Odstraňování problémů, ke kterým dochází po instalaci do vlastního umístění

Při instalaci aplikace Photoshop Elements do vlastního umístění s cestou, v níž jsou použity dvoubajtové znaky, dochází k následujícím problémům:

Nejsou generovány inteligentní značky

Aplikace Elements Organizer při spuštění neprovede automatickou analýzu fotografií ve vašem katalogu a nevygeneruje pro ně značky.

Nefunguje rozpoznávání tváří

Pokud v aplikaci Photoshop Elements otevřete obraz s obličejem a použijete funkci Úpravy rysů obličeje, zobrazí se následující zpráva:

V této fotografii se nepodařilo najít žádné obličeje. Vyzkoušejte tuto funkci na jiné fotografii.

Ztratí se všechny efekty a jejich náhledy

Pokud u obrazu použijete okamžitou opravu a přejdete na panel Efekty, ztratí se všechny efekty a jejich náhledy. Žádný efekt nebude fungovat a v náhledu efektů se vám zobrazí původní obraz.

Všechny efekty a náhledy jsou ztraceny.

Nefunguje automatické kurátorování

Pokud spustíte aplikaci Elements Organizer a vyberete příkaz Automaticky kurátorovat, nebude provedeno automatické kurátorování fotografií ve vašem katalogu. Po výběru příkazu Automaticky kurátorovat se zobrazí následující zpráva:

Momentálně probíhá automatické kurátorování. Zkuste to znovu později.

Řešení

Chcete-li tyto problémy odstranit, odinstalujte aplikaci Photoshop Elements a znovu ji nainstalujte do výchozího umístění nebo do umístění s cestou, v níž nejsou žádné dvoubajtové znaky.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?