Adobe InCopy CS5.5 7.5.3 – Poznámky k verzi

Adobe® InCopy® CS5.5 7.5.3 – Poznámky k verzi

Duben 2012

Tato aktualizace obsahuje klíčové opravy v oblasti blokování úlohy. Dále se zaměřuje na chyby chybějících vestavěných modulů a obsahuje obecné opravy exportu do PDF, zacházení s textem a písmem a další.

Minimální systémové požadavky

Poznámky k instalaci

Vyřešené problémy

Minimální systémové požadavky

Windows®

 • Procesor Intel® Pentium® 4 nebo AMD Athlon® 64
 • Microsoft® Windows XP s aktualizací Service Pack 2(Service Pack 3 je doporučený); Windows Vista® s aktualizací Service Pack 1 nebo Windows 7®
 • 1 GB RAM (doporučeno 2 GB)
 • 1,3 GB volného místa na pevném disku pro instalaci, další volné místo bude vyžadováno během instalace (InCopy nelze instalovat na úložná zařízení typu Flash)
 • Obrazovka 1024 x 768 (doporučeno 1280 x 800) s 16bitovou nebo vyšší video kartou 
 • Mechanika DVD-ROM 
 • Pro on-line služby je vyžadováno širokopásmové internetové připojení

 Mac OS 

 • Procesor Multicore Intel®
 • Mac OS X v10.5.8–10.6.x
 • 1 GB RAM (doporučeno 2 GB)
 • 1,8 GB volného místa na pevném disku pro instalaci, další místo na disku je vyžadováno během instalace (InCopy nelze instalovat na svazky, které používají souborový systém s rozlišováním velikosti znaků nebo na úložná zařízení založená na paměti flash).
 • Obrazovka 1024 x 768 (doporučeno 1280 x 800) se 16bitovou video kartou nebo vyšší
 • Mechanika DVD-ROM
 • Pro on-line služby je vyžadované širokopásmové internetové připojení

Aktuální informace o systémových požadavcích naleznete na adrese www.adobe.com/go/incopy_systemreqs_cz

Poznámky k instalaci

 • Před instalací zavřete všechny aplikace, které máte aktuálně na svém systému spuštěné – včetně ostatních aplikací Adobe, Microsoft Office a oken prohlížeče.  Během instalace se doporučuje dočasné vypnutí antivirové ochrany. 
 • Musíte mít administrátorská práva nebo být schopni se přihlásit jako správce. 
 • Před spuštěním aktualizací aplikace InCopy se ujistěte, že je aplikace InCopy vypnutá (doporučuje se alespoň 1 minuta čekání).

Vyřešené problémy   

Tato část obsahuje seznam vyřešených technických problémů, které jsou součástí aktualizace InCopy CS5.5 7.5.2. Všimněte si, že jsou tyto problémy uvedeny jako původní oznámení problémů, nikoli jako opravené chování. Obecné informace o používání produktu a další informace o řešení problémů naleznete na stránkách podpory produktů Adobe ve vědomostní databázi aplikace InCopy na adrese http://www.adobe.com/go/id_support_cz nebo zvolte příkaz On-line nápověda v nabídce Nápověda InCopy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Architektura / Dokument

Nelze vložit konec řádku klávesou Enter ve švédské verzi [2884727]

Problém s přístupem ke sdílenému odkazovanému souboru z více instancí aplikace InDesign, spuštěných na různých počítačích [2851854].

Vestavěné moduly CS5 lze nahrát do verze CS5.5, což vede ke konfliktům kódů a nestabilitě [2867833]

Kód chyby: 5 zobrazený při pokusu o otevření více souborů na systému MacOS [2922941]

Neočekávané ukončení aplikace InDesign při ukládání dokumentu s názvem obsahující nepovolené bajtové sekvence Shift-JIS/MacEncodingJapan [2885535]

Neočekávané ukončení aplikace InDesign při otevírání dokumentu obsahujícího nainstalovaná písma s nerozpoznanou sadou písem [2923724]

Některé panely rozšíření se neotevírají, jsou-li otevřené dokumenty s konkrétními znaky v názvu [2917124]

Některé panely rozšíření přestanou fungovat, jsou-li otevřené dokumenty s názvy obsahující ruské znaky [2932558]

Řeší nestabilitu v panelu Vrstvy [2923714, 2923725]

Neočekávané ukončení aplikace InDesign při provádění některých kopírování/vkládání. [3073952, 2941163]*

Při otevírání souborů z novější verze aplikace InDesign se zobrazí nedůležité chyby o chybějících zásuvných modulech místo prostého oznámení, že soubor je uložený v novější verzi. [2944763]*

Snížení výkonnosti při přesunu objektů, je-li nastavena vysoká kvalita zobrazení [3128109]*

Neočekávané ukončení aplikace InDesign při obnově souboru po opakovaném spuštění produktu. [3100953]*

epub

Neočekávané ukončení aplikace InDesign při exportu dokumentu obsahujícího složená písma do formátu EPUB. [2832559]

Chyba v souboru EPUB otevřeného v aplikaci iBooks, pokud je v článku měkký rozdělovník [2889349]

V deklaraci DTD v souboru HTML pro elektronické knihy je dvojitá mezera [2889353]

Grafiky

Dokumentem instalovaná písma nejsou používána v umístěném EPS, pokud je proveden export do PDF [2917336]

