Příručka uživatele Zrušit

Photoshop a MATLAB

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  3. Vytváření dokumentů
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Výchozí klávesové zkratky
  13. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  14. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  15. Předvolby
  16. Výchozí klávesové zkratky
  17. Pravítka
  18. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  19. Nastavení sloupců pro obraz
  20. Příkaz Zpět a historie
  21. Panely a nabídky
  22. Vkládání souborů
  23. Umísťování elementů pomocí přitahování
  24. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  25. Přednastavení
  26. Přizpůsobení klávesových zkratek
  27. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
  14. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

O aplikaci Photoshop a MATLAB

MATLAB je technický programovací jazyk vysoké úrovně a interaktivní prostředí pro vývoj algoritmů, vizualizaci dat, analýzu dat a numerické výpočty. V aplikaci Photoshop můžete zobrazit výsledky zpracování obrazů z programu MATLAB a kombinovat příkazy programu MATLAB s funkcemi aplikace Photoshop pro úpravy obrazů.

Po připojení k aplikaci Photoshop z programu MATLAB lze zadáním příkazů v příkazovém řádku aplikace MATLAB provádět operace v aplikaci Photoshop. Můžete spouštět algoritmy MATLABu a zobrazovat výsledky v obraze v aplikaci Photoshop.

Poznámka:

Komunikace mezi programy Photoshop a MATLAB využívá rozhraní JavaScriptu aplikace Photoshop a rozhraní knihoven MATLABu.

Nastavení programu MATLAB a aplikace Photoshop

Nainstalujte aplikaci Photoshop a program MATLAB na svůj počítač. Po instalaci aplikace Photoshop a programu MATLAB byste měli ověřit spolupráci s programem MATLAB.

Instalace zásuvného modulu MATLAB

Stáhněte si a nainstalujte balíček zásuvného modulu MATLAB.

Poznámka:

Tento balíček obsahuje knihovnu MATLAB a ukázkové skripty pro angličtinu i japonštinu.

V případě 64bitových systémů nainstalujte příslušný kompilátor

Chcete-li používat uživatelské rozhraní aplikace Photoshop v 64bitovém systému, musí být nainstalován kompilátor jazyka C:

 • Ve Windows si nainstalujte Microsoft Visual Studio.

 • V macOS si nainstalujte XCode.

Ověření spolupráce s programem MATLAB

 1. Spusťte aplikaci Photoshop a pak program MATLAB.

 2. Z programu MATLAB přidejte cestu Photoshop/MATLAB, včetně podsložek.
 3. V příkazovém řádku programu MATLAB otevřete složku MATLAB, vyhledejte a otevřete složku Tests a pak napište testall.
 4. Photoshop a MATLAB provedou řadu testů, aby se zajistila spolupráce mezi oběma programy, a zobrazí souhrnnou zprávu.

(Volitelně) Nastavení přístupu k aplikaci Photoshop z programu MATLAB

Můžete nastavit cestu k aplikaci Photoshop a tím umožnit přímý přístup k příkazům aplikace Photoshop z programu MATLAB.

 1. V programu MATLAB zvolte File > Set Path (Soubor > Nastavit cestu).
 2. Klikněte na Add Folder (Přidat složku) a vyberte složku, ve které je nainstalovaná aplikace Photoshop.

 3. Klepněte na Save (Uložit) a pak na Close (Zavřít).
 4. Z nabídky programu MATLAB zvolte File > Preferences (Soubor > Předvolby).
 5. Klepněte v dialogovém okně Předvolby na strom Všeobecné (vlevo nahoře).
 6. Klepněte na tlačítko Update Toolbox Path Cache (Aktualizovat vyrovnávací paměť cesty k paletě nástrojů).
 7. Klepněte na Apply (Aplikovat) a pak na OK.

Připojení a odpojení od aplikace Photoshop z programu MATLAB

 1. V programu MATLAB proveďte jednu z následujících akcí:
  • Pokud chcete spustit aplikaci Photoshop nebo se k ní připojit, napište pslaunch a pak stiskněte Enter (Windows) nebo Return (macOS).

  • Pokud se chcete odpojit od aplikace Photoshop a ukončit ji, napište psquit a stiskněte Enter (Windows) nebo Return (macOS).

Používání nápovědy programu MATLAB

Systém nápovědy programu MATLAB obsahuje příklady pracovních postupů zahrnujících MATLAB a Photoshop.

