Aplikace Adobe Photoshop Mix kombinuje silné stránky aplikace Adobe Photoshop s praktičností mobilních zařízení, takže ve svém zařízení iPad, iPad Pro, iPhone či Chromebook nebo v zařízení se systémem Android můžete snadno a kreativně upravovat fotografie. Díky možnosti nedestruktivního vyříznutí obrazů, jejich kombinování a úpravám zůstane původní fotografie nedotčena. Pracovní postupy v aplikaci Mix propojené se službou Creative Cloud navíc přinášejí neomezené tvůrčí možnosti.


Obecné informace

Adobe Photoshop Touch byla původně sada dílčích nástrojů z aplikace Photoshop v podobě samostatné aplikace s omezenými možnostmi. Aplikace Photoshop Mix je zaměřena na kombinování obrázků. Rozšiřuje své funkce pomocí cloudových služeb Adobe Creative SDK a integrace s aplikacemi jako Photoshop CC nebo Lightroom CC a přináší tak další kreativní možnosti.

Photoshop Mix je vytvořen pomocí sady Creative SDK. Tato snadno použitelná aplikace zaměřená stejnou měrou na konektivitu i funkčnost nabízí funkce pro mobilní zařízení, které byly dříve dostupné pouze v našich profesionálních produktech pro počítače.

Aplikace Photoshop Mix pro iPad, iPad Pro, iPhone, zařízení se systémem Android a zařízení Chromebook je dostupná zdarma ke stažení v obchodě s aplikacemi iTunes a ve službě Google Play.

Pro systém iOS je aplikace Photoshop Mix momentálně k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, japonštině, italštině, španělštině, brazilské portugalštině, polštině, ruštině, korejštině, zjednodušené čínštině, tradiční čínštině, švédštině, turečtině, dánštině, holandštině, finštině, norštině a češtině.

Pro systém Android je aplikace dostupná v angličtině, francouzštině, němčině a japonštině.

Nejnovější informace o systémových požadavcích naleznete na stránce o aplikaci Photoshop Mix v obchodě s aplikacemi iTunes nebo Google Play.

Pomocí technologie CreativeSync se můžete plynule přesouvat mezi několika aplikacemi v mobilním zařízení v rámci jednoho pracovního postupu.

Pokud používáte aplikaci Photoshop Mix, můžete snadno přesouvat práci do nové aplikace Photoshop Fix a aplikací Lightroom for mobile, Comp nebo Sketch a zpět. Aplikace Mix je také kompatibilní s aplikacemi Adobe Spark Video a Adobe Spark Page.  

Další informace o aplikaci Photoshop Mix naleznete na stránce o produktu Adobe Photoshop Mix.

Začněte výukovou lekcí nebo navštivte fórum s podporou.

Podívejte se na úplnou výukovou lekci popisující začátky práce s aplikací Photoshop Mix.

Používání aplikace Adobe Photoshop Mix

Klepněte na ikonu + na levé straně obrazovky. Snímek můžete pořídit buď pomocí fotoaparátu, nebo můžete vybrat existující obraz ze složky Z fotoaparátu, ze služby Creative Cloud, z aplikace Lightroom nebo z jiného umístění.

Aplikace Photoshop Mix je určena především k vyřezávání a kombinování fotografií. V nabídce pro úpravy je však k dispozici sada funkcí, které se běžně používají v aplikacích pro úpravy.

 1. V aplikaci Photoshop Mix otevřete nebo přidejte snímek.
 2. Klepněte na možnost Upravit. Zobrazí se panel nástrojů umožňující provádět úpravy.
 3. Klepnutím na možnost Automatická oprava aplikace automaticky provede nejvhodnější úpravy.
 4. Můžete také vybrat režim úprav, například Expozice, Kontrast, Jas nebo Sytost. Potažením do stran můžete nastavit požadovanou míru úprav.
 5. Potvrďte provedené změny.

Aplikace Adobe Photoshop Mix nabízí několik předdefinovaných filtrů označovaných jako vzhledy. Vzhled můžete použít na celý snímek či vrstvu nebo jej můžete použít selektivně na část fotografie. Zde je postup použití obecného vzhledu:

 1. Klepněte na možnost Vzhledy.
 2. Klepnutím vyberte vzhled a zobrazte jeho náhled.
 3. Klepnutím na možnost Přijmout se vzhled použije.

