Verze aplikace InCopy CC z roku 2015

Poznámka:

K dispozici je aplikace InCopy CC ve verzi 2017! Viz článek Přehled nových funkcí.

Čistší a větší uživatelské rozhraní

Uživatelé, kteří dlouhou dobu používají aplikaci InCopy, si často stěžují na únavu očí, většinou z důvodu malých prvků uživatelského rozhraní aplikace InCopy. V této verzi byly vylepšeny následující oblasti:

  • Panely aplikace InCopy byly přepracovány a zvětšily se tyto vlastnosti:
    • Velikost různých ovládacích prvků v panelech.
    • Velikost písma.
    • Vzájemné mezery mezi ovládacími prvky (jak svislé, tak vodorovné).
  • Dialogy byly přepracovány a došlo ke zvětšení výšky ovládacích prvků uživatelského rozhraní.
Panely a dialogy nyní vypadají větší, čistší a přehlednější.

Uspořádání políček vzorníku

Na panelu Políčka vzorníku jsou k dispozici nové volby pro uspořádání políček vzorníku. Políčka vzorníku můžete nyní uspořádat podle:
  • Názvu
  • Hodnot barev
Další informace najdete v článku Uspořádání políček vzorníku.

Zvýrazňovač přepsání stylu

Pomocí Zvýrazňovače přepsání stylu můžete identifikovat všechny změny stylu odstavců nebo znaků použité v dokumentu. Widget Zvýrazňovač přepsání stylu můžete aktivovat na panelu Odstavcové styly nebo Znakové styly.

Další informace najdete v článku Zvýraznění změn odstavcového a znakového stylu.

Snadnější práce s glyfy

Pomocí nejnovějších vylepšení OpenType můžete používat alternativní glyfy pro zvláštní znaky a převádět text na skutečné zlomky přímo z kontextové nabídky.

kontextová nabídka
Aplikace glyfů pomocí kontextové nabídky

Dále můžete glyf vyhledat podle názvu, hodnoty Unicode nebo GID či zvláštního znaku na panelu Glyfy.

Panel Glyfy
Panel Glyfy

Další informace najdete v článku Glyfy a speciální znaky.