Vypnutí zobrazování úvodní obrazovky

Pokud používáte zkušební verzi, nelze zobrazování úvodní obrazovky vypnout. Doufáme, že vám výukové lekce pomohou seznámit se s aplikací Photoshop CC a dozvědět se o nových funkcích, které jsou v této aplikaci k dispozici.

V případě placeného členství ve službě Creative Cloud se po načtení úvodní obrazovky posuňte dolů na konec částí s novými funkcemi, výukovými lekcemi Začínáme nebo tipy a postupy. Vyberte možnost Příště nezobrazovat. Pokud budete chtít úvodní obrazovku zobrazit znovu, vyberte možnost Nápověda > Uvítání.

Poznámka: V posledních verzích systému Mac OS se ve výchozím nastavení nezobrazují posuvníky. Chcete-li je zobrazit, vyberte možnost Předvolby systému > Obecné. V části Zobrazit posuvníky vyberte možnost Vždy nebo Při posouvání. 

Pokud se nemůžete k možnosti Příště nezobrazovat dostat, tak zobrazování úvodní obrazovky vypněte spuštěním níže uvedeného skriptu. Výběrem možnosti Nápověda > Uvítání ji můžete zobrazit.

 1. Ukončete aplikace Illustrator, InDesign a Photoshop.
 2. Stáhněte si soubor prevent_project_hello_launching.jsx.zip (viz níže). Zapamatujte si umístění, do kterého jste jej stáhli.
 3. Dvakrát klikněte na stažený soubor. Tím jej dekomprimujete. V systému Windows zvolte, že se mají extrahovat všechny soubory. Dekomprimovaný skript má název prevent_project_hello_launching.jsx. Zapamatujte si umístění dekomprimovaného souboru.
 4. Zkopírujte dekomprimovaný soubor do následujících umístění:
  1. Illustrator
   1. Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2014\Support Files
   2. Macintosh: HD/Library/Application Support/Adobe/Startup Scripts CC/Illustrator
  2. InDesign
   1. Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2014\Scripts\startup scripts
   2. Macintosh: HD/Library/Application Support/Adobe/Startup Scripts CC/Adobe InDesign
  3. Photoshop CC 2014
   1. Windows: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Startup Scripts CC\Adobe Photoshop
   2. Macintosh: HD/Library/Application Support/Adobe/Startup Scripts CC/Adobe Photoshop
 5. Úvodní obrazovka se nezobrazí, dokud daný soubor neodeberete nebo dokud ji nezobrazíte pomocí nabídky Nápověda.

Stáhnout

Poznámka: V aplikaci Photoshop CC 2015 můžete zobrazování úvodní obrazovky vypnout tak, že vyberete možnost Předvolby > Obecné a zaškrtnete políčko „Při spuštění nezobrazovat úvodní obrazovku“.

Úvodní obrazovka se nezobrazuje 

Úvodní obrazovka se nezobrazuje podskupině zákazníků s placeným členstvím ve službě Creative Cloud a se zkušební verzí. Veškeré výukové materiály nabízené na úvodní obrazovce jsou k dispozici v rámci výukových materiálů ke službě Creative Cloud na webu Adobe.com: https://helpx.adobe.com/cz/photoshop/tutorials.html.

Úvodní obrazovka se nezobrazuje uživatelům, kteří ke svému účtu služby Creative Cloud nejsou přihlášeni pomocí svého Adobe ID. Místo toho se jim zobrazí dialogové okno se zprávou „Chcete-li používat tuto součást, přihlaste se ke službě Creative Cloud.“.

Úvodní obrazovka se nezobrazí také v případě, že máte v aplikaci Photoshop nastaven jiný jazyk uživatelského rozhraní než angličtinu.

Při zobrazení úvodní obrazovky dojde k zablokování aplikace Photoshop nebo počítače

Zjistěte, zda došlo k zablokování počítače, nebo aplikace Photoshop.

 • Přetažením záhlaví se pokuste úvodní obrazovku přesunout.
 • Kliknutím na tlačítko pro zavření se pokuste úvodní obrazovku zavřít.
 • Zkuste přepnout na jinou aplikaci.

Pokud nemůžete výše uvedené akce udělat, přečtěte si část Úvodní obrazovka je zablokovaná.

