Používání souborů XML

Otevření souboru XML v InCopy

Libovolný existující soubor XML můžete v InCopy otevřít a pak upravit nebo označit tagy.

Poznámka:

Můžete importovat znaky Ruby použité v souborech XML, pokud znaky Ruby splňují standardní definici znaků Ruby W3C a používají jmenné prostory InDesign. Aplikace InDesign používá následující jmenné prostory. xmlns:aid="http://ns.adobe.com/AdobeInDesign/3.0/_ver3.0"

  1. Zvolte Soubor > Otevřít.
  2. Najděte a vyberte soubor XML, který chcete použít.
  3. Klikněte na Otevřít.

Uložení souboru XML jako článku InCopy

Soubory XML můžete uložit jako články InCopy.

  1. Otevřete soubor XML v InCopy.
  2. Zvolte Soubor > Uložit obsah jako.
  3. Zadejte název a určete umístění souboru.
  4. Z nabídky Uložit jako typ (Windows®) nebo Uložit jako (Mac OS®) zvolte Dokument InCopy a klikněte na Uložit.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?