Přidávání číslovaných souborů obrazů jako jednoho klipu

  1. Přesvědčte se, zda mají všechny názvy souborů statických obrazů správné přípony. Všechny názvy souborů v řadě musí mít před příponou stejný počet číslic, např. soubor000.bmp a soubor001.bmp.

  2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Klikněte na tlačítko Přidat média a zvolte položku Soubory a složky.

    • Klikněte na položku Soubor > Přidat média z umístění > Soubory a složky.

  3. Vyhledejte a vyberte první obraz v řadě. V nabídce Soubory typu vyberte možnost Číslované statické obrazy a klepněte na tlačítko Otevřít.

Aplikace Premiere Elements interpretuje všechny číslované soubory jako jedinou řadu.

Poznámka: Informace o provádění změn dob trvání obrazů naleznete v tématu nápovědy „Nastavení trvání importovaných obrazů“.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?