Problémy s nabídkami a ukazatelem myši

V některých počítačích může při zapnutí automatického skrývání hlavního panelu nebo spuštění aplikace Elements Organizer v tabletovém režimu docházet k některému z následujících problémů:

 • V aplikaci Elements Organizer se neotevírají položky nabídek. Aplikace vypadá, jako že nereaguje, ale ve skutečnosti se pouze neotevírají nabídky. Týká se to nabídky Import, Vytvořit a Sdílet, místních nabídek a všech dalších nabídek v aplikaci Elements Organizer.
 • V aplikaci Elements Organizer se nezobrazuje ukazatel myši.

Chcete-li tento problém odstranit, použijte jedno z následujících řešení:

Řešení 1: Vypněte automatické skrývání hlavního panelu

Klikněte pravým tlačítkem na hlavní panel, vyberte příkaz Vlastnosti a zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky skrývat hlavní panel.

Pokud je zapnut tabletový režim, vypněte automatické skrývání hlavního panelu pro desktopový i tabletový režim.

Automaticky skrývat hlavní panel
Zrušení zaškrtnutí políčka Automaticky skrývat hlavní panel

Řešení 2: Spusťte aplikaci Elements Organizer znovu

 1. Zavřete aplikaci Elements Organizer.

 2. Stisknutím kombinace kláves Windows+R otevřete dialogové okno Spustit. V dialogovém okně Spustit zadejte příkaz Regedit a stiskněte klávesu Enter. Pokud se zobrazí výzva nástroje Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Ano.

 3. Vyberte položku HKEY_CURRENT_USER a přejděte do klíče SOFTWARE\Adobe\ElementsOrganizer\16.0\Organizer.

 4. Zadejte řetězcový klíč ForceAngleGraphics a nastavte jej na hodnotu 1.

 5. Znovu spusťte aplikaci Elements Organizer.

  Poznámka:

  • Toto řešení lze použít pro aplikaci Elements Organizer 2018.
  • Jestliže toto řešení nepomůže, změňte hodnotu 1 řetězcového klíče popsaného v kroku 4 zpět na hodnotu 0. 
  • V některých konfiguracích hardwaru toto řešení nefunguje. V takovém případě vraťte provedené změny zpět a postupujte podle kroků uvedených v řešení 1.

Řešení 3: Obnovte okno aplikace Elements Organizer

Pokud chcete automatické skrývání hlavního panelu nechat zapnuté, klikněte na tlačítko Obnovit  a obnovte okno aplikace tak, aby nebylo maximalizované.

Poznámka:

Toto řešení v některých počítačích nefunguje. Doporučujeme proto použít řešení 1 nebo 2.

Obnovení okna aplikace Elements Organizer
Odstranění problému obnovením okna aplikace Elements Organizer