Odebrané funkce a nepodporované formáty souborů

V tomto článku jsou uvedeny funkce, které již nejsou v aplikaci Adobe Premiere Elements k dispozici, a formáty souborů, které již nejsou podporovány.

Odebrané funkce

Z aplikace Adobe Premiere Elements byly odebrány následující funkce:  

 • Zachytávání DV
 • Zachytávání HDV
 • Časosběrné zachytávání (Zastavit pohyb)
 • Export do FLV
 • Export na webový disk DVD
 • Možnost Snímky tváří v nástroji posouvání a zvětšování
 • Posuvník možnosti Důležitost v nástroji inteligentní oříznutí

Náhradní řešení za odebrané funkce

Alternativní způsob zachycení videa DV

Podle následujícího postupu připojte kameru DV a importujte videozáznam do aplikace Adobe Premiere Elements:

 1. Připojte kameru DV k počítači.
 2. V dialogovém okně Přehrát automaticky, které se zobrazí po zapnutí kamery DV, klikněte na možnost Importovat video.
 3. Do pole Název zadejte název jednoho či více souborů videa, které chcete vytvořit, importujte video a poté jej uložte do počítače.
 4. V seznamu Importovat do vyberte umístění, do kterého chcete video uložit, nebo kliknutím na možnost Procházet vyberte jiné umístění.
 5. Pokud chcete import videa ukončit před koncem videokazety, klikněte na možnost Zastavit a poté na možnost Ano.
 6. Klikněte na možnost Dokončit.

Importované video se uloží v programu Windows Fotogalerie. Další podrobnosti získáte, když kliknete na tento odkaz.

Alternativní způsob zachycení videa HDV

Podle následujícího postupu připojte kameru HDV a importujte videozáznam do aplikace Adobe Premiere Elements:

 1. Připojte kameru HDV k počítači.
 2. Spusťte průvodce WLXVideoAcquireWizard z následujícího umístění: C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery
 3. Do pole Název zadejte název souboru videa, které chcete importovat.
 4. V seznamu Importovat do vyberte umístění, do kterého chcete video uložit, nebo kliknutím na možnost Procházet vyberte jiné umístění. Zahájí se automatické přetočení.
 5. Po přetočení celé pásky zpět automaticky začne zachytávání.
 6. Pokud chcete import videa ukončit před koncem videokazety, klikněte na možnost Zastavit a poté na možnost Ano.

Poznámka: Z kamery HDV nelze zachytávat živé video. Importované video se uloží v programu Windows Fotogalerie. Další podrobnosti získáte, když kliknete na tento odkaz.

Mac OS – HDV/DV

Podle následujícího postupu připojte kameru HDV a importujte videozáznam do aplikace Adobe Premiere Elements v systému Mac OS:

 1. Připojte kameru DV nebo HDV k počítači.
 2. Spusťte aplikaci iMovie a zaznamenejte pomocí ní video z kamery DV/HDV.
 3. Klikněte na ikonu kamery a zvolte zařízení.
 4. Vyberte složku Event, do které chcete zachycené video uložit.
 5. Kliknutím na tlačítko Import/Capture (Importovat/zachytit) spusťte zachytávání.
 6. Pokud chcete import videa ukončit před koncem videokazety, klikněte na možnost Stop (Zastavit).

Živé video lze rovněž zachytit v aplikaci iMovie.

Další podrobnosti získáte, když kliknete na tento odkaz.

Nepodporované formáty souborů

V aplikaci Adobe Premiere Elements nejsou podporovány následující formáty souborů:

.avc, .PXR, .mkv, .flv, .MRW, .m1v, .mpe, .dib, .asx, .mpv, .avs, .DCR, .CRW, .hprj, .SRW, .kdc, .m2p, .mpa, .jpe, .RWL, .mp2, .ico, .NRW, .asf, .PEF, .264, .RAF

Nápověda k předchozím verzím

Nápovědu k předchozím verzím ve formátu PDF si můžete stáhnout na stránce archivu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.