Kreslení tvarů pomocí nástroje Trojúhelník

Naučte se kreslit trojstranné tvary pomocí nástroje Trojúhelník v aplikaci Photoshop.

Práce s nástrojem Trojúhelník v aplikaci Photoshop

  1. Zvolte nástroj Tvar  ((U) a z dostupných možností vyberte nástroj Trojúhelník ().

  2. V pruhu voleb nástroje tvaru nastavte volby Režim, Výplň, Tah, Šířka, Výška, Operace cesty, Zarovnání cesty, Uspořádání cesty a další volby tvaru a cesty.

  3. Umístěte ukazatel na plátno a kliknutím a tažením nakreslete tvar trojúhelníku na nové vrstvě tvaru.

  4. Podržením klávesy Shift při tažení vytvoříte rovnostranný trojúhelník. Alternativní možností je kliknout na plátno, zadat možnosti Šířka, VýškaPoloměr rohů a v případě potřeby zaškrtnout políčka RovnostrannýZe středu.

  5. Chcete-li změnit poloměr rohů, klikněte na kruh uvnitř tvaru a přetáhněte jej dovnitř. Pokud chcete trojúhelník otočit, klikněte na úchyt pro otočení, který se zobrazí při najetí myší na tvar na plátně. Velikost trojúhelníku můžete změnit tak, že kliknete na libovolný z transformačních čtverečků a přetáhněte jej. Chcete-li trojúhelník přesunout, použijte nástroj Přesun ().

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.