Přehled nových funkcí

Verze aplikace InCopy CC z roku 2017

Verze InCopy CC 2017 (vydaná v listopadu 2016) přináší řešení těch nejnáročnějších požadavků návrhářů a díky rychlejšímu výkonu aplikace, nepřekonatelné stabilitě a funkcím šetřícím čas významně urychluje každodenní pracovní postupy.

Přehled nových funkcí představených ve starších verzích aplikace InCopy CC najdete v článku Souhrn nových funkcí | InCopy CC, vydání 2015.

Poznámky pod čarou přes více sloupců

Pří práci s textovými rámečky s více sloupci můžete nyní vložit poznámku pod čarou roztaženou přes více sloupců. Tuto funkci můžete povolit vybráním možnosti Roztáhnout pozn. pod čarou přes sloupce v okně Volby poznámek pod čarou dokumentu. Na základě provedeného výběru dojde k roztažení všech poznámek pod čarou v dokumentu přes sloupce nebo k návratu zpět k původnímu chování.

Možnost roztažení poznámek přes sloupce je ve výchozím nastavení povolena pro nové dokumenty vytvořené v aplikaci InCopy CC 2017. Tato možnost je ale ve výchozím nastavení zakázána pro stávající dokumenty vytvořené ve starší verzi.

Další informace naleznete v tématu Poznámky pod čarou.

Vylepšení písem OpenType

V této verzi aplikace InCopy lze snadněji vyhledat vlastnosti písem OpenType. Po vybrání textu nebo textového rámečku stačí kliknout na symbol, který kontextově zobrazuje vlastnosti písem OpenType týkající se vybraného textu. Můžete si také zobrazit náhled vzhledu určité vlastnosti písma OpenType. Pokud se ve výběru nacházejí různá písma, zobrazí se vlastnosti písem OpenType pro všechna zobrazená písma.

Kontextová nabídka pro výběr textového rámečku

Vlastnosti písma OpenType můžete aplikovat na více než jeden znak. Když nyní vyberete textový rámeček nebo text v textovém rámečku, zjistí aplikace InCopy dostupné vlastnosti písma OpenType pro vybraný text a nabídne jejich použití.

Další informace najdete v tématu Používání písem.

Kontextová podpora pro řadové číslovky a ligatury

Podpora kontextové nabídky, která byla dříve dostupná pro alternativy a zlomky, je nyní rozšířena na řadové číslovky a ligatury (volitelné/standardní). Takže když nyní vyberete položky 1st, 2nd, 3rd atd., aplikace InCopy automaticky navrhne aplikovat vlastnost Řadové číslovky. Tato funkce je v současnosti omezena na anglické řadové číslovky.

Pokud vyberete znaky „st“ ve slově Start a pro tyto znaky existuje volitelná ligatura, navrhne aplikace InCopy použití této vlastnosti. Totéž platí pro standardní ligatury.

Další informace najdete v článcích Používání písem a Formátování znaků.

Stylistické sady

Písma OpenType obvykle obsahují nějaké stylistické sady. Aplikace InCopy tyto stylistické sady zobrazuje jako Sada 1, Sada 2 atd. Z tohoto názvu je obtížné rozpoznat, o jakou stylistickou sadu se jedná. Tato funkce nyní používá název stylistické sady přidělený vývojářem písma a tento název se zobrazuje na různých místech aplikace InCopy tam, kde se vyskytují odkazy na sady.

Další informace najdete v tématu Používání písem.

Výkon panelu Hypervazby

V předchozích verzích InCopy se dokument obsahující velké množství hypervazeb propojených na panel Hypervazby načítal pomalu. Počínaje touto verzí se panel Hypervazby načítá a reaguje mnohem rychleji než v předchozích verzích.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.