Zobrazení obrazů pomocí nástroje Lupa

Zvětšete nebo zmenšete zobrazení obrazu pomocí nástroje Lupa.

Nástroj Lupa v aplikaci Photoshop

  1. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Lupa .

  2. V pruhu voleb nástroje zvolte možnost Zvětšit zobrazení určenou ke zvětšení zobrazení obrazu nebo možnost Zmenšit zobrazení  pro jeho zmenšení.

  3. Klikněte na oblast, kterou chcete v obrazu přiblížit nebo oddálit. Každým kliknutím se obraz zvětší či zmenší na další přednastavenou hodnotu. Zároveň se vystředí zobrazení kolem bodu, na který kliknete.

  4. V pruhu voleb nástroje můžete vybrat následující volby přiblížení nebo oddálení a nastavit příslušné procento: Přizpůsobit velikost okna, Zvětšovat všechna okna, Zvětšení posunem, Na celou obrazovku a Vyplnit obrazovku.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.