Práce s nástrojem Rozmazání

Naučte se vyhladit a prolnout barvy.

Nástroj Rozmazání v aplikaci Photoshop

  1. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Rozmazání  (R). Pokud nástroj Rozmazání nemůžete najít, klikněte na nástroj Rozostření () a podržte jej, aby se zobrazily další související nástroje. Z nich pak vyberte nástroj Rozmazání.

  2. V pruhu voleb zvolte špičku stopy a režim prolnutí. 

  3. Chcete-li při rozmazávání použít barevná data ze všech viditelných vrstev, vyberte v pruhu voleb možnost Vzorkovat všechny vrstvy. Pokud její výběr zrušíte, budou se používat pouze barvy z aktivní vrstvy.

  4. Chcete-li na začátku každého tahu rozmazávat s použitím barvy popředí, vyberte v pruhu voleb možnost Malování prstem. Pokud možnost Malování prstem nebude vybraná, použije se na začátku každého tahu barva pod kurzorem.

  5. Kliknutím a tažením v obraze rozmazávejte obrazové body.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.