Poznámka:

U aplikace Photoshop CS6 byly funkce týkající se jazyka MATLAB součástí verze Photoshop Extended. Všechny funkce dříve nabízené ve verzi Photoshop Extended jsou součástí aplikace Photoshop CC. Aplikace Photoshop CC nemá samostatnou nabídku Extended.

O aplikaci Photoshop a MATLAB

MATLAB je technický programovací jazyk vysoké úrovně a interaktivní prostředí pro vývoj algoritmů, vizualizaci dat, analýzu dat a numerické výpočty. V aplikaci Photoshop můžete zobrazit výsledky zpracování obrazů z programu MATLAB a kombinovat příkazy programu MATLAB s funkcemi aplikace Photoshop pro úpravy obrazů.

Po připojení k aplikaci Photoshop z programu MATLAB lze zadáním příkazů v příkazovém řádku aplikace MATLAB provádět operace v aplikaci Photoshop. Můžete spouštět algoritmy MATLABu a zobrazovat výsledky v obraze v aplikaci Photoshop.

Poznámka:

Komunikace mezi programy Photoshop a MATLAB využívá rozhraní JavaScriptu aplikace Photoshop a rozhraní knihoven MATLABu.

Nastavení programu MATLAB a aplikace Photoshop

Nainstalujte aplikaci Photoshop a program MATLAB na svůj počítač. Po instalaci aplikace Photoshop a programu MATLAB byste měli ověřit spolupráci s programem MATLAB.

V případě 64bitových systémů nainstalujte příslušný kompilátor

Chcete-li používat uživatelské rozhraní aplikace Photoshop v 64bitovém systému, musí být nainstalován kompilátor jazyka C:

 • V operačním systému Windows nainstalujte sadu Microsoft Developer Studio.

 • V systému Mac OS nainstalujte prostředí XCode.

Další informace najdete v souboru MATLAB Photoshop Read Me ve složce aplikace Photoshop.

Poznámka:

V systému Windows používejte 64bitovou verzi aplikace Photoshop s 64bitovou verzí programu MATLAB a 32bitovou verzi aplikace Photoshop s 32bitovou verzí programu MATLAB.

Ověření spolupráce s programem MATLAB

 1. Spusťte aplikaci Photoshop a pak program MATLAB.

 2. Z programu MATLAB přidejte cestu Photoshop/MATLAB, včetně podsložek.
 3. V příkazovém řádku programu MATLAB otevřete složku MATLAB, vyhledejte a otevřete složku Tests a pak napište testall.
 4. Photoshop a MATLAB provedou řadu testů, aby se zajistila spolupráce mezi oběma programy, a zobrazí souhrnnou zprávu.

(Volitelně) Nastavení přístupu k aplikaci Photoshop z programu MATLAB

Můžete nastavit cestu k aplikaci Photoshop a tím umožnit přímý přístup k příkazům aplikace Photoshop z programu MATLAB.

 1. V programu MATLAB zvolte File > Set Path (Soubor > Nastavit cestu).
 2. Klikněte na Add Folder (Přidat složku) a vyberte složku, do které jste nainstalovali aplikaci Photoshop

 3. Klepněte na Save (Uložit) a pak na Close (Zavřít).
 4. Z nabídky programu MATLAB zvolte File > Preferences (Soubor > Předvolby).
 5. Klepněte v dialogovém okně Předvolby na strom Všeobecné (vlevo nahoře).
 6. Klepněte na tlačítko Update Toolbox Path Cache (Aktualizovat vyrovnávací paměť cesty k paletě nástrojů).
 7. Klepněte na Apply (Aplikovat) a pak na OK.

Připojení a odpojení od aplikace Photoshop z programu MATLAB

 1. V programu MATLABu proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud chcete spustit Photoshop nebo se k němu připojit, napište pslaunch a pak stiskněte Enter (Windows) nebo Return (Mac OS).

  • Pokud se chcete odpojit od aplikace Photoshop a ukončit ji, napište psquit a stiskněte Enter (Windows) nebo Return (Mac OS).

Používání nápovědy programu MATLAB

Systém nápovědy programu MATLAB obsahuje příklady pracovních postupů v aplikacích MATLAB a Photoshop.