 1. Zvolte Help > Full Product Family Help (Nápověda > Nápověda k celé rodině produktů).

  Je zobrazená paleta nástrojů Photoshop Toolbox s položkami podnabídky, včetně příkladů (Examples), poskytujících rychlý úvod. Pokud se nezobrazí paleta nástrojů Photoshop Toolbox, zkuste následující postup.

 2. Klepněte na tlačítko Start.
 3. Zvolte Desktop Tools > View Source Files (Nástroje pracovní plochy > Zobrazit zdrojové soubory).
 4. Klepněte na tlačítko Refresh Start (Obnovit start), pak na Close (Zavřít) a pak znovu otevřete nabídku nápovědy.

Příkazy programu MATLAB

Zadávání příkazů v příkazovém řádku programu MATLAB umožňuje připojit se k aplikaci Photoshop a odpojit se od něj, a generovat obrazové body, které je pak možné zobrazit v dokumentu aplikace Photoshop.

Seznam všech příkazů programu MATLAB pro Photoshop je dostupný v souboru psfunctionscat.html umístěném ve složce MATLAB ve složce, do které jste nainstalovali Photoshop. Chcete-li zobrazit podrobnější popis každého z příkazů, včetně syntaxe, argumentů a příkladů, v příkazovém řádku programu MATLAB zadejte help (název příkazu).

Poznámka:

Všechny příkazy programu MATLAB podporují používání japonských znaků. MATLAB pro Windows podporuje japonské uživatelské rozhraní v japonských systémech Windows. MATLAB pro macOS podporuje v japonských systémech macOS pouze americkou angličtinu. Chcete-li získat další informace, kontaktujte společnost MathWorks, Inc.

Vytvoření dokumentu v programu MATLAB

 1. V programu MATLAB zadejte psnewdoc.
 2. Chcete-li určit atributy nového dokumentu, zadejte jednu z následujících voleb:
  • Chcete-li vytvořit dokument pomocí výchozích hodnot, zadejte psnewdoc(). Informace o výchozích hodnotách najdete níže.

  • Chcete-li vytvořit dokument s určitou šířkou a výškou, zadejte psnewdoc(Š,V). Hodnoty W a H používají aktuální jednotky nastavené ve volbě Jednotky a pravítka v dialogovém okně předvoleb aplikace Photoshop. Ostatní atributy dokumentu se nastaví na výchozí hodnoty.

  Poznámka:

  Pokud chcete přeskočit vstupní argumenty, zadejte řetězec „undefined“. Výchozí velikost pro nový dokument je 504 x 360 obrazových bodů.  

  • Chcete-li vytvořit dokument a určit atributy, zadejte psnewdoc(W,H,R,N,M,F,A,B,P). Informace o atributech nového dokumentu najdete níže.

  Zde je příklad kódu pro vytvoření dokumentu a určení všech atributů v programu MATLAB:

  psnewdoc(10, 10, 72, 'hi', 'cmyk', 'transparent', 2.5, 16, 'U.S. Web Coated (SWOP) v2')

Atributy a výchozí nastavení nového dokumentu

Zadáním psnewdoc(W,H,R,N,M,F,A,B,P) vytvoříte dokument s hodnotami pro následující atributy:

W

Určuje šířku dokumentu s použitím aktuálních jednotek z volby Jednotky a pravítka v dialogovém okně předvoleb aplikace Photoshop. Výchozí šířka je 504 obrazových bodů.

H

Určuje výšku dokumentu s použitím aktuálních jednotek z panelu Jednotky a pravítka v dialogovém okně předvoleb aplikace Photoshop. Výchozí výška je 360.

R

Určuje rozlišení. Výchozí hodnota je 72 ppi.

N

Určuje název dokumentu. Výchozí název je BezNázvu-X, kde X je index pro nové dokumenty.

M

Určuje barevný režim: RGB, CMYK, Lab, bitová mapa nebo stupně šedi. Výchozí nastavení je RGB.

F

Určuje obsah pozadí nového dokumentu: Bílá, Barva pozadí nebo Průhledná. Výchozí nastavení je Bílá.

A

Určuje poměr stran obrazových bodů. Výchozí hodnota je 1,0 (čtverec).

B

Určuje bitovou hloubku: 1, 8, 16 nebo 32. Výchozí hodnota je 8.

P

Určuje barevný profil. Výchozí je pracovní barevný prostor pro určený barevný režim. Pracovní prostory jsou určeny v dialogovém okně Nastavení barev aplikace Photoshop.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.