Convert PDF to Word

Rychle převádějte PDF do formátu Word online.

               Vyzkoušejte zdarma


Convert PDF to Excel

Rychle převádějte PDF do formátu Excel online.

               Vyzkoušejte zdarma


Služba Adobe Acrobat Export PDF umožňuje opakovaně používat cenný obsah uložený v souborech PDF. Místo opisování informací můžete soubory PDF pomocí služby Adobe Acrobat Export PDF převést na upravitelné dokumenty aplikací Word, Excel nebo do formátu RTF (Rich Text Format).
 

Export PDF

Poznámka:

Chcete-li převádět soubory PDF do formátů aplikací Microsoft Word, Excel nebo do formátu RTF, musíte mít zaplacené předplatné služby Adobe Acrobat Export PDF.

 1. V pravém horním rohu okna aplikace Reader DC klikněte na položku Přihlásit se.

 2. V dialogovém okně Přihlášení se přihlaste pomocí svého Adobe ID a hesla.

 3. Na pravém panelu klikněte na možnost Exportovat PDF.

  Klikněte na Export PDF
  Export PDF do formátů aplikací Word, Excel nebo do formátu RTF
 4. Ve výchozím nastavení se pro převod vybere aktuálně otevřený soubor. Kliknutím na možnost Vybrat soubor PDF můžete procházením vyhledat a vybrat jiný soubor.

 5. V rozbalovacím seznamu Převést do vyberte požadovaný formát převodu.  

  Poznámka:

  Exportujete-li naskenovaný dokument nebo obraz, zkontrolujte, zda je jazyk dokumentu nastaven správně podle jazyka textu obsaženého v dokumentu. Chcete-li jazyk změnit, klikněte na možnost Změnit a v seznamu vyberte příslušný jazyk.

 6. Klikněte na Převést.

  Soubor je exportován do vybraného formátu souboru a uložen do vašeho účtu Acrobat.com.   

 7. Kliknutím na tlačítko Uložit jako můžete uložit převedený dokument do místního systému.

  Klikněte na Uložit jako
  Uložení převedeného dokumentu do místního systému