Importování multimediálních souborů ze souborů a složek

Importování multimediálních souborů ze souborů a složek

Fotografie a videa z počítače, disku CD/DVD, vyměnitelného disku nebo sítě lze importovat do aplikace Elements Organizer a umožnit tak jejich různou správu. Můžete například vytvářet alba s fotografiemi nebo přiřazovat visačky k lidem na fotografiích.

Při importování multimediálního souboru aplikace Elements Organizer vytvoří odkaz na multimediální soubor v katalogu. Původní snímek nezkopíruje ani nepřesune, pokud tak neurčíte. Importovat lze multimediální soubory z disku CD, DVD nebo ze zařízení, jako jsou skener, fotoaparát, čtečka karet nebo telefon. Ve výchozím nastavení aplikace Elements Organizer nejdříve multimediální soubor zkopíruje do složky na pevném disku a poté vytvoří odkaz na tuto kopii.

Poznámka:

Pokud tento původní soubor z pevného disku odstraníte, nemůžete jej upravovat, i když jeho miniatura zůstane v katalogu.

 1. Klikněte na možnost Importovat.

 2. Vybráním volby Ze souborů a složek můžete importovat média z umístění určitého souboru nebo složky. Umístění složky může být ve vašem počítači, v externí jednotce, v USB paměti nebo v síti.

  Poznámka:

  Dalším způsobem, jak importovat média ze souborů a složek, je vybrat možnosti Soubor > Získat fotografie a videa > Ze souborů a složek.

  Získání fotografií a videí

 3. Vyberte multimediální soubory v dialogovém okně Získat fotografie a videa ze souborů a složek.

 4. (Volitelné) Zadejte následující informace:

  • Automaticky opravit červené oči{: Opravuje problematické červené oči v průběhu importování souborů.
  • Automaticky navrhnout balíčky fotografií: Navrhuje pro vás balíčky fotografií podle data a vizuální podobnosti.
  • Při importu soubory kopírovat: Vytvoří kopie souborů kopírovaných z externí jednotky.
  • Generovat náhledy: Při importování vytvoří kopie v nízkém rozlišení, kterým se říká náhledy.

 5. Klikněte na položku Získat média.

 6. Do multimediálních souborů lze importovat i visačky klíčových slov. Vyberte visačky, které chcete importovat, a klikněte na možnost OK.

Nastavení předvoleb souborů

Nastavení předvoleb souborů určuje způsob správy v aplikaci Elements Organizer.

 1. V aplikaci Elements Organizer vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Soubory (Windows) nebo Elements Organizer 11 > Předvolby > Soubory (Mac OS).

  Předvolby souboru

 2. Vyberte libovolnou z následujících voleb a potom klikněte na OK.

  Import popisku EXIF

  Importuje jakýkoliv popisek uložený s multimediálním souborem ve fotoaparátu. Pokud chcete tuto informaci odstranit, odznačte tuto volbu a zadejte pro každý multimediální soubor vlastní popisek.

  Poznámka:

  Data popisku mohou být uložena na jiném místě souboru. Odznačením této volby blokujete pouze data popisku EXIF.

  Automaticky vyhledat a znovu připojit chybějící soubory

  Vyhledává chybějící odpojené soubory. Vyberte tuto volbu, chcete-li se vyhnout zprávám o odpojených souborech.

  Automatické generování miniatur pro videosoubory

  Generuje náhled miniatury pro importované videosoubory.

  Automatická výzva k zálohování souboru a katalogu

  Umožňuje automatické zálohování souborů a katalogu při importu.

  Zapnout více relací vypalování na disk CD/DVD (pouze Windows)

  Povoluje vícenásobné vypálení (kopírování) souborů na disk a dává vám tak možnost využít maximální dostupné množství volného místa na disku. Obvykle můžete na disk CD nebo DVD vypálit pouze jednou, takže je jakékoliv nepoužité místo na disku ztracené.

  Otočení souborů JPEG pomocí metadat orientace / Otočení souborů TIFF pomocí metadat orientace

  Při výběru těchto voleb se metadata orientace snímku při jeho otočení aktualizují. Data snímku jsou beze změny, otočení určuje jen změna metadat. Otočení snímku pomocí jeho metadat je rychlejší proces než otočení samotného snímku.

