Práce s nástrojem Přímý výběr

Naučte se vybírat a upravovat body a segmenty v cestě nebo tvaru.

Nástroj Přímý výběr v aplikaci Photoshop

  1. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Přímý výběr  (A). Pokud nástroj Přímý výběr nemůžete najít, klikněte na nástroj Výběr cesty () a podržte jej, aby se zobrazily další související nástroje. Z nich pak vyberte nástroj Přímý výběr.

  2. V pruhu voleb buď zvolte v rozbalovací nabídce Vybrat možnost Všechny vrstvy, nebo zvolte možnost Aktivní vrstvy a vyberte jednu nebo více vrstev na panelu Vrstvy. 

  3. Kliknutím a tažením přes plátno vytvořte ohraničovací rámeček obklopující jednu nebo více cest nebo segmentů, které chcete vybrat.

  4. Kliknutím na kotevní nebo směrový bod jej můžete vybrat. Když podržíte klávesu Shift, můžete přidávat jednotlivé body do výběru nebo je z něj odebírat.

  5. Úpravou pozice výběru můžete upravit cestu.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?