Práce s nástrojem Eliptický výběr

Naučte se vytvářet oválné a kruhové výběry pomocí nástroje Eliptický výběr v aplikaci Photoshop.

Nástroj Eliptický výběr v aplikaci Photoshop

  1. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Eliptický výběr  (M).Pokud nástroj Eliptický výběr nemůžete najít, klikněte na nástroj Obdélníkový výběr () a podržte jej, aby se zobrazily další související nástroje. Z nich pak vyberte nástroj Eliptický výběr.

  2. V pruhu voleb vyberte některou z voleb výběru: Nový, Přidat k výběru, Odečíst od výběru nebo Průsečík s výběrem

  3. V pruhu voleb nastavte prolnutí okrajů. Zapněte nebo vypněte vyhlazení a nastavte pro nástroj Eliptický výběr styl výběru: Normální, Pevný poměr nebo Pevná velikost

  4. Klikněte a přetáhněte v obrázku přes oblast, kterou chcete vybrat. Když podržíte stisknutou klávesu Shift, můžete táhnout libovolným směrem a eliptický výběr se omezí na kruh. Podržením klávesy Alt (Windows) / Option (Mac) při tažení myší můžete vytvořit eliptický výběr od středu.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?