Nedostupné tlačítko Nastavení tisku v dialogovém okně Tisk

Problém: tlačítko Nastavení tisku nefunguje

Když v dialogovém okně Tisk aplikace Adobe Photoshop vyberete možnost Správu barev provádí tiskárna, přestane reagovat tlačítko Nastavení tisku. 

Tento problém může nastat, pokud používáte starší ovladač tiskárny nebo pokud byl k tisku souborů použit starší ovladač tiskárny.

V některých případech může dojít k poškození předvoleb ovladače tiskárny. Podle postupu uvedeného v řešení 3 (macOS) a v řešení 5 (Windows) odeberte ovladač včetně předvoleb. 

Řešení 1: Vymažte uložená nastavení tisku ze souboru

 1. Otevřete váš obrázek.

 2. Podržte mezerník a vyberte možnosti Soubor > Tisk.

 3. Nastavte Zpracování barev na požadované nastavení.

 4. Zkuste kliknout na tlačítko Nastavení tisku.

Řešení 2: Přepněte nastavení Zpracování barev

 1. Vyberte Soubor > Tisk a změňte Zpracování barev na Správu barev provádí tiskárna.

 2. Změňte Zpracování barev zpět na Správu barev provádí Photoshop.

 3. Zkuste kliknout na tlačítko Nastavení tisku.

Řešení 3: Odeberte tiskárnu a nainstalujte znovu nejnovější ovladač (v systému macOS)

 1. Otevřete okno Předvolby systému, přejděte na Tiskárny a skenery a odeberte všechny tiskárny stejné značky z tiskáren uvedených v levém sloupci.

 2. Přejděte do [Macintosh HD]/Library/Printers/ a přetáhněte složku značky vaší tiskárny do koše (například „EPSON“).

  Poznámka:

  Jedná se o systémovou složku Library, nikoli o složku Knihovna uživatele pod vaším jménem uživatele.

 3. Na webu výrobce tiskárny si stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladač tiskárny, který je kompatibilní s vaší verzí macOS.

 4. Otevřete okno Předvolby systému, přejděte na Tiskárny a skenery a kliknutím na ikonu + dole v levém sloupci přidejte vaši tiskárnu.

 5. Zkuste kliknout na tlačítko Nastavení tisku.

Řešení 4: Nastavte jinou výchozí tiskárnu (v systému Windows)

 1. Ukončete aplikaci Photoshop.

 2. Pokud je požadovaná tiskárna v systému Windows nastavena jako výchozí, nastavte jinou výchozí tiskárnu. Podrobnosti o nastavení tiskárny uvádí část Jak nastavit výchozí tiskárnu ve Windows 10.

 3. Vyberte Soubor > Tisk a změňte Zpracování barev na Správu barev provádí Photoshop, klikněte na Nastavení tisku a klikněte na Hotovo nebo OK.

 4. Ukončete aplikaci Photoshop.

 5. V systému Windows znovu nastavte původní tiskárnu jako výchozí.
 6. Otevřete obraz a zvolte možnost Soubor > Tisk

 7. Zkuste kliknout na tlačítko Nastavení tisku.

Řešení 5: Aktualizujte ovladač tiskárny (v systému Windows).

 1. Ukončete aplikaci Photoshop.
 2. Na webu výrobce tiskárny si stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladač tiskárny, který je kompatibilní s vaší verzí Windows.

 3. Spusťte aplikaci Photoshop, otevřete obraz a zvolte možnost Soubor > Tisk.

 4. Zkuste kliknout na tlačítko Nastavení tisku.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?