Zobrazení jiné části obrázku pomocí nástroje Ručička

Nástroj Ručička umožňuje přesouvat obrázek v případě, že jste ho zvětšili na více než 100 % a část obrazu je mimo váš dohled.

Photoshop – nástroj Ručička

  1. Vyberte nástroj Ručička (H) na panelu nástrojů nebo na tento nástroj dočasně přepněte stisknutím a podržením mezerníku.

  2. Tažením v libovolném směru můžete obrázek posouvat a zobrazovat různé části obrázku. 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?