Odstraňování problémů s videosoubory v aplikaci Adobe Premiere Elements

V tomto dokumentu najdete řešení problémů, ke kterým dochází v aplikaci Adobe Premiere Elements při pokusu o import videosouborů nebo při přehrávání importovaných videosouborů. 

Než začnete

Základní problémy při přehrávání

Informace o základních problémech při přehrávání importovaných videosouborů najdete v části Odstraňování problémů s nastavením projektů a interpretace souborů. K základním problémům při přehrávání patří zasekávání nebo blikání přehrávaného videa a dále rozmazané, neostré, kostičkované, příliš roztažené nebo naopak smrsknuté video.

Závažné problémy při přehrávání

Informace o závažnějších problémech při přehrávání importovaných videosouborů najdete v části Odstraňování problémů s formáty souborů a kodeky. K závažným problémům při přehrávání patří obraz obrácený vzhůru nohama, chybějící obraz, chybějící zvuk, barevné kostičky či pruhy nebo předčasné ukončení přehrávání.

Zablokování, zavření nebo chyby aplikace

Pokud se aplikace Adobe Premiere Elements při pokusu o přehrání nebo import videa zablokuje či zavře nebo se v ní zobrazí chybová zpráva, přečtěte si část Odstraňování problémů s formáty souborů a kodeky. Příklady zobrazených chybových zpráv: „Soubor obsahuje nepodporovaný kmitočet zvuku.“ nebo „Tento typ souboru není podporován nebo není nainstalován požadovaný kodek.“

Specifické videosoubory

Pokud pracujete se soubory MPEG-2 nebo VOB, což jsou soubory nahrané pomocí digitálního fotoaparátu pro pořizování statických obrazů nebo kompaktní bezpáskové videokamery, případně se soubory zakoupenými v online obchodě s médii, přečtěte si část Poznámky ke specifickým typům videosouborů.

Odstraňování problémů s nastavením projektů a interpretace souborů

Vyzkoušejte následující řešení (v uvedeném pořadí). Po provedení všech kroků uvedených v jednotlivých řešeních vždy vyzkoušejte, jak se importované videosoubory v aplikaci Adobe Premiere Elements přehrávají. Jestliže se importované soubory po vyzkoušení všech řešení stále nepřehrávají správně, přečtěte si část Odstraňování problémů s formáty souborů a kodeky.

Odstraňování problémů s projekty aplikace Premiere Elements

Řešení 1: Práce v projektu, jehož nastavení je pro importované soubory vhodné

Problémy s přehráváním mohou být někdy způsobeny tím, že nastavení projektu aplikace Adobe Premiere Elements, ve kterém pracujete, není pro importovaný soubor vhodné. Pokud například použijete soubory širokoúhlého videa v neširokoúhlém projektu, dojde k jejich smrsknutí. A když soubory videa s rozlišení SD (Standard Definition) použijete v projektu s rozlišení HD (High Definition), budou rozmazané.

Jestliže budete znát základní informace o importovaném souboru, pomůže vám to vybrat si správné nastavení projektu. V zobrazení projektu klikněte na soubor pravým tlačítkem myši a potom vyberte příkaz Vlastnosti. Otevře se okno Vlastnosti, ve kterém bude uvedena velikost snímku (v části Velikost obrazu), frekvence snímků a poměr stran.

* Další informace o zobrazení projektu najdete v nápovědě k aplikaci Adobe Premiere Elements (v části Projekty / Zobrazení souborů projektu / Základní informace o zobrazení projektu).

Při vytváření projektu a výběru nastavení projektu postupujte následujícím způsobem**:

 1. Vyberte možnost Soubor > Nový > Projekt, případně na úvodní obrazovce klikněte na možnost Nový projekt.
 2. V okně Nový projekt klikněte na možnost Změnit nastavení.
 3. V okně Nastavení vyberte předvolbu, která odpovídá vašemu souboru či souborům. (Pokud žádná předvolba neodpovídá přesně, vyberte tu, která odpovídá nejvíce.)
 4. Zadejte název projektu a klikněte na tlačítko OK.

** Další informace o nastavení projektu najdete v nápovědě k aplikaci Adobe Premiere Elements (v části Projekty / Nastavení a předvolby projektu).

Řešení 2: Vykreslování náhledů klipů na časové ose nebo na ose scény

Plynulost přehrávání importovaných videosouborů umístěných na časové ose nebo na ose scény se někdy zlepší při vykreslování náhledů***.

Vykreslování náhledů klipů v pracovní oblasti na časové ose:

 • Stiskněte klávesu Enter.
 • Vyberte možnost Časová osa > Vykreslit pracovní oblast.

