Přehled funkcí | Photoshop na iPadu (verze z března 2021)

Seznamte se s novými funkcemi v aplikaci Photoshop na iPadu ve vydání z března 2021 (verze 2.2).

Zobrazení historie verzí

V této verzi můžete při práci s aplikací Photoshop na iPadu zobrazit historii verzí libovolného cloudového dokumentu.

Chcete-li zobrazit historii verzí, postupujte podle těchto kroků:

  1. Na domovské obrazovce aplikace přejděte v levém navigačním panelu na položky Domovská stránka > Poslední nebo Vaše práce > Cloudové dokumenty.
  2. Klepněte na ikonu se třemi tečkami pod cloudovým dokumentem, k jehož předchozím verzím chcete získat přístup. V zobrazené nabídce vyberte příkaz Historie verzí.
  3. V režimu Historie verzí, který se otevře, klepněte na ikonu časové osy ().

Můžete snadno procházet a prohlížet miniatury uložených verzí cloudového dokumentu a provádět různé operace, například přejmenovat cloudový dokument nebo obnovit předchozí verzi. Pokud vyberete možnost Obnovit na tuto verzi, zvolená verze se přesune na začátek řady verzí na panelu historie verzí a budete odtud moct provádět úpravy. 

Zobrazení historie verzí cloudového dokumentu v aplikaci Photoshop na iPadu

Zpřístupnění offline

Nyní můžete své cloudové dokumenty zpřístupnit pro offline použití v aplikaci Photoshop na iPadu a začít s úpravami na cestách.

Chcete-li vybraný cloudový dokument zpřístupnit pro použití v režimu offline, proveďte následující kroky:

  1. Na domovské obrazovce aplikace přejděte na levém navigačním panelu na položky Vaše práce > Cloudové dokumenty.
  2. Klepněte na ikonu se třemi tečkami pod cloudovým dokumentem, který chcete zpřístupnit lokálně. V zobrazené nabídce vyberte příkaz Zpřístupnit offline.
  3. Klepnutím pak můžete dokument otevřít a pustit se do úprav. 

Až budete zase online, vaše aktualizované cloudové dokumenty se vám automaticky sesynchronizují na všech zařízeních.

Jestliže chcete s lokálně uloženým cloudovým dokumentem pracovat online, klepněte jednoduše na ikonu se třemi tečkami a vyberte příkaz Nastavit jako pouze online.

Zpřístupnění cloudových dokumentů v aplikaci Photoshop na iPadu

Opravené problémy nahlášené zákazníky

Podrobné informace o problémech nahlášených zákazníky najdete v tématu Opravené problémy v aplikaci Photoshop.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.