Výběry nástrojem Magnetické laso

Provádějte výběry, které se budou během tažení přitahovat k hranám v obrazu.

Magnetické laso v aplikaci Photoshop

  1. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Magnetické laso  (L). Pokud nástroj Magnetické laso nemůžete najít, klikněte na nástroj Laso a podržte jej, aby se zobrazily další související nástroje. Z nich pak vyberte nástroj Magnetické laso.

  2. V pruhu voleb nástroje zadejte volbu výběru: Nový výběr, Přidat k výběru, Odečíst od výběru nebo Průsečík s výběrem.

  3. V pruhu voleb nástroje můžete též zapnout prolnutí okrajů a vyhlazení. Nastavte také kteroukoli z těchto voleb: Šířka, Kontrast, HustotaPřítlak pera.

  4. Klikněte na libovolné místo v obraze, abyste nastavili první fixační bod. Přesuňte ukazatel podél okraje, který chcete obkreslit.Při pohybu ukazatele se aktivní segment přitahuje k nejsilnějšímu okraji v obraze.

  5. Jedním kliknutím přidáte fixační bod ručně. Pokračujte v obkreslování okraje obrazu a podle potřeby přidávejte fixační body.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.