 1. Zvolte Help > Full Product Family Help (Nápověda > Nápověda k celé rodině produktů).

  Je zobrazená paleta nástrojů Photoshop Toolbox s položkami podnabídky, včetně příkladů (Examples), poskytujících rychlý úvod. Pokud se nezobrazí paleta nástrojů Photoshop Toolbox, zkuste následující postup.

 2. Klepněte na tlačítko Start.
 3. Zvolte Desktop Tools > View Source Files (Nástroje pracovní plochy > Zobrazit zdrojové soubory).
 4. Klepněte na tlačítko Refresh Start (Obnovit start), pak na Close (Zavřít) a pak znovu otevřete nabídku nápovědy.

Příkazy programu MATLAB

Zadávání příkazů v příkazovém řádku programu MATLAB umožňuje připojit se k aplikaci Photoshop a odpojit se od něj, a generovat obrazové body, které je pak možné zobrazit v dokumentu aplikace Photoshop.

Seznam všech příkazů programu MATLAB pro Photoshop je dostupný v souboru psfunctionscat.html umístěném ve složce MATLAB ve složce, do které jste nainstalovali Photoshop. Chcete-li zobrazit podrobnější popis každého z příkazů, včetně syntaxe, argumentů a příkladů, v příkazovém řádku programu MATLAB zadejte help (název příkazu).

Poznámka:

Všechny příkazy programu MATLAB podporují používání japonských znaků. MATLAB pro Windows podporuje japonské uživatelské rozhraní v japonských systémech Windows XP. MATLAB pro Mac OS podporuje v japonských systémech Mac OS pouze americkou angličtinu. Chcete-li získat další informace, kontaktujte společnost MathWorks, Inc.

Vytvoření dokumentu v programu MATLAB

 1. V programu MATLAB zadejte psnewdoc.
 2. Chcete-li určit atributy nového dokumentu, zadejte jednu z následujících voleb:
  • Chcete-li vytvořit dokument pomocí výchozích hodnot, zadejte psnewdoc(). Informace o výchozích hodnotách najdete níže.

  • Chcete-li vytvořit dokument s určitou šířkou a výškou, zadejte psnewdoc(W,H). Hodnoty W a H používají aktuální jednotky nastavené ve volbě Jednotky a pravítka v dialogovém okně předvoleb aplikace Photoshop. Ostatní atributy dokumentu se nastaví na výchozí hodnoty.

  Poznámka:

  Pokud chcete přeskočit vstupní argumenty, zadejte řetězec „undefined“. Výchozí velikost pro nový dokument je 504 x 360 obrazových bodů.  

  • Chcete-li vytvořit dokument a určit atributy, zadejte psnewdoc(W,H,R,N,M,F,A,B,P). Informace o atributech nového dokumentu najdete níže.

  Zde je příklad kódu pro vytvoření dokumentu a určení všech atributů v programu MATLAB:

  psnewdoc(10, 10, 72, 'hi', 'cmyk', 'transparent', 2.5, 16, 'U.S. Web Coated (SWOP) v2')

Atributy a výchozí nastavení nového dokumentu

Zadáním psnewdoc(W,H,R,N,M,F,A,B,P) vytvoříte dokument s hodnotami pro následující atributy:

W

Určuje šířku dokumentu s použitím aktuálních jednotek z volby Jednotky a pravítka v dialogovém okně předvoleb aplikace Photoshop. Výchozí šířka je 504 obrazových bodů.

H

Určuje výšku dokumentu s použitím aktuálních jednotek z panelu Jednotky a pravítka v dialogovém okně předvoleb aplikace Photoshop. Výchozí výška je 360.

R

Určuje rozlišení. Výchozí hodnota je 72 ppi.

N

Určuje název dokumentu. Výchozí název je BezNázvu-X, kde X je index pro nové dokumenty.

M

Určuje barevný režim: RGB, CMYK, Lab, bitová mapa nebo stupně šedi. Výchozí nastavení je RGB.

F

Určuje obsah pozadí nového dokumentu: Bílá, Barva pozadí nebo Průhledná. Výchozí nastavení je Bílý.

A

Určuje poměr stran obrazových bodů. Výchozí hodnota je 1,0 (čtverec).

B

Určuje bitovou hloubku: 1, 8, 16 nebo 32. Výchozí hodnota je 8.

P

Určuje barevný profil. Výchozí je pracovní barevný prostor pro určený barevný režim. Pracovní prostory jsou určeny v dialogovém okně Nastavení barev aplikace Photoshop.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online