Co jsou obrazovky HiDPI a Retina?

Na obrazovkách HiDPI a Retina společnosti Apple lze zobrazit více obrazových bodů. Obrazy jsou tedy ostřejší, ale zároveň mohou vypadat menší. Pokud k tomuto problému dochází, zvětšete v aplikaci Photoshop měřítko obrazů na 200 % (zvolte možnost Zobrazit > 200 %). 

Verze aplikace Photoshop CC 2017 (19.x)

Verze aplikace Photoshop CC 2017 (verze 19.x) v systému Windows 10 Creators Update nebo novějším nabízí celou řadu možností pro změnu měřítka uživatelského rozhraní – od 100 % do 400 % s krokem 25 %. Díky tomuto vylepšení vypadá uživatelské rozhraní aplikace Photoshop ostře a zřetelně bez ohledu na hustotu obrazových bodů monitoru. Aplikace Photoshop automaticky upraví své rozlišení na základě nastavení systému Windows.

Kromě toho můžete upravit škálování na různých monitorech pomocí různých měřítek. Tato flexibilita zajišťuje, že notebook s vysokým rozlišením (HiDPI) bezproblémově spolupracuje se stolním monitorem s nižším rozlišením a naopak. Například jeden z vašich monitorů může mít měřítko 175 %, zatímco jiný monitor může mít měřítko 400 %. Takže si můžete vybrat špičkový 13palcový notebook s displejem s rozlišením 4k, cenově dostupný model s rozlišením 1080p, případně se připojit ke stolnímu monitoru s rozlišením 8k a přitom stále pracovat v aplikaci Photoshop bez kompromisů.

V systému Windows vyberte možnost Start > Nastavení > Systém > Zobrazení. Nyní v části Měřítko a rozložení vyberte pro každý z používaných monitorů požadované měřítko.

Poznámka:

V systému Windows 10 Creators Update a jeho novějších verzích platí pro některé komponenty, například pro dialogová okna Informace o souboru a Camera Raw, stále nastavení měřítko uživatelského rozhraní aplikace Photoshop (Předvolby > Uživatelské rozhraní > Měřítko uživatelského rozhraní). Ve starších verzích systému Windows tato předvolba platí pro všechny komponenty aplikace Photoshop. Pokud je možnost Měřítko uživatelského rozhraní nastavena na hodnotu Automatické, je měřítko nastaveno na hodnotu, která je nejbližší měřítku operačního systému primárního monitoru – 100 nebo 200.

Verze aplikace Photoshop CC 2015 a 2016

Ve verzích aplikace Photoshop CC vydaných v letech 2015 a 2016 již není podpora obrazovek HiDPI v systému Windows jen experimentální funkcí (nyní se takové funkce označují přídomkem Technology Preview). Jedná se o standardní funkci, která je ve výchozím nastavení zapnutá. Pokud se však chcete vrátit k původnímu vzhledu z doby před zavedením podpory obrazovek HiDPI, stačí provést následující kroky:

 1. Zvolte možnost Úpravy > Předvolby > Uživatelské rozhraní.
 2. V části Text vyberte v rozevírací nabídce Měřítko uživatelského rozhraní možnost 100 %.
 3. Ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte.

Photoshop CC (2014)

V aplikaci Photoshop CC (2014) pro systém Windows byla podpora obrazovek HiDPI přidána jako experimentální funkce. Nejedná se o konečnou verzi funkce a její používání je tedy na vlastní odpovědnost uživatele. Funkci zapnete následujícím způsobem:

 1. Zvolte možnost Předvolby > Experimentální funkce.
 2. Vyberte možnost Zvětšit měřítko uživatelského rozhraní na 200 % pro displeje s vysokou hustotou obrazových bodů a klikněte na tlačítko OK.
 3. Ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte.
Přečtěte si další informace o experimentálních funkcích.
 
Zásuvný modul Adobe Camera Raw od verze aplikace Photoshop CC (2014.2) podporuje obrazovky HiDPI.
 
