Naučte se připojit k aplikaci Photoshop CC z aplikace Photoshop Express.

Poznámka:

Tato funkce je momentálně k dispozici pouze pro uživatele systému iOS.

Povolení vzdáleného připojení v aplikaci Photoshop CC

Připojení k aplikaci Photoshop CC pomocí aplikace Photoshop Express:

 1. V počítači se systémem Windows nebo Mac spusťte aplikaci Adobe Photoshop CC.

 2. Vyberte možnost Upravit > Vzdálená připojení.

 3. Zaškrtněte políčko Povolit vzdálená připojení.

 4. Vytvořte heslo a klikněte na tlačítko OK.

  kvlr_1

  Poznámka:

  Pokud se k aplikaci Photoshop CC nemůžete připojit, postupujte následujícím způsobem:

  • Zkontrolujte, zda je počítač, ve kterém je spuštěna aplikace Photoshop CC, připojen ke stejné síti Wi-Fi jako mobilní zařízení.
  • Zkontrolujte, že používáte aplikaci Photoshop CC verze 16.0 nebo novější. Lze to provést takto:

  1. Spusťte aplikaci Photoshop CC.

  2. Vyberte možnost Photoshop > O aplikaci Photoshop (v systému Mac) nebo Nápověda > O aplikaci Photoshop (v systému Windows).

  3. Chcete-li provést aktualizaci na nejnovější verzi, vyberte v aplikaci Photoshop CC možnost Nápověda > Aktualizace.

  4. Spusťte aplikaci Photoshop Express znovu a na dolním panelu klepněte na ikonu Efekty aplikace Photoshop. Tím se znovu připojíte.

  • Zkontrolujte, zda je v aplikaci Photoshop CC povolena možnost Vzdálené připojení.

Připojení k aplikaci Photoshop CC z aplikace Photoshop Express

 1. Zkontrolujte, zda je počítač, ve kterém je spuštěna aplikace Photoshop CC, připojen ke stejné síti Wi-Fi jako mobilní zařízení.

 2. Spusťte aplikaci Photoshop Express a na dolním panelu obrazovky klepněte na ikonu funkce Efekty aplikace Photoshop .

 3. Klepněte na efekt, který chcete použít. Aplikace Photoshop Express poté vyhledá dostupné servery.

  Image1
  Na dolním panelu vyberte požadovaný efekt.
  Image2
  Aplikace vyhledá dostupné servery.

 4. Vyberte server (Název služby) uvedený na druhé obrazovce s pokyny.

  IMage3
 5. Zadejte heslo vytvořené v aplikaci Photoshop CC a můžete začít s efekty aplikace Photoshop pracovat. Na fotografii se poté použije vybraný efekt.

  Image4
  Zadejte své heslo. Můžete také vybrat možnost Uložit heslo a připojit se automaticky a vyhnout se nutnosti přihlašování při každém použití funkce.
  Image5
  Vyberte požadovaný efekt pro svou fotografii a prohlédněte si změnu v reálném čase.

  Poznámka:

  Chcete-li nastavení automatického připojení v aplikaci Photoshop Express vypnout, deaktivujte možnost Uložit heslo a připojit se automaticky. 
  Pokud jste automatické připojení již zapnuli, vyberte v nastavení aplikace možnost Předvolby > Obnovit připojení k aplikaci Photoshop CC a klikněte na tlačítko Ano.

Zadání hesla

Image4

Chcete-li nastavení automatického připojení v aplikaci Photoshop Express vypnout, deaktivujte možnost Uložit heslo a připojit se automaticky.
Pokud jste automatické připojení již zapnuli, vyberte v nastavení aplikace možnost Předvolby > Obnovit připojení k aplikaci Photoshop CC a klikněte na tlačítko Ano.

Dochází při používání efektů aplikace Photoshop k problémům?

Problém: Nelze najít aplikaci Photoshop CC spuštěnou v počítači se systémem Windows nebo Mac.

Řešení

 • Zkontrolujte, zda je počítač, ve kterém je spuštěna aplikace Photoshop CC, připojen ke stejné síti Wi-Fi jako mobilní zařízení.
 • Ověřte, že používáte aplikaci Photoshop CC verze 16.0 nebo novější. Lze to provést takto:
 1. V počítači se systémem Windows nebo Mac spusťte aplikaci Photoshop CC.

 2. Vyberte možnost Photoshop > O aplikaci Photoshop (v systému Mac) nebo Nápověda > O aplikaci Photoshop (v systému Windows).

 3. Pokud používáte starší verzi než 14.0, vyberte v aplikaci Photoshop CC možnost Nápověda > Aktualizace a proveďte aktualizaci na nejnovější verzi.

Ověřte, zda je v aplikaci Photoshop CC povoleno vzdálené připojení. Lze to provést takto:

 1. V aplikaci Photoshop CC vyberte možnost Upravit.

 2. Vyberte možnost Vzdálená připojení.

 3. Zaškrtněte políčko Povolit vzdálená připojení.

 4. Zadejte název služby a heslo.

 5. Klikněte na tlačítko OK a restartujte aplikaci Photoshop.

Problém: Nelze se připojit k aplikaci Photoshop CC v počítači se systémem Windows nebo Mac.

Řešení

 • Zkontrolujte, zda je počítač, ve kterém je spuštěna aplikace Photoshop CC, připojen ke stejné síti Wi-Fi jako mobilní zařízení.
 • Spusťte aplikaci Photoshop Express znovu a klepnutím na ikonu Připojit se k aplikaci Photoshop se znovu připojte.
 • Znovu spusťte aplikaci Photoshop CC a znovu se připojte.
 • Zkontrolujte, zda není aplikace Photoshop CC blokována nastavením brány firewall.
 • Obnovte nastavení připojení v aplikaci Photoshop Express. Lze to provést tak, že v nastavení aplikace vyberete možnost Předvolby > Obnovit připojení k aplikaci Photoshop CC > Ano. Tím se k aplikaci Photoshop CC připojíte znovu.

Problém: Zobrazí se chyba „Vypadá to, že tento obraz již není v aplikaci Photoshop CC otevřený“.

Řešení

 • Otevřete obraz znovu a akci opakujte.
 • Otevřete obraz v aplikaci Photoshop Express znovu a klepněte na ikonu Připojit se k aplikaci Photoshop.

Problém: Efekty aplikace Photoshop nelze používat.

Řešení

 • Zkontrolujte, zda není v aplikaci Photoshop CC otevřeno žádné modální dialogové okno, například nabídka nástrojů, místní nabídka nebo okno vybraného nástroje. Pokud ano, zavřete je a použijte efekt v aplikaci Photoshop Express znovu.