Práce se styly

Duplikování stylů nebo skupin stylů

 1. Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na styl nebo skupinu stylů v panelu Styly a pak zvolte Duplikovat styl.

  Nový styl nebo skupina stylů se zobrazí v panelu Styly se stejným názvem, za který se doplní „kopie“. Pokud duplikujete skupinu stylů, zůstanou názvy stylů v nové skupině stejné.

  Styly můžete také duplikovat jejich zkopírováním do jiné skupiny.

Skupiny stylů

Styly v panelech Znakové styly, Odstavcové styly, Objektové styly, Styly tabulek a Styly buněk můžete uspořádat jejich seskupením do samostatných složek. Skupiny můžete také vnořit do jiných skupin. Styly nemusí být ve skupině; můžete je přidat do skupiny nebo do kořenové úrovně panelu.

Vytvoření skupiny stylů

 1. V panelu Styly:
  • Chcete-li vytvořit skupinu v kořenové úrovni, odznačte všechny styly.

  • Chcete-li vytvořit skupinu uvnitř skupiny, vyberte a otevřete skupinu.

  • Chcete-li zahrnout stávající styly do skupiny, vyberte tyto styly.

 2. Z nabídky panelu Styly zvolte Nová skupina stylů nebo zvolte Nová skupina ze stylů, abyste přesunuli vybrané styly do nové skupiny.
 3. Zadejte název skupiny a klikněte na OK.
 4. Chcete-li přesunout styl do skupiny, přetáhněte styl na skupinu stylů. Když se skupina stylů zvýrazní, uvolněte tlačítko myši.

Kopírování stylů do skupiny

Když zkopírujete styl do jiné skupiny, tyto styly nebudou propojené. Ani v případě, že mají stejný název, úprava jednoho stylu nezmění atributy druhého stylu.

 1. Vyberte styl nebo skupinu, kterou chcete zkopírovat.
 2. Z nabídky panelu Styly zvolte Kopírovat do skupiny.
 3. Vyberte skupinu (nebo úroveň [Root]), do které chcete zkopírovat styly nebo skupinu, a pak klikněte na OK.

  Pokud tato skupina již obsahuje názvy stylů, které jsou stejné jako kopírované názvy, kopírované styly se přejmenují.

Rozbalení nebo sbalení skupin stylů

 • Chcete-li rozbalit nebo sbalit pouze jednu skupinu, klikněte na ikonu trojúhelníku vedle skupiny.
 • Chcete-li rozbalit nebo sbalit skupinu a všechny její podskupiny, klikněte na ikonu trojúhelníku se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS).

Odstraňování skupin stylů

Odstranění skupiny stylu odstraní skupinu a celý její obsah, včetně stylů a ostatních skupin.

 1. Vyberte skupinu, kterou chcete odstranit.
 2. Z nabídky panelu Styly zvolte Odstranit skupinu stylů a pak klikněte na Ano.
 3. Pro každý styl ve skupině určete náhradní styl nebo zvolte [Žádný] a klikněte na OK.
  Poznámka:

  Pokud chcete použít stejný styl pro nahrazení všech stylů, klikněte na Aplikovat na všechny.

Pokud zrušíte nahrazení libovolného stylu, skupina se neodstraní. Odstraněné styly lze obnovit příkazem Úpravy > Zpět Odstranit styly.

Přesun a změna uspořádání stylů

Standardně se styly, které vytvoříte, objeví dole ve skupině stylů nebo v panelu.

 • Chcete-li uspořádat všechny skupiny a styly podle abecedy, z nabídky panelu Styly zvolte Uspořádat podle názvu.
 • Chcete-li některý styl posunout, přetáhněte ho do nové polohy. Černá čára označuje, kam se styl přesune; zvýrazněná složka skupiny označuje, že styl se přidá do této skupiny.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?