*** Další informace o vykreslování náhledů najdete v nápovědě k aplikaci Adobe Premiere Elements (v části Uspořádání klipů ve filmu / Zobrazení náhledu filmů / Vykreslení náhledu oblasti).

Řešení 3: Úprava nastavení měřítka, frekvence snímků, poměru stran nebo půlsnímků

Pokud se pomocí řešení 1 a 2 problémy s přehráváním nevyřeší, použijte podle potřeby tyto další metody:

 • Jestliže importovaný videosoubor nevyplní celou plochu snímku nebo bude zvětšený, vyberte klip na časové ose nebo na ose scény. Potom vyberte možnost Klip > Volby videa > Změnit velikost na velikost snímku.
   
 • Pokud je importovaný videosoubor příliš úzký (smrsknutý) nebo příliš široký (roztažený), je možné, že v aplikaci Adobe Premiere Elements není správně interpretován poměr stran souboru. Správný poměr stran**** můžete přiřadit pomocí příkazu Interpretovat záběr.

**** Další informace o nastavení poměru stran klipu najdete v nápovědě k aplikaci Adobe Premiere Elements (v části Import a přidávání médií / Práce s poměry stran a možnostmi pro půlsnímky / Úprava poměru stran statického obrazu nebo zdrojového klipu).

 • Pokud se importovaný videosoubor přehrává příliš rychle nebo příliš pomalu nebo se jeho přehrávání po vykreslení náhledů zasekne, pak aplikace Adobe Premiere Elements s největší pravděpodobností správně neinterpretuje frekvenci snímků. Správnou frekvenci snímků můžete přiřadit pomocí příkazu Interpretovat záběr (pravým tlačítkem myši klikněte na soubor v zobrazení projektu* a vyberte možnost Interpretovat záběr).

  Poznámka:
  Pokud bylo video nahráno při nízké rychlosti snímků (přibližně 15 snímků za sekundu nebo méně), bude to při jeho přehrávání nevyhnutelně vypadat, jako by se zasekávalo.
   
 • Jestliže při přehrávání importovaného prokládaného videosouboru mají pohybující se objekty neostré okraje, zobrazují se na nich vodorovné čáry nebo dochází k blikání, pak aplikace Adobe Premiere Elements s největší pravděpodobností správně neinterpretuje pořadí půlsnímků. Správné pořadí půlsnímků můžete přiřadit pomocí příkazu Interpretovat záběr (pravým tlačítkem myši klikněte na soubor v zobrazení projektu* a vyberte možnost Interpretovat záběr). Další nástroje pro odstraňování problémů s pořadím půlsnímků jsou k dispozici v dialogovém okně Volby půlsnímků. 

***** Pokyny týkající se použití dialogového okna Volby půlsnímků najdete v nápovědě k aplikaci Adobe Premiere Elements (v části Import a přidávání médií / Práce s poměry stran a možnostmi pro půlsnímky / Nastavení možností pro půlsnímky u importovaného prokládaného videa).

Odstraňování problémů s formáty souborů a kodeky

Zařízení pro nahrávání videí a videoaplikace zakódují soubory do určitých formátů souborů, například AVI, MOV (QuickTime) a WMV (Windows Media). Seznam formátů souborů podporovaných aplikací Adobe Premiere Elements najdete v článku „Podporované formáty souborů v aplikaci Adobe Premiere Elements <verze>“ ve znalostní bázi společnosti Adobe.

Formáty některých videosouborů, například AVI a MOV, jsou tzv. kontejnerové formáty souborů. Data v těchto kontejnerových souborech jsou kódována podle speciálního kodeku. Kodeky jsou algoritmy pro kompresi dat videa a zvuku. Existuje řada různých kodeků.

Například soubor AVI lze kódovat mimo jiné pomocí kodeku DV, komerčního kodeku (například DivX) nebo kodeku Motion JPEG. (Videokamery, které nahrávají na pásky miniDV, používají kodek DV. Některé fotoaparáty pro pořizování statických obrazů používají kodek Motion JPEG.)

Někdy se může stát, že videosoubory vytvořené pomocí špatně navrženého kodeku nebo kodeku, který není v počítači nainstalován, neumí aplikace Adobe Premiere Elements dekódovat.

