Hledání multimediálních souborů

Hledání multimediálních souborů

V aplikaci Elements Organizer můžete vyhledat fotografie a multimediální soubory podle data, vizuální podobnosti, počtu hvězdiček, alba, umístění složky, názvu souboru, typu média, visačky, textu a dalších kritérií. Soubory také můžete třídit do skupin podle chronologického nebo obráceného chronologického pořadí a podle pořadí alb.

Aplikace Elements Organizer nabízí různé způsoby hledání multimediálních souborů. K nalezení hledaných multimediálních souborů lze použít kterýkoli z nich nebo kombinaci následujících mechanismů.

Panel Alba a složky

Vyberte album nebo složku, odkud chcete zobrazit multimediální soubory. Panel lze skrýt nebo zobrazit pomocí tlačítka Zobrazit/Skrýt umístěného na ovládací liště v dolní části okna aplikace.

Nabídka Hledat

Příkazy v této nabídce použijte, pokud chcete hledat multimediální soubory podle data, popisku nebo poznámky, podle názvu souboru, historie, verze, typu média, metadat nebo podle vizuální podobnosti. Jsou také k dispozici příkazy pro spuštění pokročilého hledání, hledání fotografií a souborů médií s neznámým datem a časem, bez visačky klíčových slov, nebo které nejsou v žádném albu. Další informace najdete v části Použití nabídky Hledat.

Časová osa

Kliknutím na měsíc nebo nastavením rozsahu budete hledat fotografie a multimediální soubory chronologicky podle data, dávky pro importování (k dispozici v pruhu Třídit podle) nebo umístění složky (spravované zobrazení a stromové zobrazení). Chcete-li zobrazit časovou osu, vyberte možnost Zobrazit > Časová osa (Ctrl/Command + L). Další informace naleznete v části Hledání multimediálních souborů pomocí časové osy.

Filtr hodnocení

Zobrazte pouze ty soubory médií, které mají hodnocení (počet hvězdiček) vyšší, stejné nebo nižší než zadaný počet hvězdiček. Další informace naleznete v části Hledání položek podle přiřazených hvězdiček.

Pole vyhledávání

Zadejte text pro hledání multimediálních souborů s odpovídajícím textem, ať již v názvu souboru, metadatech, popisku, poznámce, datu, názvu alba, jménech lidí, názvu události nebo místa.

Můžete také vybrat snímek a poté volbu z rolovací nabídky okna Hledání. K dispozici je běžné hledání, například podle vizuální podobnosti, objektu a duplicitních fotografií. Můžete také získat rychlý přístup k uloženým hledáním. Další informace naleznete v části Hledání multimediálních souborů pomocí okna Hledání.

Panel Visačky klíčových slov

Výběrem visačky klíčových slov zobrazíte multimediální soubory s danou visačkou. Další informace naleznete v části Hledání multimediálních souborů podle visaček klíčových slov.

Pruh hledání

Přetažením visačky klíčového slova u fotografie, projektu či alba na pruh Hledat hledání zpřesníte. Pruh hledání se ve výchozím zobrazení nezobrazuje, zobrazí se až po spuštění hledání.

Poznámka:

Pomocí příkazů v nabídce Zobrazit zobrazíte nebo skryjete typy souborů, jako je fotografie, video, audio, projekt nebo soubory PDF. Nabídka zobrazit má také volby pro zobrazení multimediálních souborů označených jako „skryté“.

Různá kritéria hledání umožňují efektivní a snadné hledání multimediálních souborů. Ke spuštění hledání na základě textu lze použít okno Hledání. Zadejte název nebo slovo a aplikace Elements Organizer zobrazí multimediální soubory, které odpovídají textu podle široké škály kritérií. Shody mohou zahrnovat následující položky:

 • Autor
 • Popisky
 • Data
 • Názvy souborů
 • Visačky klíčových slov
 • Poznámky
 • Názvy alb
 • Názvy skupin
 • Značka fotoaparátu
 • Modely fotoaparátu
 • Lidé
 • Místa
 • Události

Hledání textu podporuje také operátory „AND“, „OR“ nebo „NOT“, pokud je předchází nebo za nimi následuje mezera. Následující tabulka uvádí kritéria hledání, která lze použít ke spuštění hledání na základě textu:

Kritéria hledání

Popis

Formát

Příklad

Složka (Elements 12) Zobrazí prvky médií ze specifikované složky složka:<název složky> složka:rodina

Datum

Zobrazí prvky multimédií odpovídající zadanému datu.

 • Datum: dd/mm/rrrr

 • Datum: mm/dd/rrrr

 • Datum: rrrr

 • Datum: letos

 • Datum: vloni

 • Datum: dnes

 • Datum: minulý týden

 

Visačka

Zobrazí prvky multimédií odpovídající zadané visačce.

Visačka: <název visačky>

Visačka:Lidé

Název souboru

Zobrazí prvky multimédií odpovídající zadanému názvu souboru.

Název souboru: <název souboru>

Název souboru: _MG_7409.jpg nebo Název souboru: _MG_7409

Popisek

Zobrazí prvky multimédií odpovídající zadanému popisku.

Popisek: <popisek>

Popisek: Disneyland

Značka

Zobrazí prvky multimédií odpovídající zadané značce fotoaparátu.

Značka: <značka fotoaparátu>

Značka: Canon

Model

Zobrazí prvky multimédií odpovídající zadanému modelu fotoaparátu.

Model: <název modelu>

Model: Canon EOS 5D

Autor

Zobrazí prvky multimédií odpovídající zadanému jménu autora.

Autor: <jméno autora>

Autor: James

Poznámky

Zobrazí prvky multimédií odpovídající zadaným poznámkám.

Poznámky: <poznámky>

Poznámky: Výlet do Disneylandu

Lidé Zobrazí prvky multimédií odpovídající zadaným osobám. Lidé: <jméno osoby> Lidé: John
Místo Zobrazí prvky multimédií odpovídající zadanému místu. Místo: <Název místa> Místo: Disneyland
Událost Zobrazí prvky multimédií odpovídající zadané události. Událost: <Název události> Událost: Piknik

Okno Hledání také vyplní seznam stávajících visaček na základě zadaného písmena. Hledáte-li například multimediální soubory s visačkou „Disneyland“, zadejte do okna Hledání písmeno D. Okno Hledání zobrazí seznam visaček začínajících na písmeno D. Zadáte-li více textu, seznam se dynamicky změní a zobrazí visačky odpovídající zadanému textu. Pokud kliknete na některou položku v seznamu, proběhne hledání dané visačky a výsledky se zobrazí v aplikaci Elements Organizer.

Hledání souborů na disku

Pokud nahráváte soubory na server nebo je vkládáte do rozvržení dokumentu, budete potřebovat skutečný soubor. Chcete-li skutečný soubor fotografií nebo multimédia najít, pokračujte takto:

 1. Vyberte fotografii nebo multimediální klip, jehož soubor chcete najít.
 2. Stisknutím kláves Alt + Enter (Windows) nebo Alt + Enter (Mac OS) zobrazíte okno panel Informace.
 3. V části Obecné se zobrazí skutečné zobrazení na disku. Kliknutím na možnost Umístění otevřete obsahující složku aplikací Průzkumník (Windows) nebo Finder (Mac OS).

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?