Příručka uživatele Zrušit

Vytváření prezentací

 1. Elements Organizer User Guide
 2. Introduction
  1. What is Elements Organizer?
  2. What's new in Elements Organizer
  3. System requirements | Elements Organizer
  4. Workspace basics
  5. Importing media in bulk
  6. Using Elements Organizer and Adobe Premiere Elements together
 3. Workspace and workflow
  1. Workspace basics
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Use Media view to manage photos and videos
  4. Keys for editing photos
  5. Keys for finding photos
  6. Keys for viewing photos
  7. Using Elements Organizer and Adobe Premiere Elements together
  8. Selecting country or region
 4. Importing media files
  1. Importing media from cameras and card readers
  2. Importing media in bulk
  3. Importing media from iPhoto library (Mac OS only)
  4. Importing photos from scanners (Windows only)
  5. Importing media from files and folders
 5. Viewing and fixing media files
  1. Use Media view to manage photos and videos
  2. View video and full-screen images
  3. Grouping photos in version sets
  4. Fixing photos in Elements Organizer
  5. Fixing photos and videos using other applications
  6. Auto-curate your best photos
 6. Marking places, faces, and events
  1. Adding and managing place (location) data
  2. Marking faces and organizing media in People view
  3. Adding and managing event data
  4. Creating event stacks using Smart Events
 7. Managing catalogs, folders, and albums
  1. Creating albums and album categories
  2. Editing albums and album categories
  3. Create and edit catalogs in Elements Organizer
  4. Back up or restore catalogs | Elements Organizer 2018
  5. Tag your media
  6. Using Smart Tags
  7. Creating and editing Saved Searches
  8. Back up or restore catalogs | Elements Organizer 15 and earlier versions
  9. Troubleshooting catalog issues
 8. Searching photos and videos
  1. Using Enhanced Search
  2. Using the Find menu
  3. Finding media files by keyword tags
  4. Search options to find media
  5. Searching for media files
  6. Finding media files using Timeline
 9. Creating photo projects
  1. Elements Organizer projects overview
  2. Slideshows
  3. Creating photo calendar
  4. Creating slide shows (Windows only) | Elements 12
 10. Creating video projects
  1. Create instant movies and video stories
  2. Viewing video projects
 11. Printing, sharing, and exporting
  1. Printing photos
  2. Sending photos and media files by email
  3. Email photos as PDF file
  4. Share videos
  5. Export photos
  6. Share photos using online services
  7. Set e-mail preferences

O prezentacích

Prezentace představují zábavný způsob sdílení multimediálních souborů. Pomocí aplikace Elements Organizer můžete snadno vytvářet prezentace a přizpůsobovat je pomocí témat, hudby, textu, popisků, atd.

Prezentaci můžete po dokončení uložit jako video ve formátu MP4 nebo ji sdílet.

Vytváření prezentací je v aplikaci Elements 13 dostupné pro uživatele obou podporovaných platforem - Mac i Windows. Otevřete-li prezentace vytvořené v předchozích verzích aplikace Elements v aplikaci Elements 13, zobrazí se výzva k provedení upgradu těchto prezentací.

Rychlé vytvoření prezentace

 1. V zobrazení Média vyberte soubory, které chcete použít v prezentaci.

 2. Zvolte možnost Vytvořit > Prezentace.

 3. V dialogu Prezentace vyberte téma. Například Paměti nebo Pole. Klikněte na tlačítko Další.

  Výběr tématu

  Na základě vybraného tématu zobrazí aplikace Elements rychlý náhled prezentace, včetně efektů a hudby na pozadí. Některá témata zobrazují pouze jeden obraz na snímek, zatímco jiná témata zobrazují dva či tři obrazy na snímek.

  Náhled prezentace

 4. Pomocí ovládacích prvků náhledu můžete prezentaci uložit nebo exportovat.

  Export

  Vyberte možnost Exportovat na místní disk nebo Facebook

  Exportovat na místní disk

  Zadejte název a umístění souboru a zvolte přednastavenou kvalitu prezentace. Klikněte na tlačítko OK. Prezentace se uloží lokálně jako soubor mp4.

  Facebook

  Postupujte takto:

  1. Udělte aplikaci Elements oprávnění k umístění prezentace do vaší časové osy ve službě Facebook. V případě potřeby vás aplikace Elements vyzve k zadání přihlašovacích údajů do služby Facebook.

   Můžete si také stáhnout svůj seznam přátel z Facebooku do lokálního umístění a usnadnit si tak sdílení médií.
  2. V aplikaci Elements Organizer klikněte na možnost Dokončit autorizaci.
  3. Zadejte Titul a Popis prezentace.
  4. Klikněte na tlačítko Odeslat. Zkontrolujte proces odeslání a klikněte na tlačítko Hotovo.

  Uložit jako

  Uložte projekt prezentace.

  1. Zadejte název prezentace.
  2. Klikněte na možnost Uložit. Projekt prezentace se uloží v prohlížeči médií s aktuálním datem.
 5. Prezentaci můžete upravit přidáním nebo odebráním nebo uspořádáním médií či změnou jiných nastavení. Chcete-li prezentaci přizpůsobit, klikněte na ovládací prvek náhledu Upravit. Aplikace Elements zobrazí dialogové okno Slideshow Builder.

