Provádějte rychlé úpravy v Editoru fotografií

Vaše fotografie je nyní otevřena v Editoru fotografií pro editaci. Můžete použít základní nástroje pro úpravu fotografií v aplikaci Photoshop Elements a rychle provádět některé běžné editační kroky, například opravit expozici nebo použít u svého snímku efekt skici tužkou.

Oprava přeexponované fotografie

Někdy jsou fotografie příliš tmavé nebo příliš světlé. Tyto přeexponované nebo nedostatečně exponované snímky lze pomocí aplikace Photoshop Elements upravit několika kliknutími.

Následujícím postupem můžete opravit přeexponovanou fotografii:

 1. Otevřete fotografii v Editoru fotografií.

 2. zobrazení Rychlé se ujistěte, že je v pravé dolní oblasti lišty kroků vybrána možnost Přizpůsobení.

 3. Klikněte na volbu Expozice v pravém podokně. Aplikace Photoshop Elements upraví expozici a zobrazí devět miniatur snímku, každou s jinou úrovní expozice.

 4. Klikněte na miniaturu, která se vám zamlouvá.

 5. Uložte fotografii některým z těchto způsobů:

  • Soubor > Uložit: Dojde k přepsání fotografie, kterou jste otevřeli.
  • Soubor > Uložit jako: Dojde k uložení opravené fotografie v novém souboru. Originální fotografie zůstane nezměněná.
  • Soubor > Uložit pro web: Uloží fotografii ve vámi zvoleném formátu vhodném pro web. Originální fotografie zůstane nezměněná.

Použití efektu Skica tužkou

Efekt Skica tužkou použijete pomocí těchto kroků:

 1. Otevřete fotografii v Editoru fotografií.

 2. zobrazení Rychlé se ujistěte, že je v pravé dolní oblasti lišty kroků vybrána možnost Efekty.

 3. V pravém podokně klikněte na možnost Skica tužkou. Aplikace Photoshop Elements použije daný efekt a zobrazí miniaturu fotografie, vždy s jiným efektem skici tužkou.

 4. Kliknutím vyberte miniaturu, na které efekt Skica tužkou vypadá dobře.

 5. Uložte fotografii některým z těchto způsobů:

  • Soubor > Uložit: Dojde k přepsání fotografie, kterou jste otevřeli.
  • Soubor > Uložit jako: Uloží opravenou fotografii do nového souboru. Originální fotografie zůstane nezměněná.
  • Soubor > Uložit pro web: Uloží fotografii ve vámi zvoleném formátu vhodném pro web. Originální fotografie zůstane nezměněná.

Slova odborníka: Jednoduché použití efektů, textur a rámečků

Hledáte zvláštní efekt, díky němuž budou vaše fotografie výjimečné? V tomto videu se seznámíte se všemi novými efekty v režimu Rychlé a dozvíte se, jak přidávat texturu a rámeček.

Andy Anderson

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.