Výběr objektu nástrojem Kouzelná hůlka

Pomocí nástroje Kouzelná hůlka můžete rychle vybrat objekt, který chcete izolovat.

Nástroj Kouzelná hůlka

  1. Vyberte nástroj Kouzelná hůlka  (W).

  2. V pruhu voleb nástroje zadejte volbu výběru: Nový výběr, Přidat k výběru, Odečíst od výběru nebo Průsečík s výběrem.

  3. Přesuňte ukazatel na plátně a v obrazu klikněte na barvu, kterou chcete vybrat.

  4. V pruhu voleb nastavte tyto volby:Tolerance, Vyhlazení a Vzorkovat všechny vrstvy.

  5. Zrušte zaškrtnutí políčka Sousedící v případě, že chcete vybrat nesousedící oblasti podobné barvy.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?