Chybějící možnost Bez správy barev | Tisk

Problém

V rozevírací nabídce Zpracování barev v dialogu Nastavení tisku v aplikaci Photoshop již není uvedena možnost Bez správy barev.

Řešení

Chcete-li cílové soubory tisknout bez použití správy barev, použijte aplikaci Adobe Color Printer Utility.

Stažení příslušného připojeného souboru

Stáhnout

Stáhnout

Poznámka:

Aplikace Adobe Color Printer Utility není podporována v systému macOS Catalina 10.15 nebo novějším.

Instalace nástroje

Po stažení příslušného souboru klikněte dvakrát na soubor ZIP. V systému macOS dvakrát klikněte na výsledný soubor DMG. 

macOS:

 • Přetáhněte soubor Adobe Color Printer Utility.app do složky Applications nebo vámi preferované složky. 

Windows:

 • Vyberte možnost pro extrakci všech souborů. Po dokončení extrakce přetáhněte soubor Adobe Color Printer Utility do složky Programs nebo do preferované složky.  

Spuštění nástroje

 1. Chcete-li aplikaci otevřít, klikněte dvakrát na soubor Adobe Color Printer Utility.

 2. Vyberte obraz TIFF , který chcete otevřít. Tento nástroj funguje pouze se soubory TIFF. 

 3. Vyberte možnost Soubor > Vzhled stránky. Vyberte velikost a orientaci papíru. 

Poznámka: U většiny cílových souborů se obraz tiskne v původní velikosti, aby byl správně nasnímán profilovacím zařízením.

 1. Vyberte možnost Soubor > Tisknout

 2. Vypněte správu barev

  macOS

  1. Kliknutím na šipku vedle rozevírací nabídky Tiskárna rozbalte dialogové okno Tisk.

  2. Pomocí rozevírací nabídky uprostřed dialogového okna najděte možnosti pro typ papíru a správu barev. Možnosti nabídky a její umístění se mění v závislosti na používaném ovladači tiskárny.
  3.  Nastavte takový typ papíru, který se co nejvíce podobá papíru, pro který vytváříte profil. 

  4. Nastavte položku Správa barev na možnost Vypnuto. Některé ovladače tiskárny vypnou správu barev automaticky.

  Windows

  1. V dialogovém okně Tisk vyberte cílovou tiskárnu a klikněte na tlačítko Vlastnosti.

  2. Nastavte takový typ papíru, který se co nejvíce podobá papíru, pro který vytváříte profil.

  3. Nastavte položku Správa barev na možnost Vypnuto.

Poznámka:

U některých ovladačů tiskárny se tyto možnosti zobrazí až po výběru položky Další volby nebo Vlastní.  

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.