V aplikaci Photoshop CC 2015.1 byla zavedena možnost kopírování a vkládání položek z jiných aplikací společnosti Adobe a jejich propojení s knihovnami Creative Cloud Libraries v podobě položek propojených s knihovnami.

Při pokusu o úpravy těchto položek v aplikaci Photoshop se zobrazí následující zpráva:
Tuto položku nelze přímo upravit v aplikaci Photoshop, ale lze ji umístit do dokumentu. Chcete-li položku umístit, přetáhněte ji do otevřeného dokumentu.

Chybová zpráva aplikace Photoshop

Řešení

Chcete-li upravit položku, otevřete aplikaci, ve které byla položka vytvořena, a dvakrát klikněte na položku na panelu knihoven. Pokud byla položka vytvořena například v aplikaci Illustrator, otevřete aplikaci Illustrator a dvakrát klikněte na položku na panelu knihoven, čímž ji upravíte. Poté se vraťte do aplikace Photoshop a položka se v dokumentu zobrazí jako aktualizovaná.

Pokud nechcete, aby byla položka propojena s panelem knihoven, můžete také zrušit výběr možnosti Přidat do mé současné knihovny v dialogovém okně Vložit v aplikaci Photoshop. Na základě tohoto kroku se položka vloží do dokumentu, místo toho, aby se propojila s panelem knihoven nebo aby se aktualizovaly jiné dokumenty obsahující tuto položku.

Položku nelze upravit v aplikaci Photoshop CC 2015.1