Výběr nástrojem Mnohoúhelníkové laso

Nástroj Mnohoúhelníkové laso je vhodný pro výběry s rovnými okraji

Nástroj Mnohoúhelníkové laso v aplikaci Photoshop

  1. Zvolte nástroj Mnohoúhelníkové laso  (L).

  2. V pruhu voleb nástroje zadejte volbu výběru: Nový výběr, Přidat k výběru, Odečíst od výběru nebo Průsečík s výběrem.

  3. Umístěte ukazatel nástroje Mnohoúhelníkové laso na plátno a kliknutím pro výběr nastavte počáteční bod.

  4. Tažením nakreslete rovný segment kolem objektu, který chcete vybrat. Kliknutím nastavte koncový bod prvního segmentu. Pokračujte v kreslení následujících segmentů, dokud nevyberete celý objekt.

  5. Pokud chcete ohraničení výběru uzavřít, přesuňte ukazatel nástroje Mnohoúhelníkové laso nad počáteční bod a klikněte.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?