Zesvětlení oblastí v obrázku nástrojem Zesvětlení

Nástroj Zesvětlení umožňuje zesvětlit určité oblasti obrázku bez ovlivnění odstínu nebo sytosti.

Photoshop – nástroj Zesvětlení

  1. Vyberte nástroj Zesvětlení (O) .

  2. Pomocí pruhu voleb si můžete přizpůsobit nastavení nástroje, například velikost stopy, rozsah a expozice, abyste získali požadovaný efekt.

  3. Táhněte nástrojem přes část obrázku, kterou chcete zesvětlit.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?