Naučte se připojit k aplikaci Photoshop z aplikace Photoshop Express.

Poznámka:

Tato funkce je momentálně k dispozici pouze pro uživatele systému iOS.

Povolení vzdáleného připojení v aplikaci Photoshop

Připojení k aplikaci Photoshop pomocí aplikace Photoshop Express:

 1. V počítači se systémem Windows nebo Mac spusťte aplikaci Adobe Photoshop.

 2. Vyberte možnost Upravit > Vzdálená připojení.

 3. Zaškrtněte políčko Povolit vzdálená připojení.

 4. Vytvořte heslo a klikněte na tlačítko OK.

  kvlr_1

  Poznámka:

  Pokud se k aplikaci Photoshop nemůžete připojit, postupujte následujícím způsobem:

  • Zkontrolujte, zda je počítač, ve kterém je spuštěna aplikace Photoshop, připojen ke stejné síti Wi-Fi jako mobilní zařízení.
  • Zkontrolujte, že používáte aplikaci Photoshop verze 16.0 nebo novější. Lze to provést takto:

  1. Spusťte aplikaci Photoshop.

  2. Vyberte možnost Photoshop > O aplikaci Photoshop (v systému Mac) nebo Nápověda > O aplikaci Photoshop (v systému Windows).

  3. Chcete-li provést aktualizaci na nejnovější verzi, vyberte v aplikaci Photoshop možnost Nápověda > Aktualizace.

  4. Spusťte aplikaci Photoshop Express znovu a na dolním panelu klepněte na ikonu Efekty aplikace Photoshop. Tím se znovu připojíte.

  • Zkontrolujte, zda je v aplikaci Photoshop povolena možnost Vzdálené připojení.

Připojení k aplikaci Photoshop z aplikace Photoshop Express

 1. Zkontrolujte, zda je počítač, ve kterém je spuštěna aplikace Photoshop, připojen ke stejné síti Wi-Fi jako mobilní zařízení.

 2. Spusťte aplikaci Photoshop Express a na dolním panelu obrazovky klepněte na ikonu funkce Efekty aplikace Photoshop .

 3. Klepněte na efekt, který chcete použít. Aplikace Photoshop Express poté vyhledá dostupné servery.

  Image1
  Na dolním panelu vyberte požadovaný efekt.
  connect_to_adobeps

 4. Vyberte server (Název služby) uvedený na druhé obrazovce s pokyny.

  connect_to_photoshop
 5. Zadejte heslo vytvořené v aplikaci Photoshop a můžete začít s efekty aplikace Photoshop pracovat. Na fotografii se poté použije vybraný efekt.

  password_entry_screen
  Zadejte své heslo. Můžete také vybrat možnost Uložit heslo a připojit se automaticky a vyhnout se nutnosti přihlašování při každém použití funkce.
  Image5
  Vyberte požadovaný efekt pro svou fotografii a prohlédněte si změnu v reálném čase.

  Poznámka:

  Chcete-li nastavení automatického připojení v aplikaci Photoshop Express vypnout, deaktivujte možnost Uložit heslo a připojit se automaticky. 
  Pokud jste automatické připojení již zapnuli, vyberte v nastavení aplikace možnost Předvolby > Obnovit připojení k aplikaci Photoshop a klikněte na tlačítko Ano.

Zadání hesla

password_entry_screen

Chcete-li nastavení automatického připojení v aplikaci Photoshop Express vypnout, deaktivujte možnost Uložit heslo a připojit se automaticky.
Pokud jste automatické připojení již zapnuli, vyberte v nastavení aplikace možnost Předvolby > Obnovit připojení k aplikaci Photoshop a klikněte na tlačítko Ano.

Dochází při používání efektů aplikace Photoshop k problémům?

Problém: Nelze najít aplikaci Photoshop spuštěnou v počítači se systémem Windows nebo Mac

Řešení

 • Zkontrolujte, zda je počítač, ve kterém je spuštěna aplikace Photoshop, připojen ke stejné síti Wi-Fi jako mobilní zařízení.
 • Ověřte, že používáte aplikaci Photoshop verze 16.0 nebo novější. Lze to provést takto:
 1. V počítači se systémem Windows nebo Mac spusťte aplikaci Photoshop.

 2. Vyberte možnost Photoshop > O aplikaci Photoshop (v systému Mac) nebo Nápověda > O aplikaci Photoshop (v systému Windows).

 3. Pokud používáte starší verzi než 14.0, vyberte v aplikaci Photoshop CC možnost Nápověda > Aktualizace a proveďte aktualizaci na nejnovější verzi.

Ověřte, zda je v aplikaci Photoshop povoleno vzdálené připojení. Lze to provést takto:

 1. V aplikaci Photoshop vyberte možnost Upravit.

 2. Vyberte možnost Vzdálená připojení.

 3. Zaškrtněte políčko Povolit vzdálená připojení.

 4. Zadejte název služby a heslo.

 5. Klikněte na tlačítko OK a restartujte aplikaci Photoshop.

Problém: V počítači se systémem Windows nebo Mac se nelze připojit k aplikaci Photoshop

Řešení

 • Zkontrolujte, zda je počítač, ve kterém je spuštěna aplikace Photoshop, připojen ke stejné síti Wi-Fi jako mobilní zařízení.
 • Spusťte aplikaci Photoshop Express znovu a klepnutím na ikonu Připojit se k aplikaci Photoshop se znovu připojte.
 • Znovu spusťte aplikaci Photoshop a znovu se připojte.
 • Zkontrolujte, zda není aplikace Photoshop blokována nastavením brány firewall.
 • Obnovte nastavení připojení v aplikaci Photoshop Express. Lze to provést tak, že v nastavení aplikace vyberete možnost Předvolby > Obnovit připojení k aplikaci Photoshop > Ano. Tím se k aplikaci Photoshop připojíte znovu.

Problém: Zobrazuje se chybová zpráva „Vypadá to, že tento obraz již není v aplikaci Photoshop otevřený“

Řešení

 • Otevřete obraz znovu a akci opakujte.
 • Otevřete obraz v aplikaci Photoshop Express znovu a klepněte na ikonu Připojit se k aplikaci Photoshop.

Problém: Efekty aplikace Photoshop nelze používat.

Řešení

Zkontrolujte, zda není v aplikaci Photoshop otevřeno žádné modální dialogové okno, například nabídka nástrojů, místní nabídka nebo okno vybraného nástroje. Pokud ano, zavřete je a použijte efekt v aplikaci Photoshop Express znovu.