Analýza obsahu – časté dotazy

Získejte odpovědi na své otázky týkající se analýzy obsahu pro vaše aplikace Creative Cloud a Document Cloud.

Přehled

Společnost Adobe může analyzovat váš obsah v rámci aplikací Creative Cloud nebo Document Cloud za účelem poskytování produktových funkcí a zlepšování a vývoje našich produktů a služeb. Obsah v rámci aplikací Creative Cloud a Document Cloud mimo jiné zahrnuje obrázky, audio, video, textové soubory nebo soubory dokumentů a související data. Adobe provádí analýzu obsahu pouze u obsahu zpracovaného nebo uloženého na serverech Adobe; neanalyzujeme obsah zpracovaný nebo uložený lokálně ve vašem zařízení.

Řekněme, že do aplikací Creative Cloud nebo Document Cloud přistupujete prostřednictvím osobního účtu a dáváte přednost tomu, aby společnost Adobe neanalyzovala váš obsah za účelem vývoje a zlepšování našich produktů a služeb. V takovém případě můžete analýzu obsahu kdykoli zakázat ze svého účtu Adobe (viz níže uvedené podrobnosti a výjimky).

Jaké techniky používá společnost Adobe k analýze obsahu?

Společnost Adobe primárně používá v aplikacích Creative Cloud a Document Cloud k analýze vašeho obsahu strojové učení. Strojové učení popisuje podmnožinu umělé inteligence, ve které výpočetní systém používá algoritmy k analýze dat a učení se z nich bez lidského zásahu, aby mohl vyvozovat závěry ze vzorců a podle toho vytvářet předpovědi. Systém se může i nadále učit a zlepšovat v průběhu času s tím, jak postupně získává více dat.

Využíváme vývoj založený na strojovém učení ke zdokonalování našich produktů a služeb, což nám umožňuje dodávat inovativní a špičková řešení. Strojové učení také používáme k poskytování produktových funkcí a přizpůsobení našich produktů a služeb.

Funkce s podporou strojového učení vám mohou pomoci s efektivnějšími a kreativnějšími pracovními postupy. Funkce založené na strojovém učení můžeme například využít, abychom vám pomohli rychleji a přesněji organizovat a upravovat vaše obrázky. Díky rozpoznávání objektů v aplikaci Lightroom dokážeme také automaticky označit všechny fotky vašeho psa nebo kočky. V aplikaci Photoshop se dá strojové učení použít k automatické korekci perspektivy obrázku. Pomocí režimu kapaliny (Liquid Mode) v aplikaci Acrobat optimalizujeme čitelnost souborů ve formátu PDF, například automatickým vylepšením záhlaví a tabulek dokumentu, abyste tak mohli snáze procházet a číst obsáhlé dokumenty.

Funkce založené na strojovém učení se také používají k poskytování návrhů na základě kontextu. Pokud například pracujete na modelu uživatelského rozhraní, může vám aplikace Adobe XD automaticky navrhnout určitá tlačítka. Typ doporučení na základě obsahu může být pro vaši práci relevantnější, když se aplikace Adobe XD učí z vašeho konkrétního používání a obsahu. Funkce Výplň podle obsahu v aplikaci Photoshop dále analyzuje váš obrázek a předpovídá správný obsah, který se má vložit do vybrané oblasti. A v aplikaci Acrobat můžeme stále poskytovat návrhy vyhledávání i přes překlepy ve vyhledávacím dotazu.

Jak společnost Adobe analyzuje váš obsah?

Společnost Adobe může analyzovat váš obsah, který je zpracováván nebo uložen na serverech společnosti Adobe. Neanalyzujeme obsah zpracovaný nebo uložený lokálně ve vašem zařízení. Když analyzujeme váš obsah za účelem vylepšení a vývoje našich produktů, nejprve váš obsah agregujeme s jiným obsahem a poté použijeme tento agregovaný obsah k vyškolení našich algoritmů, a tím ke zlepšení našich produktů a služeb. Pokud nechcete, aby společnost Adobe používala váš obsah pro tyto účely, můžete se z analýzy obsahu kdykoli odhlásit (viz popsané podrobnosti a výjimky).

