Podpora zařízení Microsoft Dial v aplikaci Photoshop

Při používání zařízení Surface Dial s aplikací Photoshop můžete upravovat nastavení nástrojů přímo na plátně.

Poznámka:

Na této stránce dokumentace společnosti Microsoft naleznete základní informace o zařízení Surface Dial.

Při používání zařízení Surface Dial s aplikací Photoshop můžete upravovat nastavení nástrojů přímo na plátně. S tímto zařízením můžete upravit velikost, krytí, tvrdost, hustotu a vyhlazení u všech štětců. Můžete jím také otáčet a pomocí možnosti Ovládání můžete provádět dynamické úpravy nastavení během tahu štětcem.

Aplikace Photoshop podporuje zařízení Surface Dial na počítačích s podporou bluetooth, na kterých je nainstalován systém Windows 10 Fall Creator (verze 1709) a novější verze.

 1. V rozhraní zařízení Surface Dial otáčením vyberte ikonu štětce a poté stiskněte zařízení Dial.

 2. Otáčením zařízení Dial vyberte požadované nastavení, například Velikost nebo Krytí. Stisknutím zařízení přejděte do režimu úprav.

 3. Upravte nastavení jedním z následujících způsobů:

  Normální nastavení

  (Otáčejte zařízením.) Upravte nastavení v krocích úměrných aktuální hodnotě. Jestliže například pracujete se štětcem velikosti 5, otáčením zařízení nastavíte velikost štětce na hodnotu 6. Pokud však pracujete se štětcem velikosti 200, použije se větší přírůstek a velikost se nastaví na hodnotu 220.

  Jemné nastavení

  (Stiskněte zařízení Dial a poté jím otáčejte.) Upravte nastavení v malých krocích i při vyšších hodnotách. V tomto režimu se i u velkých štětců mění velikost v menších přírůstcích než při normálním nastavení.

 4. Klepnutím nebo uvolněním zařízení potvrďte provedené změny nastavení.

Dynamické úpravy

V panelu Nastavení štětce můžete pro některá nastavení u nástrojů štětců nastavit možnost Ovládání k zařízení Dial. Po dokončení tohoto kroku můžete pomocí zařízení Dial provádět dynamické úpravy příslušného nastavení během tahu štětcem.

Dynamické úpravy nastavení

 1. V panelu Nastavení štětce přiřaďte možnost Ovládání k zařízení Dial pro požadované nastavení. Můžete například možnost Ovládání přiřadit k zařízení Dial pro nastavení Dynamika tvaru > Kolísání velikosti.

 2. Během tahu štětcem pak otáčením zařízení Dial můžete dynamicky upravovat nastavení.

  Poznámka:

  Otáčením zařízení Dial můžete měnit velikost štětce do maximální hodnoty aktuálně vybrané velikosti štětce. Pokud například pracujete se štětcem o velikosti 24 ob, můžete otáčením zařízení měnit velikost štětce v rozmezí 0 až 24 ob. Při kreslení se štětcem nulové velikosti nejsou na plátně vidět žádné změny.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.