Není možné umístit soubory PNG obsahující velké profily barev, zobrazí se chyba „Tento soubor nelze umístit. Neplatný soubor PNG“ [2880720]

Neočekávané ukončení aplikace InDesign po kopírování grafiky a plánování příkazu na zavření dokumentu. [2923717]

Bílá příčná čára při exportu do JPEG s konkrétní změnou velikosti obrázků v procentech a rozlišení exportu JPEG [2987040]*

Výkonnost překreslení pro ID CS5 je ve srovnání s CS3 pomalá. [2910574]*

Titulní obraz: Volba z aktuálního snímku v rámečku Média neobnoví titulní obraz z tohoto snímku po obnově odkazu. [3097841]*

Snížená podpora průhlednosti pro soubory TIFF z aplikace Photoshop CS6 [3073238]*

Hypervazby

V konkrétních případech přetažení se v aplikaci InCopy/InDesign CS4, CS5.5 změní adresy URL [3054805]*

Vlastnosti aplikace InCopy

Problém s přístupem ke sdílenému odkazovanému souboru z více instancí aplikace InCopy, spuštěných na různých počítačích  [2851854].

Nesprávné zarovnávání v aplikaci InCopy CS5 na systému Mac [2917331]

Chyba blokování souboru úlohy dovoluje více uživatelům upravovat stejný obsah, což způsobí ztrátu dat [2602813]

Chyba blokování souboru úlohy dovoluje více uživatelům upravovat stejný obsah, což způsobí ztrátu dat [2959275]*

Položky nabídky aplikace InCopy CS5 „Obnovit obsah“ a „Zrušit vyhrazení“ brazilské jazykové verze jsou v azbuce [2970049]*

Import / Export

Přednastavení importu pro aplikaci Excel nezůstanou uchována při umisťování souboru aplikace Excel do grafického rámečku [2808639]

 

Chybné číslo stránky při exportu knihy do PDF [2940448]*

INX/IDML

Přepsání záložky se v INX/IDML obnovuje [2827174]*

Nesprávně použitý vzor při otevírání souboru IDML [3114965]*

Chyba starších verzí při čtení souborů aplikace ID CS6, které obsahují soubory s barvami Pantone Plus. [3119501]*

Tisk / PDF

Chyba exportu PDF na pozadí u konkrétních souborů při povolené kontrole před výstupem. [2824068]

Vsazené textové rámce blízko okrajů stránky mohou změnit umístění při exportu do PDF [2874266]

Neočekávané ukončení aplikace InDesign po exportu do PDF. [2873782]

Neočekávané ukončení aplikace InDesign při tisku separací s názvy přímých barev obsahujícími diakritiku [2934118].

Neočekávané ukončení aplikace InDesign při exportu do PDF s textovými proměnnými [2866963]*.

Poznámka uvnitř tabulky dokumentu s textovou proměnnou způsobuje neočekávané ukončení aplikace InDesign při exportu do PDF/IDML. [3089441]*

Navigace v dokumentu není možná, pokud je obsah na vzorové stránce. [2907482]*

V některých případech se text zobrazuje na chybném místě, je-li pro export použitá funkce DataMerge [2939067]*.

Aplikace InDesign zamrzne nebo se neočekávaně vypne během některých činnostech s balíčky a během kontroly před výstupem. [2982454]*

Skriptování

Problém při kopírování článků pomocí skriptu jazyka VBScript [3059225]*

Neočekávané ukončení při vykonávání JavaScriptu uvnitř aplikace InDesign, po kterém následuje zavření dokumentu. [3021908]*

Text

Velikosti dolního/horního indexu textu jsou v turecké verzi nastaveny na nulu a nelze je změnit [2895926]

Aplikace InDesign se může zablokovat, je-li instalováno více skupin písem se stejným názvem [2919511]

Neočekávané ukončení aplikace InDesign při importu tagovaného textu s chybějícím názvem hypervazby [2923721]

Neočekávané ukončení aplikace InDesign, jestliže fokus textu překročí zvnějšku rozsah textového modelu během operace s tabulkou [2923728].

Používání chytrého rozvržení s propojenými rámečky způsobuje v určitých případech neočekávané ukončení aplikace InDesign. [3085379]*

Písma se nenahrávají z jiných umístění. [3013562]*

Neočekávané ukončení aplikace InDesign s určitými písmy během vyvažování sloupců [3099740]*

Písma stejné rodiny, ale jiného typu se v cyklu zpracování formátu IDML chovají neočekávaně. [3114961]*

Určité dokumenty přecházejí do nekonečné smyčky při úpravě velikosti rámečku [3113902]*

Nesprávný výběr piktogramu s určitými indickými písmy při používání konkrétních sekvencí virama a spojovacího znaku. [2849232]*

Poškozené roztažené sloupce způsobují problémy s volbami obtékání textu [2958674]*

UI

Soubory SWF se nevykreslí v aplikaci Folio Builder a CS Review, pokud je v názvu dokumentu znak „<“ [2971572]*

Neočekávané ukončení aplikace InDesign CS5.5 při mazání nepoužívaných vzorků barev v malém zobrazení [2987294]*

XML

Nelze změnit soubor XSLT při změně vazby souborů XML [2823961]

Odkazy XML ztrácejí při změně vazby informace o formátu [2917351]

associatedXMLElement vrací 'NULL' pro sloučené buňky v tabulce. [2946288]*

 

© 2011 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.