Sdílení dokumentů aplikace Fresco v cloudu a spolupráce na nich

Pracujete v týmu? Přečtěte si, jak pozvat spolupracovníky k přímým úpravám vašich dokumentů aplikace Fresco v cloudu.

Aplikace Fresco usnadňuje týmovou spolupráci. Díky možnostem dokumentů v cloudu můžete ostatní členy týmu snadno pozvat ke spolupráci na vašich dokumentech aplikace Fresco a provádění úprav v reálném čase přímo z aplikace. Pozvánky můžete posílat pomocí aplikace Fresco
na iPadu nebo na tabletu s Windows. Podobně může spolupracovník na iPadu nebo na tabletu s Windows upravovat sdílené dokumenty.

Vyzkoušejte si bezproblémovou spolupráci.

Než budete pokračovat

 • Abyste mohli bez problémů pracovat na sdílených dokumentech v cloudu, musíte být připojeni k internetu. Pokud nemůžete sdílené dokumenty v cloudu v režimu online najít nebo máte nějaké problémy, přečtěte si téma Proč v režimu online nevidím svoje dokumenty v cloudu?

Pozvání k úpravám z aplikace Fresco

Z aplikace Fresco (Windows nebo iPad)

Postup sdílení dokumentu aplikace Fresco v cloudu se spolupracovníky:

1. Otevřete kresbu v aplikaci Adobe Fresco.

2. Klepněte na horním panelu na ikonu hlavy .

Klepněte na ikonu hlavy na navigačním panelu vpravo nahoře.

3. V sekci Přidat osoby zadejte e‑mailové adresy lidí, se kterými chcete spolupracovat.

4. V sekci Zpráva můžete zadat stručnou poznámku.

5. Odešlete pozvánku klepnutím na Přizvat k úpravám.

V sekci Členové v podokně Přizvat k úpravám se zobrazí jména a e‑mailové adresy vlastníka sdíleného dokumentu v cloudu a všech pozvaných. Pokud chcete člena odstranit, klepněte na Odebrat.

Odebrání uživatelů ze spolupráce

Pozvání uživatelů e‑mailem

Pozvání k úpravám z aplikace Creative Cloud pro počítače

Spolupracovníky můžete k úpravám dokumentů aplikace Fresco v cloudu přizvat také z aplikace Creative Cloud pro počítače.

 Když zvete spolupracovníky k úpravám dokumentů aplikace Fresco v cloudu z aplikace Creative Cloud pro počítače, e‑mailové adresy použité v pozvánce musí odpovídat příslušným Adobe ID pro aplikace Fresco, Creative Cloud pro počítače a web Adobe Creative Cloud Web.

Přijetí pozvánky

Pozvánka k úpravě dokumentů v cloudu je přijata automaticky. Pozvánku si můžete zobrazit v e‑mailu (Windows nebo iPad), v aplikaci Creative Cloud pro počítače nebo na webu Creative Cloud.

V e‑mailu

Pozvání e‑mailem

Otevřete e‑mailovou pozvánku a klikněte nebo klepněte na Otevřít, aby se zobrazil sdílený dokument aplikace Fresco v cloudu.

Pokud není aplikace Fresco na vašem zařízení ještě nainstalovaná, případně není aktuální, budete vyzváni k její instalaci, resp. aktualizaci.

Přístup ke sdílenému dokumentu v cloudu a jeho úpravy

Funkce Přizvat k úpravám v aplikaci Fresco umožňuje asynchronní úpravy, při nichž mohou jednotliví spolupracovníci jeden po druhém upravovat sdílený dokument v cloudu.

Chcete‑li spolupracovat na sdíleném dokumentu v cloudu, postupujte takto:

Z aplikace (Windows nebo iPad)

 1. Zobrazte si všechny sdílené dokumenty klepnutím na Domovská obrazovka > Vaše práce > Sdílené s vámi.
 2. Klikněte nebo klepněte na dokument, který chcete otevřít a začít upravovat.
Práce na kresbě sdílené s vámi

Pokud se více uživatelů pokusí upravit sdílený dokument v cloudu současně, otevře se dialogové okno pro předcházení konfliktům.

 • Kliknutím OK znovu otevřete dokument poté, co aktuální uživatel provede změny.
 • Po kliknutí na Vytvořit kopii budete moct pracovat na kopii sdíleného dokumentu v cloudu.

Z webu

Vyberte kresbu a začněte ji upravovat.

 1. Přejděte na webu Creative Cloud na kartu Vaše práce a klikněte na Sdílené s vámi.
 2. Vyberte libovolný ze sdílených dokumentů v cloudu a klikněte na Otevřít, abyste ho mohli začít upravovat.

Informace o úpravách sdíleného dokumentu z aplikace Creative Cloud pro počítače najdete v tématu Vyhledání a otevření cloudových dokumentů, které s vámi sdílí ostatní.

Správa sdílených dokumentů

Pokud chcete jako vlastník zrušit oprávnění některého spolupracovníka k úpravám, můžete ho ze sdíleného dokumentu v cloud odebrat. Podobně se mohou spolupracovníci rozhodnout sdílený dokument opustit, pokud už k němu nepotřebují mít přístup.

Pokud chcete, můžete spolupracovníka z panelu Přizvat k úpravám odebrat.

Vlastník

 1. V pravém horním rohu aplikace Fresco klikněte nebo klepněte na .
 2. Vedle jména příslušného spolupracovníka klikněte na Odebrat.

Spolupracovník

 1. V pravém horním rohu aplikace Fresco klikněte nebo klepněte na .
 2. U svého jména klikněte na Opustit.

Spolupracovníky můžete ze sdílených dokumentů odebrat na webu Creative Cloud a v aplikaci Creative Cloud pro počítače – viz Odebrání pozvaného spolupracovníka.

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

ask

Ukázali jsme vám, jak začít v aplikaci Adobe Fresco sdílet a spolupracovat. Rozhraní aplikace Adobe Fresco je intuitivní, takže doufáme, že už vaší tvořivosti nebude nic stát v cestě. Další informace o této aplikaci najdete v příručce uživatele.

Pokud máte nějaký dotaz nebo nápad, o který se chcete podělit, zapojte se do komunity Adobe Fresco. Rádi si poslechneme váš názor a prohlédneme vaše výtvory.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.