Zjistěte, co je nového v nejnovější verzi aplikace InCopy.
Adobe_InCopy_CC_mnemonic_RGB_128px

Vydání softwaru InCopy (verze 14.0) z října 2018 se zaměřuje na zlepšení uživatelského rozhraní pomocí větší kontroly nad běžně používanými funkcemi a pracovními postupy. Přečtěte si stručný úvod do těchto funkcí a odkazy na zdroje obsahující podrobnější informace.


Vizuální procházení písmy

Nyní můžete procházet tisíce písem od stovek autorů písem v aplikaci InCopy, okamžitě je aktivovat a používat ve svých dokumentech. Panel písem zahrnuje různé nové možnosti, které poskytnou obohacení při práci s písmy. Můžete aplikovat filtr ke zobrazení pouze písem přidaných nedávno. Také můžete vybrat vzorový text ze seznamu předdefinovaných textů pro náhled písma, nebo si zvolit vlastní text. Nyní máte také možnost změnit velikost písma v náhledu písma.

Další informace najdete v tématu Používání písem.

Podpora písem OpenType SVG

Díky podpoře písma OpenType SVG v aplikaci InCopy nyní můžete v jediném glyfu nastavit více barev a přechodů.

Pomocí emoji písem OpenType SVG můžete do dokumentů doplnit různé barevné a grafické znaky, například smajlíky, vlajky, značky, zvířata, osoby, potraviny nebo orientační body. Také můžete vytvořit složené glyfy. Pomocí písma EmojiOne můžete v glyfech například vytvořit vlajky států nebo dosáhnout rozmanitosti odstínů pleti.

Vytváření vlajek států kombinací glyfů
Vytváření vlajek států kombinací glyfů
Kombinace znaku představujícího osobu s barvami pleti
Kombinace znaku představujícího osobu s různými barvami pleti

Přidání poznámek pod čarou do tabulek

V aplikaci InCopy lze nyní přidávat poznámky pod čarou do tabulky. Text poznámky pod čarou se zobrazí ve spodní části textového rámečku.

Referenční číslo poznámky pod čarou v tabulce bude pokračováním referenčního čísla poznámek pod čarou tohoto článku.

Poznámky pod čarou v tabulkách se zachovávají i při importování dokumentů Word a exportují se do formátů podporujících poznámky pod čarou, například PDF, EPUB a HTML.

Další informace naleznete v tématu Poznámky pod čarou.

Mezera mezi odstavci se stejným stylem

Nyní můžete zvolit, jestli budou mít mezery před a mezery za vliv na text se stejným stylem. Volba Mezera mezi odstavci se stejným stylem v dialogu Styly umožňuje určit hodnotu mezery mezi odstavci se stejným stylem. Tato hodnota je použita pouze v případě, že dva sousední odstavce mají stejný styl odstavce. Pokud jsou styly dvou sousedních odstavců odlišné, je použita hodnota voleb Mezera před a Mezera za.

Další informace naleznete v tématu Formátování odstavců.

V aplikaci InCopy můžete nyní převádět poznámky pod čarou na poznámky na konci.

Pamatuje si předchozí formát exportu

Každý dokument si nyní pamatuje formát, ve kterém byl naposledy exportován. Pokud je dokument sdílen s jiným uživatelem nebo se k němu přistupuje z jiného stroje, zachová si formát, do kterého byl naposledy exportován.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online