Používání tezauru

O tezauru

Tezaurus umožňuje vyhledávat synonyma, příbuzná slova a antonyma pro slova, která určíte. Pokud byste například určili „figment“, tezaurus InCopy pro angličtinu by nabídl synonyma jako „fiction“ a „fable“, příbuzná slova jako „concoction“ a „fantasy“ a antonyma jako „fact“.

Vyhledávání slova nemusí končit první sadou synonym, příbuzných slov a antonym, které najdete. Můžete vyhledávat libovolné z nabízených slov a zobrazit jeho synonyma, příbuzná slova a antonyma. Tezaurus umožňuje rychle přejít zpět na libovolné z posledních 10 slov, které jste vyhledávali.

Tezaurus, panel

A. .Vyhledat B. .Změnit na C. .Nabídka jazyků D. . Současné hledané slovo E. . Nabídka významu F. .Definice G. .Nabídka Kategorie H. .Seznam výsledků I. .Načíst slovo J. .Vyhledat slovo K. .Změnit slovo 

InCopy poskytuje následující kategorie pro vyhledávání slov:

Synonyma

Slova mající stejný nebo téměř stejný význam jako vyhledávané slovo.

Antonyma

Slova mající opačný nebo téměř opačný význam než vyhledávané slovo.

Viz také

Slova, která jsou pojmově příbuzná k vyhledávanému slovu, nejsou ale ani synonymem ani antonymem.

Blízká synonyma

Slova mající trochu podobný význam jako vyhledávané slovo.

Blízká antonyma

Slova mající význam, který je trochu příbuzný k opačnému významu vyhledávaného slova.

Vyhledávání slov v tezauru

Tezaurus můžete použít k vyhledávání synonym, antonym a stručných definicí slov.

Vyhledávání slova viditelného v okně dokumentu

 1. Příkazem Okna > Tezaurus otevřete panel Tezaurus.
 2. Nástrojem Text  , vyberte slovo, které chcete vyhledat, a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zkopírujte a vložte slovo do textového pole Vyhledat.

  • Klikněte na tlačítko Načíst slovo .

 3. Vyberte jazyk, který chcete použít.
 4. Klikněte na tlačítko Vyhledat slovo nebo stiskněte klávesu Enter.

  V oblasti Definice panelu Tezaurus se zobrazí stručná definice slova. Seznam Výsledek zobrazí příbuzná slova na základě výběrů, které jste provedli v nabídkách Významy a Kategorie.

  Poznámka:

  Přetažením svislého pruhu, který odděluje oblast Definice a seznam Výsledky, z jedné strany na druhou, můžete nastavit relativní šířku obou oblastí.

 5. Z nabídky Významy vyberte slovní druh, který chcete vyhledat. Pokud chcete například vyhledat význam daného slova odpovídající podstatnému jménu, vyberte podstatné jméno. Chcete-li vyhledat význam odpovídající slovesu, vyberte sloveso. Pro všechna slova nejsou k dispozici všechny významy.
 6. Z nabídky Kategorie vyberte kategorii (například Synonyma nebo Antonyma), kterou chcete vyhledat. Pro všechna slova nejsou k dispozici všechny kategorie.
Poznámka:

Chcete-li nahradit slovo v poli Vyhledat, se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) klikněte na toto slovo v seznamu Výsledek a pak klikněte na tlačítko Vyhledat slovo. Chcete-li nahradit slovo v poli Změnit na, klikněte na slovo v seznamu Výsledek.

Vyhledávání slova, které není viditelné v okně dokumentu

 1. Příkazem Okna > Tezaurus otevřete panel Tezaurus.
 2. V textovém poli Vyhledat napište slovo, které chcete vyhledat, a stiskněte klávesu Enter.

Opakované vyhledání slova

 1. Příkazem Okna > Tezaurus otevřete panel Tezaurus.
 2. Z rozbalovací nabídky Vyhledat v panelu Tezaurus zvolte příslušné slovo. Tato nabídka uchovává seznam posledních deseti slov, které jste vyhledávali.
 3. Klikněte na tlačítko Vyhledat slovo  .

Vložení slova z panelu Tezaurus

Panel Tezaurus můžete ve svém dokumentu použít ke vkládání nebo nahrazování slov. Při nahrazování vybraného slova v dokumentu slovem z panelu Tezaurus nahrazujete pouze vybrané slovo – ne všechny výskyty slova. Chcete-li nahradit všechny výskyty, použijte příkaz Hledat a nahradit.

Poznámka:

Pokud tezaurus nemůže najít odpovídající heslo pro řetězec textu v textovém poli Vyhledat, všechna ostatní textová pole v panelu Tezaurus zůstanou prázdná.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li přidat slovo, umístěte textový kurzor do dokumentu na míso, kam chcete slovo přidat.

  • Chcete-li nahradit slovo v dokumentu, vyberte slovo.

 2. Vyberte slovo ze seznamu Výsledek v panelu Tezaurus.
 3. Klikněte na tlačítko Změnit slovo  , nebo dvojitě klikněte na příslušné slovo v seznamu Výsledek.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.