Při použití následujících řešení vám pomůže, když budete znát formát souborů, se kterými pracujete, případně použitý kodek. Tyto informace lze získat provedením jedné či více z následujících akcí:

 • Otevřete soubor v přehrávači Apple QuickTime Player a vyberte možnost Okno > Zobrazit Inspektor filmu.
 • Pokud soubor pochází z videokamery, fotoaparátu nebo jiného zařízení pro nahrávání videí, podívejte se do dokumentace k zařízení nebo najděte specifikace zařízení na webu výrobce.
 • Otevřete soubor v aplikaci třetí strany, která analyzuje mediální soubory, například MediaInfo nebo GSpot 2.70.

Řešení 4: Instalace požadovaného kodeku

Některé videosoubory jsou kódovány pomocí kodeků (DivX, Xvid, 3ivx apod.), které ve výchozím nastavení nejsou nainstalovány spolu se systémem Windows nebo prostředím Apple QuickTime. Takové kodeky si můžete stáhnout a nainstalovat do počítače dodatečně. Chcete-li například přehrávat sobory AVI kódované pomocí kodeku DivX, stáhněte si a nainstalujte kodek DivX.

Instalace požadovaného kodeku vám obvykle umožní používat k přehrávání souborů vytvořených pomocí tohoto kodeku aplikace pro přehrávání médií, například přehrávač Windows Media Player. Instalace požadovaného kodeku navíc někdy umožní správné přehrávání těchto souborů v aplikaci Adobe Premiere Elements.

Neznamená to však nutně, že instalace kodeku vyřeší problémy, ke kterým v aplikaci Adobe Premiere Elements dochází při importu nebo přehrávání souborů vytvořených pomocí tohoto kodeku. Technické nároky na úpravu videosouborů jsou vyšší než nároky na přehrávání videosouborů. Někdy může být nutné kódování problematických souborů převést, viz řešení 6.

Kodeky jsou k dispozici na webech vydavatelů kodeků.

Důležitá poznámka: Stahujte pouze kodeky od známých a prověřitelných vydavatelů softwaru. Vyhněte se stahování softwaru se sadou kodeků. Některé videosoubory nebo zvukové soubory obvykle přestanou být po instalaci nového kodeku čitelné. Než začnete, zazálohujte si všechny své soubory.

Řešení 5: Odebrání jednoho nebo několika nainstalovaných kodeků

Pokud zaznamenáte problémy s importem nebo přehráváním souborů, které jsou všechny ve stejném formátu, ale pocházejí z jiných zdrojů, je jejich příčinou pravděpodobně to, že je v počítači nainstalován špatně navržený kodek. Nebo může být nainstalováno více kodeků pro stejný formát videa. V takových případech často dochází ke konfliktům kodeků.

Konflikty kodeků můžete vyřešit vypnutím nebo odebrání kodeků třetích stran.

Kodeky třetích stran (zejména stažené sady kodeků) můžete odebrat pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy (v systému Windows XP) nebo Programy funkce (v systému Windows Vista).

Některé kodeky však pomocí ovládacích panelů odebrat nelze. Pokyny s postupem vypnutí nebo odebrání dalších nainstalovaných kodeků najdete v těchto technických poznámkách:

Řešení 6: Převod kódování problematických videosouborů

Kódování videosouborů, které při pokusu o import nebo přehrání v aplikaci Adobe Premiere Elements způsobují problémy, můžete převést s použitím jiného softwaru. Potom importujte převedené videosoubory.

Soubor můžete převést do stejného formátu (například soubor AVI zakódovaný pomocí kodeku 3ivx na soubor AVI zakódovaný pomocí kodeku DV), případně jej můžete převést do jiného formátu (například soubor VOB na soubor AVI).

Pokud chcete při převodu kódování videosouboru zachovat kvalitu obrazu, vyberete v softwaru pro převod kódování možnost nekomprimovaného výstupu nebo výstupu s nízkou kompresí.

Některé aplikace systému Windows, které převádějí kódování videosouborů, jsou uvedeny v následujícím seznamu. K dispozici jsou i jiné aplikace pro převod kódování, které by se mohly pro používaný pracovní postup hodit lépe.

Odmítnutí záruk: Společnost Adobe nepodporuje software třetích stran a tyto informace poskytuje pouze ze své dobré vůle. Informace o používání softwaru třetích stran vám poskytne vydavatel příslušného softwaru nebo je najdete v dokumentaci k příslušnému softwaru.

 • Soubor AVI: VirtualDub, Microsoft Windows Movie Maker
 • Soubory MOV (QuickTime) a MPEG-4: Apple QuickTime Player pro Windows s funkcí QuickTime Pro
 • Soubory MPEG-2 a VOB: MPEG Streamclip, Apple QuickTime Player pro Windows s funkcí QuickTime Pro a komponentou MPEG-2 Playback Component

Další informace o metodách převodu kódování videosouborů najdete v uživatelských fórech věnovaných produktům společnosti Adobe na adrese www.adobeforums.com, případně na webu VideoHelp.com.

