Nelze pracovat se soubory HEIC/HEVC pořízenými v zařízeních se systémem iOS | Elements 2019

Problém

Fotografie a videa jsou v zařízeních se systémem iOS, jako jsou například zařízení iPhone (7 a novější), iPad Pro (10,5 palce) a iPad Pro 12.9 (2. generace), ve výchozím nastavení pořizovány pomocí kodeku HEIC/HEVC (s vysokým výkonem). Pokud při přenosu multimediálních souborů použijete možnost Zachovat originály, nebude aplikace Elements 2019 pravděpodobně moci tyto multimediální soubory importovat. Tento problém byl zaznamenán na platformě Windows a v systému Mac OS 10.12 nebo starším.  

Poznámka:

V zařízeních se systémem Mac OS 10.13 nebo novějším tento problém zaznamenán nebyl.  

Alternativní řešení

  1. V zařízení se systémem iOS změňte nastavení fotoaparátu tak, aby byly fotografie a videa pořizovány v režimu vysokého výkonu.

    K tomuto nastavení se dostanete tak, že v zařízení vyberete možnost Nastavení > Fotoaparát > Formát:

    Výběr režimu vysokého výkonu pro pořizování fotografií a videí

  2. Ujistěte se, že je pro nastavení přenosu multimediálních souborů vybrána možnost Automaticky.

    K tomuto nastavení se dostanete tak, že v zařízení vyberete možnost Nastavení > Fotografie > Přenést do Macu nebo PC.

    Změna nastavení na automatický přenos multimediálních souborů

Pokud použijete tato nastavení, budou obrázky HEIF při přenosu ze zařízení se systémem iOS do počítače se systémem Windows nebo Mac převedeny do formátu JPEG. Videosoubory ve formátu HEVC budou zase automaticky převedeny do formátu AVC.  

Poznámka:

Informace o přenosu obrázků ze zařízení se systémem iOS najdete v článku Přenos fotek a videí z iPhonu, iPadu nebo iPodu touch na webu podpory společnosti Apple.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?