Panel 3D v aplikaci Photoshop usnadňuje práci s 3D objekty. Panel 3D, který je modelován podle panelu Vrstvy, má strukturu grafu/stromu scény s kořenovými objekty a podřízenými objekty.

Interakce s 3D objekty na grafu scény je možná několika způsoby, jako je:

 • Odstranění objektů
 • Změna pořadí objektů
 • Obrácení pořadí objektů
 • Vložení objektů
 • Duplikování objektů
 • Vytváření instancí objektů
 • Seskupení objektů

Tyto způsoby interakce jsou dostupné v kontextové nabídce spojené s 3D objektem. Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS).

Některé způsoby interakce nejsou pro určité typy 3D objektů k dispozici.

Zobrazení panelu 3D

 • Vyberte položku Okna > 3D.

Základní interakce

Interakce
Popis
Způsob provedení...
Není k dispozici pro...
Odstranění objektu
Odstraní vybrané objekty
z grafu scény
 • Přetažení objektu do koše
 • Použití příkazu Odstranit objekt
  v kontextové
  nabídce
Objekty pod položkou Scéna, Prostředí a Pohled
Přidání objektu
Přidá mřížku nebo přednastavený 3D objekt
 1. Klikněte pravým tlačítkem na 3D objekt.
 2. V kontextové nabídce vyberte vhodnou volbu pro přidání objektu. Vyberte například příkaz Přidat jehlan.
Objekty pod položkou Prostředí
a Aktuální zobrazení
Změna pořadí objektu
Změní polohu vybraného objektu v grafu scény
Přetáhněte objekt do nové polohy.
Objekty pod položkou Scéna, Prostředí a Aktuální zobrazení
Obrácení pořadí objektů
Obrátí pořadí
vybraných objektů uvnitř
grafu scény
 1. Vyberte objekty.
 2. V kontextové nabídce vyberte příkaz Změnit pořadí objektů.
Objekty pod položkou Scéna, Prostředí a Aktuální zobrazení
Duplikování objektu
Duplikuje aktuálně vybraný objekt
 1. Vyberte objekt.
 2. V kontextové nabídce
  vyberte příkaz Duplikovat objekty.
Objekty pod položkou Scéna, Prostředí a Aktuální zobrazení
Seskupení objektů
Seskupí vybrané objekty
 1. Vyberte objekty.
 2. V kontextové nabídce vyberte příkaz Seskupit položky.
Materiály, omezení a objekty pod položkou Scéna a Prostředí
Rozdělení seskupených objektů
Rozdělí skupinu objektů
 1. Vyberte skupinu.
 2. V kontextové nabídce vyberte příkaz Oddělit objekty.
Materiály, omezení a objekty pod položkou Scéna a Prostředí

Vytvoření instance 3D objektu

Instance 3D objektu je propojená kopie, která odráží změny provedené v původním objektu. Pokud změníte objekt a jeho instanci nezávisle na sobě, můžete je od sebe oddělit.

Následujícím postupem vytvoříte instanci 3D objektu:

 1. Na panelu 3D klikněte pravým tlačítkem na objekt mřížky. Můžete například kliknout pravým tlačítkem na objekt Klobouk.
 2. V kontextové nabídce objektu vyberte položku Vytvořit instance objektů. Tím vytvoříte instanci daného objektu, například Klobouk1.

Ve výchozím nastavení je instance propojena s původním objektem.

Photoshop: Instance 3D objektu
Propojená instance: změny provedené v objektu se projeví v instanci

Oddělení instance od původního objektu

Pokud oddělíte instanci od původního objektu, změny provedené v původním objektu se již nebudou projevovat v instanci.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na instanci na panelu 3D.
 2. V kontextové nabídce vyberte možnost Vytvarovat instanci.
Photoshop: Oddělení instance od původního objektu
Instance oddělená od původního objektu

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online