Obnovení částí obrázku nástrojem Štětec historie

Nástroj Štětec historie umožňuje obnovit části obrázku do dřívějšího stavu historie.

Photoshop – nástroj Štětec historie

  1. Otevřete panel Historie tak, že vyberete Okna > Historie.  

  2. Na panelu Historie klikněte v levém sloupci vedle stavu, který chcete použít jako zdroj pro nástroj Štětec historie. Vedle vybraného stavu historie se zobrazí ikona štětce.

  3. Vyberte nástroj Štětec historie (Y)

  4. Pomocí pruhu voleb si můžete přizpůsobit nastavení nástroje, například velikost a tvrdost, abyste získali požadovaný efekt.

  5. Táhněte nástrojem přes části obrázku, které chcete obnovit.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.