Přesunutí prvků v dokumentu pomocí nástroje Přesun

Nástroj Přesun vám pomůže umístit vybraný obsah nebo vrstvy během přizpůsobení dokumentu.

Photoshop – nástroj Přesun

  1. Vyberte nástroj Přesun (V) .

  2. Pomocí pruhu voleb si můžete přizpůsobit nastavení nástroje, například možnosti Zarovnání a Distribuce, abyste získali požadovaný efekt.

  3. Kliknutím na prvek, například vrstvu, výběr nebo návrhovou plochu, ho přesuňte.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?