Pokud můžete některou z výše uvedených akcí udělat, nedošlo k zablokování počítače. Jestliže je úvodní obrazovka prázdná nebo trvá zobrazení jejího obsahu dlouho, přečtěte si část Úvodní obrazovka je prázdná.

Úvodní obrazovka je zablokovaná

Někdy se může zdát, že je úvodní obrazovka zablokovaná, ale ve skutečnosti se jen dlouho zobrazuje její obsah. Chcete-li zjistit, zda je zablokovaná či nikoli, přečtěte si níže uvedené části.

Pokud je úvodní obrazovka zablokovaná, vyzkoušejte následující řešení:

Řešení 1: Vymažte naposledy otevřené soubory

Pokud je úvodní obrazovka zablokovaná, zkuste ji zavřít. Jestliže ji můžete zavřít a pokračovat v práci v aplikaci Photoshop, mohlo se stát, že některý z naposledy otevřených souborů obsahoval znaky, které byly příčinou tohoto problému. Výběrem možnosti Soubor > Otevřít poslední > Vymazat seznam posledních souborů odeberte tato data z historie aplikace Photoshop.

Řešení 2: Aktualizujte nebo vypněte antivirový software

Zobrazení úvodní obrazovky může bránit stará nebo poškozená verze antivirového softwaru. Dočasně vypněte používaný antivirový software a zjistěte, zda se úvodní obrazovka otevírá normálně. Pokud ano, přeinstalujte nebo aktualizujte antivirový software.

Úvodní obrazovka je prázdná

Úvodní obrazovka je vytvořena v jazyce HTML. Vše, co může ovlivnit načítání webových stránek, může ovlivnit také úvodní obrazovku. Mohou to být například antivirové programy, brány firewall a problémy se síťovým připojením.

Řešení 1: Zavřete úvodní obrazovku aplikace Photoshop a pokračujte v práci

Vzhledem k tomu, že úvodní obrazovka nemusí být zablokovaná, zkuste ji zavřít a pokračovat v práci v aplikaci Photoshop.

Řešení 2: Obnovte předvolby

Chcete-li znovu vytvořit soubory předvoleb pro aplikaci Photoshop, podržte při spuštění aplikace klávesy Ctrl+Alt+Shift (Windows) nebo Command+Option+Shift (Mac OS). Ve zprávě „Odstranit soubor nastavení aplikace Adobe Photoshop?“ potom klikněte na tlačítko Ano. 

Řešení 3: Aktualizujte nebo vypněte antivirový software

Zobrazení úvodní obrazovky může bránit stará nebo poškozená verze antivirového softwaru. Dočasně vypněte používaný antivirový software a zjistěte, zda se úvodní obrazovka otevírá normálně. Pokud ano, přeinstalujte nebo aktualizujte antivirový software.

Řešení 4: Pokud je úvodní obrazovka prázdná a zároveň se zobrazí zpráva 'JavaScript Prompt - File:/// , SERVER CREDENTIALS REQUIRED’, spusťte samostatný prohlížeč a přihlaste se k místní síti pomocí svého uživatelského jména a hesla

Řešení 5: Přidejte požadované adresy URL v bráně firewall do seznamu povolených adres

Obsah úvodní obrazovky se stahuje z následujících adres URL. Pokud jsou blokovány, zůstane úvodní obrazovka prázdná.

 • helpx.adobe.com
 • wwwimages2.adobe.com
 • adobe.demdex.net
 • stats.adobe.com

Řešení 6: Deaktivujte síťové připojení

Pokud je k dispozici síťové připojení, pokusí se je úvodní obrazovka použít k aktualizaci obsahu. Jestliže je nějaký článek této komunikace blokován určitou formou zabezpečení sítě, úvodní obrazovka se nenačte. Pokud nejste k internetu vůbec připojeni, bude při načtení úvodní obrazovky použit předinstalovaný offline obsah. V případě, že se úvodní obrazovka načte i tehdy, jste-li odpojeni od sítě, znamená to, že může být úvodní obrazovka stále blokována nějakou formou zabezpečení, která není uvedena výše. Další kroky najdete v tématu Řešení potíží s připojením.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online