Konfigurace e-mailů v aplikaci Elements Organizer

Uživatelé hlásí chyby nebo potíže při konfiguraci aplikace Elements Organizer ve svých e-mailových účtech.  

Ověření účtu Gmail

Pokud nastavíte funkci e-mailu aplikace Elements Organizer v případě účtu Gmail společnosti Google, ověření účtu se nezdaří nebo je neúspěšné. K této chybě může dojít i v případě, že je kombinace uživatelského jména a hesla uvedená v aplikaci Elements Organizer stejná jako kombinace, kterou používáte k přihlášení k účtu Gmail. Můžete také obdržet e-mailovou zprávu s upozorněním od společnosti Google, která se týká neoprávněného přístupu.

Řešení

Zapněte dvoustupňové ověření a generujte heslo specifické pro aplikaci. Pomocí hesla specifického pro aplikaci se pak můžete přihlásit k účtu Gmail z aplikace Elements. Podrobnosti o generování hesel specifických pro aplikaci naleznete na adrese https://support.google.com/mail/answer/1173270?hl=cz.

Další informace

Chcete-li pochopit, proč k této chybě došlo, přečtěte si článek na adrese https://support.google.com/accounts/answer/6009563.

Chybová zpráva: Připojení bylo přerušeno

Velikost přílohy

K chybě přerušení připojení obecně dochází v případě, že se pokusíte připojit médium z aplikace Elements Organizer, které je větší než velikost přílohy povolená poskytovatelem e-mailových služeb.  

Řešení

Zmenšete připojený soubor tak, aby bylo zajištěno, že jeho velikost odpovídá mezím nastaveným poskytovatelem e-mailových služeb.

Účty AOL nebo Microsoft

K této chybě dojde, když se pokusíte odeslat e-mail nebo prezentaci PDF z aplikace Elements Organizer pomocí účtu AOL nebo Microsoft.  

Řešení

  1. Přihlaste se k e-mailovému účtu pomocí prohlížeče.
  2. Dodržte všechny postupy pro ověření zabezpečení (například ověření Captcha), které požaduje poskytovatel e-mailových služeb.
  3. Odešlete sami sobě zkušební e-mail. Tím ověříte, že můžete e-mail odeslat a přijmout.

Další informace

Někteří poskytovatelé e-mailových služeb sledují počet e-mailů, které pocházejí z aplikací třetích stran. Když počet e-mailů přesáhne počet e-mailů odeslaných z běžných e-mailových klientů nebo prohlížečů, tak poskytovatel služeb z bezpečnostních důvodů odesílání dočasně omezí, aby provedl kontrolu neoprávněného přístupu nebo neoprávněné činnosti.

Neplatné přihlašovací údaje nebo chyba při připojení k síti

K této chybě dojde, když se nezdaří ověření konkrétního e-mailového profilu. Ověření se například nezdaří, když jako poskytovatele služeb vyberete AOL, avšak uvedené přihlašovací údaje patří k jinému poskytovateli služeb, řekněme Gmail.

Řešení

Ujistěte se, zda jsou splněny tyto podmínky:

  • Přihlašovací údaje uvedené v e-mailových předvolbách a e-mailovém profilu se shodují.
  • ID uživatele a heslo jsou správné a platné.

Nastavení brány firewall nebo zabezpečení sítě (porty 465 a 587)

K chybám ověření a přístupu k síti může dojít v případě, že používáte síť, která nepovoluje připojení na portech 465 a 587.

Řešení

Nakonfigurujte síť, bránu firewall nebo software zabezpečení sítě tak, aby povolovaly síťový provoz na portech 465 a 587.

Obecná chyba: Došlo k chybě

Tato obecná chyba se zobrazí, když dojde k přerušení síťového připojení během odesílání e-mailu.

Řešení

Ověřte znovu platnost e-mailového profilu v dialogovém okně Předvolby aplikace Elements Organizer (stiskněte klávesy Ctrl/Cmd+K a poté kartu E-mail).

Různé

Pošta nebyla doručena

Poskytovatelé e-mailových služeb mohou označit poštu jako nevyžádanou a doručit ji do složky nevyžádané pošty. Ujistěte se, že tato pošta není označena jako nevyžádaná a že je doručena do složky doručené pošty. Společnost Google se zabývá důvodem chybějící pošty v článku Legitimate mail is marked as spam (Legitimní pošta je označena jako nevyžádaná).

Nedostupné: e-mailová služba Adobe a Windows Mail (klient pro stolní počítače)

Obě služby jsou odebrány. K poskytovatelům e-mailových služeb se však můžete připojit přímo nastavením e-mailového profilu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.