Aplikace Adobe Photoshop Mix nabízí několik předdefinovaných filtrů označovaných jako vzhledy. Vzhled můžete použít na celý snímek nebo jen na jeho část. Chcete-li vzhled použít na část snímku nebo vrstvy, postupujte následujícím způsobem:

 1. Vyberte vrstvu a klepněte na možnost Vzhledy.
 2. Klepnutím vyberte vzhled a zobrazte jeho náhled.
 3. Klepněte na nástroj pro výběr a označte oblast ve snímku nebo vrstvě. Vzhled se použije na vybranou oblast.
 4. Klepnutím na možnost Přijmout se vzhled použije.

Ze snímku můžete vyříznout určité části, abyste mohli pracovat jen s těmi, které potřebujete. Můžete například oddělit objekt od pozadí.

 1. Vyberte snímek nebo vrstvu.
 2. Klepněte na možnost Vyříznout.
 3. Pomocí nástrojů pro výběr vyberte oblast, kterou chcete oddělit nebo vyříznout. Zbývající část snímku je maskována.
 4. Potvrďte změny, čímž objekt vyříznete.

 1. Otevřete snímek nebo kompozici.
 2. Klepněte na možnost Oříznout.
 3. Vyberte typ oříznutí a potom přetáhněte úchyty pro oříznutí.
 4. Klepněte na možnost Přijmout.

Aplikace Photoshop Mix poskytuje přístup k funkci Výplň podle obsahu poskytované službou Creative Cloud. Pomocí funkce Výplň podle obsahu můžete ze snímku odstranit nežádoucí objekty. Pokud tuto funkci použijete, nahraje se snímek do služby Creative Cloud, kde je zpracován, a výsledný snímek je následně odeslán zpět do zařízení.

 1. Otevřete snímek, klepněte na možnost Další úpravy a potom na možnost Výplň podle obsahu.
 2. Pomocí nástroje pro výběr vyberte nežádoucí objekt nebo oblast.
 3. Klepněte na možnost Vyplnit

Snímek se nahraje do služby Creative Cloud a zobrazí se výsledný snímek.

Někdy se může stát, že při fotografování dojde k pohybu fotoaparátu, ale už není možné pořídit snímek znovu. Rozostření způsobené pohybem fotoaparátu dokáže zmírnit funkce Redukce chvění poskytovaná službou Creative Cloud.

 1. Otevřete snímek, klepněte na možnost Další úpravy a potom na možnost Redukce chvění. Položka se nahraje do služby Creative Cloud.
 2. Vyberte požadovanou variantu a klepněte na možnost Přijmout.

Některé objekty ve snímku nemusejí být kvůli zkreslení vlivem perspektivy rovné. Zkreslení způsobené perspektivou nebo objektivem fotoaparátu odstraňuje funkce Upright poskytovaná službou Creative Cloud.

 1. Otevřete snímek, klepněte na možnost Další úpravy a potom na možnost Upright. Položka se nahraje do služby Creative Cloud.
 2. Vyberte požadovanou variantu a klepněte na možnost Přijmout.

Kompozici aplikace Photoshop Mix můžete uložit jako soubor PSD, který lze dále upravovat v aplikaci Photoshop CC.

Klepněte na ikonu pro sdílení a vyberte možnost Odeslat do aplikace Photoshop.

Kompozice se nahraje do služby Creative Cloud, kde je následně vykreslena ve formátu PSD a uložena jako položka služby Creative Cloud.

Po provedení těchto kroků je položka vytvořená v aplikaci Mix automaticky načtena jako soubor PSD s vrstvami, který můžete dále upravovat v aplikaci Photoshop CC ve svém počítači. Je nutné, abyste při přihlášení k aplikaci Photoshop CC použili stejné Adobe ID jako při přihlášení k aplikaci Photoshop Mix.

Ne. V nejnovější aktualizaci aplikace Photoshop Mix můžete selektivně synchronizovat projekty se svým zařízením. Při selektivní synchronizaci ukládá aplikace pouze minimum metadat potřebných pro každý projekt ve vašem zařízení. Zbývající metadata jsou v případě potřeby načtena z cloudu. Pokud máte úložiště téměř zaplněné, nemusíte již místo uvolňovat ručně.