Poznámka: V této verzi aplikace Photoshop závisí velikost písma nabídek na nastavení operačního systému. Například v systému Windows 8.1 můžete změnit velikost písma nabídek podle pokynů uvedených v části „Zvětšení textu a dalších položek na ploše“ v tomto tématu nápovědy společnosti Microsoft.

Photoshop CC (pouze v systému Mac)

Jak byla vylepšena podpora obrazovek HiDPI v aplikaci Photoshop CC?

Následující funkce aplikace Photoshop CC pro systém Mac OS nyní podporují obrazovky HiDPI:

 • Zkapalnit
 • Uložit pro web
 • Sloučit do HDR
 • DICOM
 • JPEG 2000
 • Úběžný bod
 • Galerie filtrů
 • Zásuvný modul Camera Raw 8.1
 • Bridge CC

Photoshop CS6 (pouze v systému Mac)

Podpora obrazovek HiDPI byla přidána v aplikaci Photoshop 13.1 (verze pro členy) a 13.0.2 (verze pro zákazníky s trvalou licencí) pro systém Mac OS. Podpora obrazovek HiDPI byla doplněna i do zásuvného modulu Camera Raw 8.1 aplikace Photoshop CS6.

Jaké změny lze kromě zobrazení uživatelského rozhraní a obrazů ve vyšším rozlišení očekávat?

Níže jsou popsány výraznější změny příkazů, klávesových zkratek a chování:

Nové nebo upravené příkazy

 • Hodnota skutečné velikosti v nabídce Zobrazení, na panelu voleb nástroje lupa a v dialogovém okně Klávesové zkratky je nyní 100 %.
 • Do nabídky Zobrazení byla přidána hodnota 200 %.

Nové klávesové zkratky

 • Přidržením klávesy Cmd a dvojitým kliknutím (v systému Mac OS) nebo přidržením klávesy Ctrl a dvojitým kliknutím (v systému Windows) na ikonu nástroje lupa zvětšíte zobrazení aktuálního okna na 200 %.
 • Přidržením kláves Shift+Cmd a dvojitým kliknutím (v systému Mac OS) nebo přidržením kláves Shift+Ctrl a dvojitým kliknutím (v systému Windows) na ikonu nástroje lupa zvětšíte zobrazení všech oken na 200 %.
 • Při použití nástroje lupa nebo ručička se v místní nabídce plátna nově zobrazuje i hodnota 200 %.
 • Chcete-li vytvořit vlastní klávesovou zkratku pro použití možnosti Zobrazení > 200 %, zvolte možnost Úpravy > Klávesové zkratky, čímž otevřete dialogové okno Klávesové zkratky.

Nové chování

 • Pokud v pracovním prostředí s více monitory přetáhnete okno z obrazovky HiDPI na monitor bez obrazovky HiDPI , měřítko okna se automaticky upraví na přiměřenou hodnotu. Díky tomu se zamezí vytvoření a vykreslování příliš velkého okna.

V jakých operačních systémech podporuje aplikace Photoshop CS6 nativní obrazovky HiDPI?

Používání hardwaru HiDPI, včetně obrazovek Retina nových notebooků MacBook Pro, je podporováno v aktuálních verzích systému Mac OS. V budoucnu se očekává přidání podpory obrazovek HiDIPI i v dalších operačních systémech a zařízeních.

Jsou obrazovky HiDPI podporovány i ve starších verzích aplikace Photoshop, než je verze Photoshop CS6?

U aplikací Photoshop starších než verze Photoshop CS6 se podpora obrazovek HiDPI neplánuje.

Je zásuvný modul Camera Raw kompatibilní s obrazovkami HiDPI?

Pokud používáte zásuvný modul Camera Raw 8.7 nebo novější spolu s aplikací Photoshop CC 2014.2, ve které je aktivována změna měřítka na 200 %, upraví se měřítko i v zásuvném modulu Camera Raw.

Informace o kompatibilitě zásuvných modulů třetích stran s obrazovkami HiDPI vám sdělí příslušní dodavatelé.

Podporuje aplikace Bridge obrazovky HiDPI?

V aplikaci Bridge CC jsou podporovány obrazovky HiDPI.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online