Poznámky ke specifickým typům videosouborů

Soubory MPEG-2 a VOB

Soubory MPEG-2 jsou vysoce komprimované. Formát VOB (Video Object), který se používá v přehrávačích DVD, je variantou formátu MPEG-2.

Chcete-li zlepšit plynulost přehrávání klipů ve formátu MPEG-2 nebo VOB na časové ose nebo na ose scény, vykreslujte jejich náhledy (viz řešení 2).

Vzhledem k tomu, že lze při kódování souborů MPEG-2 a VOB používat velmi rozdílné nastavení, nemusí se některé importované soubory MPEG-2 nebo VOB přehrávat v aplikaci Adobe Premiere Elements správně. Převeďte kódování problematických soborů MPEG-2 nebo VOB (viz řešení 6) a potom importujte převedené soubory.

Videosoubory z fotoaparátů pro pořizování statických obrazů

V celé řadě digitálních fotoaparátů pro pořizování statických obrazů je k dispozici „nahrávací“ režim, který umožňuje vytvářet videosoubory (nejčastěji soubory AVI nebo QuickTime). Kvalita těchto videosouborů se však obecně nemůže rovnat kvalitě videí nahraných pomocí digitálních videokamer. Ve spoustě fotoaparátů pro pořizování statických obrazů se používá nižší frekvence a velikost snímků než ve videokamerách.

Pokud pracujete s videosoubory z fotoaparátů pro pořizování statických obrazů, přečtěte si dokumentaci k danému fotoaparátu. Nebo se obraťte na jeho výrobce a požádejte jej o podrobné informace o videosouborech vytvářených tímto fotoaparátem.

Jestliže nemůžete importovat nebo přehrávat soubory z fotoaparátu pro pořizování statických obrazů, pokuste se nainstalovat kodek (viz řešení 4). V řadě fotoaparátů pro pořizování statických obrazů je video kódováno pomocí kodeku Motion JPEG (MJPEG). Kodeky Motion JPEG poskytuje několik vydavatelů.

Poznámka: Ve formátu Motion JPEG je použita relativně nízká úroveň komprese. V důsledku nízké komprese může při práci s velkými videosoubory Motion JPEG v aplikaci Adobe Premiere Elements docházet ke zpomalení výkonu nebo se mohou zobrazovat zprávy upozorňující na nedostatek paměti. Tyto problémy lze vyřešit převodem kódování soborů Motion JPEG (viz řešení 6).

Jestliže nemůžete importovat nebo přehrávat soubory z fotoaparátu pro pořizování statických obrazů, který pro video nepoužívá speciální kodek, převeďte kódování souborů (viz řešení 6). Importujte převedené soubory.

Videosoubory z kompaktních bezpáskových videokamer

Kompaktní bezpáskové videokamery, například modely Aiptek, Flip Video, Sanyo Xacti a Kodak Zi6, nahrávají videa v různých formátech. Některé kompaktní bezpáskové videokamery video také kódují pomocí speciálních kodeků.

Pokud pracujete s videosoubory z kompaktní bezpáskové videokamery, přečtěte si dokumentaci k dané videokameře. Nebo se obraťte na jejího výrobce a požádejte jej o podrobné informace o videosouborech vytvářených touto videokamerou.

Jestliže nemůžete importovat nebo přehrávat soubory z kompaktní bezpáskové videokamery, pokuste se nainstalovat kodek (viz řešení 4). Například některé videokamery Flip Video kódují video pomocí kodeku 3ivx. Pokud videokamera nepoužívá speciální kodek, převeďte kódování souborů pomocí softwaru dodaného s videokamerou nebo jiného softwaru. (Viz řešení 6). Potom importujte převedené videosoubory.

Jestliže můžete soubory z kompaktní bezpáskové videokamery importovat, použijte projekt s odpovídajícím nastavením (viz řešení 1).

Videosoubory z online obchodů s médii

Videosoubory zakoupené v online obchodech, například v obchodě iTunes Music Store, jsou obvykle chráněny před kopírováním a využívají technologií DRM (Správa digitálních práv). Nelze je používat v aplikaci Adobe Premiere Elements.

Další informace

Při odstraňování problémů s novějšími verzemi aplikace Adobe Premiere Elements vám může pomoci také dokument Žádný zvuk při přehrávání zvukových klipů nebo videoklipů (Premiere Elements 7) (kb407934), který byl vytvořen pro aplikaci Adobe Premiere Elements 7.

 

 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?