Získejte informace o nových funkcích a vylepšeních ve verzi aplikace InCopy z listopadu 2019.
Import formátu SVG

Import formátu SVG

Nyní můžete importovat soubory ve formátu SVG (vektorové obrázky založené na XML) přímo v InCopy. 

Podpora jazyků jihovýchodní Asie

Další jazyky

Nyní můžete skládat text v pěti nových jazycích z jihovýchodní Asie.

Proměnná písma

Proměnná písma

Nyní můžete do svého textu přidat proměnná písma a změnit jeho atributy.

Obrácená kontrola pravopisu

Obrácená kontrola pravopisu

Nyní můžete také změnit směr kontroly pravopisu Zpět nebo Vpřed.

Import formátu SVG

Do dokumentů aplikace InCopy teď můžete importovat a umísťovat soubory ve formátu SVG (Scalable Vector Graphics). SVG je vektorový obrazový formát založený na jazyce XML a podporuje interaktivitu. V předchozích verzích se soubory SVG z CC knihoven importovaly jako soubory PNG, teď je ale můžete importovat přímo.

Další informace naleznete v části Import souborů SVG.

Podpora jazyků z jihovýchodní Asie

Aplikace InCopy teď obsahuje nový textový modul, který podporuje pět nových jazyků jihovýchodní Asie: thajštinu, barmštinu, laoštinu, khmerštinu a sinhálštinu. Dokumenty nyní mohou obsahovat text napsaný v těchto písmech.

Další informace naleznete v tématu Písma z jihovýchodní Asie.

Proměnná písma

V aplikaci InCopy jsou teď k dispozici proměnlivá písma. Jedná se o nový formát písem standardu OpenType, který podporuje vlastní atributy jako tloušťka, šířka, zešikmení, optická velikost atd. Jejich hodnoty můžete měnit pomocí příslušných posuvníků, které jsou k dispozici po kliknutí na tlačítko v ovládacím panelu a v panelech Znaky, Znakové styly, Vlastnosti a Odstavcové styly.

Proměnlivá písma poznáte podle příslušné ikony vedle názvu písma.

Další informace naleznete v části Proměnná písma.

Obrácená kontrola pravopisu

Pokud jste při ruční kontrole pravopisu vynechali pravopisnou chybu, nemusíte mít obavy. Teď můžete určit směr, ve kterém aplikace InDesign hledá v textu dokumentu pravopisné chyby.

V dialogovém okně Kontrola pravopisu přibyly dvě nové možnosti, ZpětVpřed. Pomocí těchto možností se můžete snadno vrátit a chybně napsané slovo opravit.

Další informace naleznete v tématu Kontrola pravopisu a jazykové slovníky.