Panely se vrací na hlavní monitor | macOS

Problém

Při použití více monitorů v systému macOS se panely, okna a další prvky rozhraní, které jste umístili na sekundární monitor, po přepnutí do jiných aplikací a zpět přesunou zpět na hlavní monitor.

Řešení

Řešení 1: Zrušte zaškrtnutí políčka Monitorům jsou přiřazeny samostatné plochy v aplikaci Mission Control.

 1. Vyberte ikonu aplikace Mission Control na panelu Dock nebo v nabídce Apple zvolte možnost Předvolby systému > Mission Control.
 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Monitorům jsou přiřazeny samostatné plochy.
 3. Odhlaste se a znovu se přihlaste.

Řešení 2: Přiřaďte aplikaci, například aplikaci Photoshop, možnost Všechny plochy nebo Žádný.

 1. Se stisknutou klávesou Cmd nebo pravým tlačítkem klikněte na ikonu aplikace na panelu Dock.
 2. Přejděte do nabídky Volby.
 3. V části Cíl přiřazení vyberte možnost Všechny plochy nebo Žádný.

Poznámka: Pokud se v nabídce Volby nezobrazuje část Cíl přiřazení, je možné, že další plochy nejsou aktivní. Vytvořte dočasnou plochu, aby se zobrazily možnosti v části Cíl přiřazení. Další informace o vytváření ploch najdete v článku Práce na více plochách Macu.

Další informace

V systému MacOS můžete aplikaci přiřadit k určité ploše. Tímto způsobem vynutíte, aby se aplikace vždy otevřela na dané ploše, což pomáhá s organizací a udržením pořádku na obrazovce. Všechny prvky dané aplikace se však musí nacházet na stejné ploše. Operační systém umožňuje dočasně přesunout prvky na jinou obrazovku, když je aplikace aktivní, ale při přepnutí do jiné plochy nebo aplikace a zpět přiřadí operační systém všechny prvky zpět k určené ploše.

Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka se vyřeší i další potíže:

 • Okna aplikací můžete roztáhnout na více monitorů.
 • Panely aplikace Photoshop můžete přetáhnout na druhý monitor.
 • Režim vypnutého osvětlení v aplikaci Lightroom se projeví na všech monitorech.
   

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online