InCopy CC 9.1.0 – Poznámky k verzi

Systémové požadavky

Nejnovější verzi systémových požadavků najdete na stránce _czhttp://www.adobe.com/go/incopy_systemreqs_cz.

Seznam nejnovějších systémových požadavků pro jiné produkty Creative Cloud najdete na stránce http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Zkušební software

Zkušební verze softwaru Creative Cloud si můžete vyzkoušet a koupit. To znamená, že jednotlivé produkty a verze si můžete vyzkoušet a poté můžete nainstalovanou zkušební verzi převést na verzi plnou. Přechod ze zkušební na plnou verzi lze provést kdykoli přihlášením odběru předplatného. Jestliže jste zakoupili předplatné, aktivace plné verze vyžaduje přechod do režimu online a přihlášení se pomocí Adobe ID.

Licenční smlouva

Pro aktivaci tohoto produktu je nezbytné připojení k internetu, Adobe ID a přijetí licenčních podmínek. V produktu mohou být integrované hostované online služby poskytované společností Adobe nebo jinými dodavateli, případně k nim produkt může umožňovat přístup. Služby společnosti Adobe jsou dostupné pouze pro uživatele od dovršených 13 let a vyžadují souhlas s dalšími smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů online společnosti Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikace a služby nemusí být dostupné ve všech zemích či jazycích a bez upozornění mohou být změněny nebo ukončeny. Mohou být účtovány další poplatky nebo členské příspěvky.

Instalace písem

Některé instalátory produktů Adobe instalují písma do výchozího systémového adresáře s písmy. Pokud instalační program nalezne starší verze těchto písem ve výchozím systémovém adresáři s písmy, starší verze odinstaluje a uloží je do nového adresáře. Další informace naleznete na webu http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Návod pro instalaci dalších písem najdete na stránce http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_cz.

Vyřešené problémy

Na stránkách podpory Adobe _czhttp://www.adobe.com/go/customer_support_cz najdete nejnovější informace a známé problémy pro všechny aplikace Creative Cloud.

Pouze aplikace InCopy

 • Aplikace InCopy se ukončí při otevírání souboru ICMA, který byl vytvořen z dokumentu určeného pro web nebo digitální publikování. (#3555519)
 • Windows: Aplikace InCopy se ukončí po kliknutí na ikonu Tisk na panelu nástrojů. (#3559135)

InDesign a InCopy

 • Mac: Aplikace InDesign se ukončí po kliknutí na jakýkoli ovládací prvek na jakémkoli panelu rozšíření CSXS, pokud je jiný panel v režimu inline úprav. (#3554318)
 • Zvláštní znaky, jako třeba ‚?‘ nebo ‚=‘ používané v hypertextových odkazech budou převedeny na neplatné znaky a výsledkem jsou porušené odkazy v exportovaném souboru PDF. (#3554342)
 • Pokud v textovém rámečku se dvěma sloupci vyberete pomocí myši text v poznámce pod čarou v levém sloupci textu, text zmizí. (#3554333)
 • Výsledky hledání písma nejsou správné, pokud je vybrána možnost ‚Zobrazit pouze oblíbená písma‘. (#3554337)
 • Pokud je v nabídce Písmo vybrána možnost ‚Zobrazit pouze oblíbená písma“, aplikace InDesign se ukončí při zavření dokumentu s písmy dokumentu. (#3554334)
 • Aplikace InDesign se ukončí při výběru textového nástroje, pokud jsou v systému nainstalována určitá písma. (#3567444)
 • Aplikace InDesign se ukončí při výběru řádku nebo sloupce s použitým vrženým stínem. (#3577944)
 • Písma, která ve svém názvu obsahují nepovolené postscriptové znaky, způsobí zhroucení aplikace. (#3585880)
 • Neexistuje snadný způsob, jak zjistit, zda je spuštěná verze aplikace InDesign CC v systému Windows 64bitová nebo 32bitová. (#3554339)
 • Při používání přetažení textu a vytváření nového rámce se zobrazí chybný kurzor. (#3574244)
 • Objekt přehrávače Flash se nenačítá do rozhraní ScriptUI. (#3590770)
 • Windows: uživatel nemůže zadat text do pole textu makra v panelu maker textu. (#3580114)

Online zdroje

Obecná fóra společnosti Adobe naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/forums_cz.

Nápovědu k tématům týkajícím se stažení, instalace a zahájení používání softwaru naleznete na stránkách http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Chcete-li získat nápovědu k produktu včetně rad, inspirací a podpory vycházejících z informací od uživatelů, přejděte na stránky http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_cz.

Podpora zákazníků

Informace o produktech, jejich prodeji, registraci a dalších souvisejících oblastech najdete na stránce podpory http://www.adobe.com/go/customer_support_cz.

Oddělení péče o zákazníky má svou stránku _czhttp://www.adobe.com/go/intlsupport_cz.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.