Program zlepšování aplikace Adobe Photoshop

Jaký je účel tohoto programu?

Cílem programu zlepšování aplikace Adobe Photoshop je zlepšit funkce založené na strojovém učení v aplikaci Adobe Photoshop. Díky trénování algoritmů strojového učení pomocí mnoha obrázků lze vylepšit funkce jako Výběr objektu, Vybrat objekt, Vybrat a maskovat a Výplň podle obsahu. Účast v tomto programu vyžaduje registraci a je dobrovolná. Ve výchozím nastavení nejsou zákazníci při instalaci aplikace Photoshop 21.2 (verze z června 2020) zaregistrováni k účasti v programu.

Jaké informace se shromažďují?

Pokud se rozhodnete zapojit do programu, mohou být při použití různých nástrojů v aplikaci Photoshop, jako Výběr objektu, Vybrat objekt, Vybrat a maskovat nebo Výplň podle obsahu, odesílány na servery společnosti Adobe následující data:
 • Rozpracované obrázky v nízkém rozlišení
 • Obrazová data a odpovídající data masky 

Mohu se na shromažďovaná data podívat před tím, než budou odeslány společnosti Adobe?

Ne, uživatelé tyto informace nemohou zobrazit. 

Jakých produktů se program týká?

Adobe Photoshop verze 21.2 a novější v systémech macOS a Windows 10

Jak společnost Adobe tyto informace použije?

Pokud se rozhodnete zúčastnit, bude společnost Adobe:

 • Shromažďovat obrazová data, která budou prohlížet výzkumní pracovníci
 • Získávat přístup ke cloudovým dokumentům, které si budou prohlížet výzkumní pracovníci
 • Shromažďovat informace o tom, jak tento software používáte, za účelem identifikace trendů a vzorců používání

Společnost Adobe nebude tato data používat k jinému účelu než ke zlepšení produktů a služeb Adobe.

Jak je chráněno moje soukromí?

Společnost Adobe přijala řadu preventivních opatření, jejichž účelem je ochránit shromažďované a přenášené informace. Další informace ohledně zpracování informací o uživatelích naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Adobe.

Navštivte také Centrum ochrany osobních údajů společnosti Adobe, kde najdete informace o tématech týkajících se ochrany osobních údajů, včetně vašich možností volby ohledně toho, jak společnost Adobe
shromažďuje a využívá vaše informace.

Jak se mohu do programu zapojit?

Účast v programu je dobrovolná. Pokud se chcete do programu zapojit:

 1. Zvolte Úpravy(Windows) / Photoshop(macOS) > Předvolby > Zlepšování produktů.
 2. V dialogovém okně Předvolby vyberte možnost Ano, chci se zúčastnit.
 3. Aby se změna projevila, restartujte aplikaci Photoshop. 

Poznámka:

 • V případě obnovení předvoleb aplikace Photoshop se možnost Ano, chci se zúčastnit obnoví do výchozího vypnutého stavu. Chcete-li pokračovat v účasti v programu i po obnovení předvoleb, vyberte znovu možnost Ano, chci se zúčastnit v předvolbách Zlepšování produktu a restartujte aplikaci Photoshop.
 • Účast v programu nezajišťuje, že od uživatele budou shromažďovány obrázky a data. Nezajišťuje ani to, že od uživatele budou shromažďovány všechny obrázky a data. 

Mohou se programu účastnit podnikoví uživatelé?

Ne. Podnikoví zákazníci se do programu zlepšování aplikace Adobe Photoshop nemohou zapojit. 

Jak mohu program opustit?

Pokud jste se zapojili do programu a pak změnili svůj názor, můžete z něj kdykoli odejít. Program opustíte takto:

 1. Zvolte Úpravy(Windows) / Photoshop(macOS) > Předvolby > Zlepšování produktů.
 2. V dialogovém okně Předvolby zrušte výběr možnosti Ano, chci se zúčastnit.
 3. Aby se změna projevila, restartujte aplikaci Photoshop. 

Když program opustíte, společnost Adobe přestane shromažďovat další obrázky a data. Vaše stávající data nebudou ze serverů společnosti Adobe odstraněna.

Jak společnost Adobe používá strojové učení?

Přečtěte si časté otázky ke strojovému učení, kde najdete odpovědi na běžné otázky týkající se strojového učení a funkcí strojového učení dostupných ve službách Creative Cloud a Document Cloud. 

Další odpovědi

Pokud se zúčastním programu, bude mi přicházet nevyžádaná pošta?

Bez ohledu na to, zda se programu účastníte, vám od společnosti Adobe nebudou přicházet ohledně tohoto programu žádné e-maily. 

Potřebuji připojení k internetu?

Pro účast v tomto programu je připojení k internetu vyžadováno. Nemusíte ale být k internetu připojeni neustále. Informace se automaticky přenese ve chvíli, kdy bude připojení k internetu dostupné. Tento přenos má na připojení minimální dopad.

Jaká je délka trvání programu?

Informace se shromažďují tak dlouho, dokud používáte produkt, u kterého jste souhlasili s účastí v programu, nebo až do chvíle, kdy se rozhodnete účast v programu ukončit.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.