  Všechny aplikace metadata orientace nerozpoznají. Chcete-li do takových aplikací importovat své snímky, tyto volby nechte odškrtnuté.

  Složky pro Uložené soubory

  Určuje výchozí umístění složky, kde se budou ukládat projekty a další ukládané soubory. Chcete-li umístění změnit, klikněte na Procházet a přejděte k novému umístění.

  Velikost náhledového souboru

  Určuje velikost náhledových souborů, které aplikace Elements Organizer používá pro offline ukládání multimediálních souborů.

  Poznámka:

  Pokud jste toto nastavení změnili a při importu multimediálních souborů dochází k potížím, zkuste v dialogovém okně Předvolby obnovit původní předvolby kliknutím na tlačítko Obnovit výchozí nastavení.

Import visaček přiřazených k multimediálním souborům

Pokud získáte multimediální soubory, které obsahují visačky klíčových slov nebo metadata klíčových slov, můžete je importovat společně s multimediálními soubory. Máte na výběr, zda chcete připojenou visačku klíčových slov ponechat či přejmenovat nebo mapovat na jednu ze svých vlastních visaček klíčových slov. Pokud importujete novou visačku klíčových slov, objeví se na panelu Visačky klíčových slov a lze ji použít k označení dalších multimediálních souborů.

 1. Zkontrolujte, zda je k počítači připojen fotoaparát nebo čtečka karet, nebo zda jsou multimediální soubory, které chcete importovat, zkopírované do počítače.

 2. V aplikaci Elements Organizer proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte na možnost Importovat. Vyberte metodu pro získání fotografií a videí.
  • Zvolte možnost Soubor > Získat fotografie a videa a vyberte metodu pro získání fotografií a videí.
  Poznámka:

  Pokud multimediální soubory obsahují visačky klíčových slov nebo metadata s klíčovými slovy, objeví se dialogové okno Importovat připojené visačky klíčových slov.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Vyberte visačky klíčových slov, které chcete importovat. Vybrané visačky se při importování multimediálních souborů přidají do panelu Visačky klíčových slov. Obsahuje-li visačka hvězdičku (*), visačka s tímto názvem již v katalogu existuje. Stávající visačka je přiřazena k multimediálním souborům.
  • Kliknutím na možnost Další volby získáte dodatečné volby.
 4. Pokud jste vybrali Další volby, proveďte libovolné z následujících úkonů a klikněte na možnost OK.

  • Vyberte kliknutím na pole u názvů visaček klíčových slov visačky klíčových slov, které chcete importovat. Když nějakou visačku klíčových slov vyberete, začnou být aktivní volby vpravo od této visačky klíčových slov.
  • Pokud chcete importovanou visačku klíčových slov přejmenovat, kliknutím na pole vedle názvů visaček klíčových slov vyberte visačky, které chcete importovat. Klikněte na tlačítko Importovat jako novou visačku klíčových slov s názvem vpravo od této visačky klíčových slov a zadejte do textového pole název. Aplikace Elements Organizer přidá visačku klíčových slov s novým názvem do katalogu a připojí tuto visačku klíčových slov k importovaným multimediálním souborům.
  • Chcete-li mapovat importovanou visačku ke stávající visačce v katalogu, vyberte visačky, které chcete importovat. V pravém sloupci klikněte na tlačítko Použít stávající visačku klíčových slov a vyberte visačku z rozbalovací nabídky. Zvolený název visačky klíčových slov se připojí k importovaným multimediálním souborům místo původního názvu visačky klíčových slov.
  • Kliknutím na Zpět na základní vymažete vaše změny a vrátíte se do dialogového okna Importovat připojené visačky klíčových slov.
  Poznámka:

  Je-li k importovaným multimediálním souborům přiřazeno mnoho visaček, zobrazí se dialogové okno. Můžete zvolit, zda chcete importovat všechny visačky nebo žádnou z nich. Chcete-li pro importování vybrat jednotlivé visačky, zavřete dialogové okno a importování zrušte volbou Úpravy > Zrušit importování multimediálních souborů. Importování lze zrušit výběrem celé dávky importovaných souborů a jejím odstraněním z katalogu. Pak multimediální soubory znovu importujte v menších dávkách.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.