Problém

Když v aplikaci Bridge nebo Photoshop vyberete skript aplikace Photoshop, například skript Sloučit do HDR Pro nebo Obrazový procesor, zobrazí se chyba. Například:

  • „Merge to HDR.jsx nelze najít.“
  • „Chyběl kód JavaScriptu.“
  • „Určete prosím cílovou složku.“

Řešení

Řešení 1: Zkontrolujte, zda není název pevného disku, na kterém je nainstalována aplikace Photoshop, shodný s názvem složky používané operačním systémem.

Přejmenujte pevný disk na nekonfliktní název. Pevný disk například nesmí mít název „Applications“ (Aplikace) nebo „Users“ (Uživatelé).

Řešení 2: Zkontrolujte, zda není název připojené síťové jednotky shodný s názvem složky používané operačním systémem.

Přejmenujte síťovou jednotku na nekonfliktní název, je-li to možné. Jednotka například nesmí mít název „Applications“ (Aplikace) nebo „Users“ (Uživatelé). Pokud není přejmenování možné, při používání aplikace Photoshop síťovou jednotku odpojte. 

Řešení 3: Ověřte, zda nejsou názvy pevných disků nebo síťových jednotek duplicitní.

Pokud jsou názvy pevných disků nebo síťových jednotek duplicitní, přejmenujte některé z nich tak, abyste duplicitní názvy odstranili. Všechny názvy pevných disků a síťových jednotek musí být jedinečné.

Řešení 4: Při používání aplikace Photoshop dočasně odpojte všechny síťové jednotky.

 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online