Za vymezených podmínek můžeme manuálně zkontrolovat váš obsah za účelem vylepšení produktů a vývoje v následujících situacích:

 • Pokud takový obsah zveřejníte. Příklady: 
  • příspěvky do služeb Adobe Stock a Behance,
  • obsah vysílaný živě pomocí služby Adobe Live,
  • obsah, který odešlete k uvedení ve službě Adobe Express,
  • obsah, který odešlete jako výukové lekce v aplikaci Lightroom.
 • Pokud se účastníte předběžného vydání, beta verze nebo programu včasného přístupu.
 • Pokud odešlete takový obsah k manuální kontrole nebo jinak povolíte společnosti Adobe, aby váš obsah manuálně zkontrolovala. Příklady:
  • Odešlete obsah prostřednictvím programu vylepšování aplikace Adobe Photoshop.
  • Odešlete obsah prostřednictvím programu vylepšování aplikace Adobe Acrobat.
  • Zaslali jste zpětnou vazbu a obsah našim technickým týmům za účelem vývoje funkcí.
 • Pokud můžeme použít automatizované systémy k odstranění všech materiálů vytvořených uživateli a identifikaci prvků z vašeho obsahu před manuální kontrolou. Příklad: 
  • soubory PDF jsou zpracovány tak, že jsou ponechány pouze strukturální prvky, nikoli žádný text nebo obrázky, 
  • obrázky zpracované tak, aby zůstaly pouze masky objektů,

Náš proces manuální kontroly zahrnuje pojistky, které pomáhají chránit vaše soukromí. Manuální přezkoumání neveřejného obsahu je vždy prováděno v zabezpečených zařízeních školeným personálem splňujícím požadavky na zajištění důvěrnosti a ochrany soukromí.    

Jak bude společnost Adobe chránit mé soukromí?

Společnost Adobe bere vaše soukromí vážně. Vaše soukromí je zachováno během analýzy obsahu za účelem zlepšování a vývoje produktů. Žádný váš obsah není součástí našich produktů nebo služeb, pokud je nezveřejníte (například příspěvky v aplikaci Adobe Stock a Behance). Poznatky získané pomocí analýzy obsahu nebudou použity k opětovnému vytvoření vašeho obsahu ani nepovedou ke zveřejnění žádných vašich osobních údajů. 

Přehled o tom, jak může společnost Adobe vaše informace používat (včetně obsahu), naleznete na webu Adobe Privacy Center.  

Mohu vypnout nebo se odhlásit z analýzy obsahu za účelem vylepšení a vývoje produktů?

Analýzu obsahu můžete kdykoli vypnout, pokud jste zákazník, který používá produkty a služby aplikací Creative Cloud a Document Cloud prostřednictvím osobního účtu. (Toto nastavení se nevztahuje na účty organizací nebo škol, které se řídí dohodou vaší organizace nebo školy se společností Adobe.) Vypnutí analýzy obsahu neovlivní vaši schopnost používat jakékoli funkce. 

Pokud nechcete, aby společnost Adobe popsaným způsobem analyzovala váš obsah, proveďte následující kroky:

 1. Přihlaste se na stránce https://account.adobe.com/privacy.

 2. V sekci Analýza obsahu deaktivujte přepínač pro možnost Povolit analýzu mého obsahu společností Adobe za účelem vylepšování produktů a vývoje.

  Jak se odhlásit z používání strojového učení

Kdy neplatí odhlášení z analýzy obsahu?

Vypnutí analýzy obsahu neovlivní naši schopnost analyzovat váš obsah, když se účastníte programů, v rámci kterých proaktivně odesíláte obsah za účelem vývoje a zlepšování našich produktů a služeb. Pokud nechcete, aby byl váš obsah používán pro takové účely, měli byste se vyhnout účasti v těchto programech, včetně, ale mimo jiné:

 • Program vylepšování aplikace Adobe Photoshop: Tento program umožňuje odesílat obrázky, jež v aplikaci Photoshop upravujete, a pomáhat tak vylepšovat funkce založené na strojovém učení. Další informace, včetně postupu zapojení se do programu, případně jeho opuštění.
 • Adobe Stock: Obsah odeslaný přispěvateli do aplikace Adobe Stock může být použit pro strojové učení.
 • Určité funkce, které umožňují odesílat obsah jako zpětnou vazbu.
 • Některé produkty nebo funkce ve verzi beta nebo jejich předběžná vydání

Kromě toho, pokud používáte funkce, které se spoléhají na techniky analýzy obsahu (například Výplň podle obsahu v aplikaci Photoshop), váš obsah může být stále analyzován, když tyto funkce používáte ke zlepšení dané funkce.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.