Přizpůsobení prezentace

Prezentaci lze přizpůsobit v dialogu Slideshow Builder. Aplikace Elements otevře dialogové okno Slideshow Builder, když ukončíte náhled nebo kliknete na ovládací prvek náhledu Upravit.

V průběhu přizpůsobování prezentace si můžete kliknutím na tlačítko Náhled v dialogu Slideshow Builder rychle zobrazit výsledky aktuálních nastavení.

Přidání médií z katalogu do prezentace

 1. Klikněte v dialogovém okně Editor prezentace na možnost Přidat média a zvolte položku Fotografie a videa z aplikace Elements Organizer.

  Přizpůsobení prezentace pomocí dialogového okna Slideshow Builder

 2. Zvolte v dialogovém okně Přidat média jednu nebo více následujících voleb, které zobrazí určitou sadu multimediálních souborů:

  Všechna média

  Zobrazí všechny multimediální soubory, které jsou právě zobrazeny v zobrazení Média.

  Média z mřížky

  Zobrazí všechny multimediální soubory ve vašem katalogu, které jsou právě zobrazeny v mřížce v zobrazení Média.

  Zobrazení médií s hodnocením hvězdičkami

  Zobrazí multimediální soubory ohodnocené hvězdičkami.

  Zobrazit skrytá média

  Zobrazí skryté multimediální soubory.

  Další volby

  Kliknutím na možnost Rozšířené si rozbalíte volby pro zobrazení médií na základě následujících možností:

  Album

  Vyberte alba, ze kterých chcete přidat média.

  Visačka klíčových slov

  Vyberte klíčová slova, pro která chcete přidat média.

  Lidé

  Z rozbalovacího seznamu vyberte osoby pro přidání médií označených jejich jmény a nacházejících se v balíku lidí. Například všechny fotografie označené v rámci balíku lidí jako John Doe.

  Místa

  Z rozbalovacího seznamu vyberte místa pro přidání médií popsaných a označených v rámci balíku míst.

  Události

  Z rozbalovacího seznamu vyberte události pro přidání médií z určitého balíku událostí.

 3. Vyberte položky, které chcete přidat do prezentace. Chcete-li vybrat všechny zobrazené položky, stiskněte klávesy Ctrl+A (nebo klepněte na tlačítko Vybrat vše). Stisknutím kláves Shift-Ctrl+A (nebo klepnutím na tlačítko Odznačit vše) výběr všech položek zrušíte.

 4. Vyberte jednu z následujících voleb:

  Přidat vybraná média

  Přidá tyto položky do projektu, zruší zaškrtnutí zaškrtávacích políček a nechá otevřené dialogové okno Přidat fotografie, abyste mohli provést další výběry.

  Hotovo

  Přidá vybrané multimediální soubory do projektu, zavře dialogové okno a vrátí vás do dialogového okna Prezentace.

  Poznámka:

  Při práci s novou prezentací můžete začít tím, že vytvoříte album, jehož součástí budou všechny multimediální soubory, které chcete ve svém projektu použít. Když album zobrazíte v zobrazení Média, můžete snadno měnit uspořádání multimediálních souborů a upravovat popisky. Potom můžete použít tlačítko Přidat média a přidat album do projektu.

Přidání médií ze složky do prezentace

 1. Zvolte možnost Přidat média > Fotografie a videa ze složky.
 2. Přejděte k médiu, které chcete přidat, vyberte jej a klikněte na tlačítko Otevřít. Médium je importováno do aplikace Elements Organizer.

Přidání popisků do prezentace

 1. Zkontrolujte, jestli je v dialogu Slideshow Builder aktivovaná volba Popisky zapnuty.
 2. V dialogu Slideshow Builder klikněte pod médium.
 3. Zadejte popisek.
Poznámka:

Ne všechna témata podporují popisky.

Přidání snímků s textem do prezentace

 1. V dialogu Slideshow Builder klikněte na položku Přidat snímek s textem. Aplikace Elements přidá do plochy pro média dialogu Slideshow Builder prázdný textový snímek.
 2. Klikněte na prázdný snímek a zadejte nějaký text.
 3. V případě potřeby upravte uspořádání snímků tak, aby se textový snímek nacházel v požadovaném umístění v rámci pořadí snímků.

Přidání hudby do prezentace

Hudba završuje zážitek z vaší prezentace. Hudbu můžete importovat ze svého katalogu aplikace Elements Organizer nebo z libovolného umístění ve svém počítači.

 1. V dialogu Slideshow Builder zvolte možnost Zvuk.
 2. Proveďte některou z následujících akcí:
 • V katalogu aplikace Elements vyberte nějakou píseň.
 • Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte jinou píseň.
Poznámka:

Kliknutím na tlačítko Přehrát si můžete vybranou píseň poslechnout ještě před jejím přidáním do prezentace.

 1. Klikněte na tlačítko OK

Změna tématu prezentace

Následujícím postupem můžete změnit téma prezentace, které jste vybrali v dialogu Prezentace:

 1. V dialogu Slideshow Builder klikněte na možnost Témata.
 2. Vyberte nové téma. Klikněte na možnost Použít.

Uložení změn v prezentaci

Po dokončení přizpůsobení prezentace proveďte jeden z následujících úkonů:

 1. V dialogu Slideshow Builder klikněte na možnost Uložit.
 2. Zadejte název prezentace.
 3. Klikněte na možnost Uložit. Aplikace Elements potvrdí úspěšné uložení prezentace.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online