Vytvoření dávkových souborů a skriptů pro podniková nasazení | CC nebo CC 2014

Nasazení výjimek pomocí dávkových souborů a souborů skriptů

Můžete vytvořit dávkové soubory a soubory skriptů prostředí pro účely zjednodušení procesu spuštění nástroje Exception Deployer během nasazení. 

Proces nasazení vypadá obecně následovně:

 1. (Pouze systém Windows) Spusťte nástroj Exceptions Deployer v předinstalačním režimu a nainstalujte aplikaci Acrobat.
 2. (Systém Windows a Mac OS) Nainstalujte obsah složky Build.
 3. (Systém Windows a Mac OS) Spusťte nástroj Exceptions Deployer v poinstalačním režimu a nainstalujte další produkty a součásti, které je nutné nainstalovat po obsahu složky Build. 

Spuštění nástroje Exceptions Deployer v předinstalačním režimu (aplikace Acrobat pro systém Windows)

 1. Vytvořte prázdný textový soubor s názvem BeforeSetup.bat.
 2. Do prázdného textového souboru zkopírujte a vložte následující kód:
PushD "%~dp0"
Set installdir=%~dp0
@echo off

Echo "Installing the Creative Cloud exceptions. Press any key to start the installation."
PAUSE
ExceptionDeployer --workflow=install --mode=pre --installLanguage=en_US
Echo "Finished installing the Creative Cloud exceptions. Press any key to finish."
PAUSE
 1. Uložte soubor.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na dávkový soubor a spusťte jej jako správce.
 3. Spusťte obsah složky Build.

Spuštění nástroje Exception Deployer v poinstalačním režimu (systém Windows)

 1. Tento postup dokončete po instalaci obsahu složky Build.
 2. Vytvořte prázdný textový soubor s názvem AfterSetup.bat.
 3. Do prázdného textového souboru zkopírujte a vložte následující kód:
PushD "%~dp0"
Set installdir=%~dp0
@echo off

Echo "Installing the Creative Cloud exceptions. Press any key to start the installation."
PAUSE
ExceptionDeployer --workflow=install --mode=post --installLanguage=en_US
Echo "Finished installing the Creative Cloud exceptions. Press any key to finish."
PAUSE
 1. Uložte soubor.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na dávkový soubor a spusťte jej jako správce.

Spuštění nástroje Exception Deployer v poinstalačním režimu (systém Mac OS)

 • Důležité: V systému Mac nejsou momentálně žádné výjimky.
 1. Vytvořte prázdný textový soubor s názvem Exceptions.sh.
 2. Do prázdného textového souboru zkopírujte a vložte následující kód:
#!/bin/sh

read -p "Press [Return] key to start the installation."
sudo ./ExceptionDeployer.app --workflow=install --mode=post --installLanguage=en_US
read -p "Press [Return] key to exit the installation."

Uložte soubor. Učiňte skript spustitelným. 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?